Xà phòng hóa hoàn toàn m gam một este

  -  

Xà chống hóa trọn vẹn m gam một este no, 1-1 chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là sắt kẽm kim loại kiềm). Cô cạn tất cả hổn hợp sau làm phản ứng thu được 24,72 gam hóa học lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Khía cạnh khác, cho X tác dụng với mãng cầu dư, thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối vào Y có giá trị gần nhất với 


+) BTKL: mE = mX + mY – mdd MOH => m

+) E là este no, solo chức, mạch hở phải X là ancol no, đơn chức, mạch hở ROH

+) Tính số mol H2O có trong X, trường đoản cú số mol H2 sinh ra => số mol ROH => tra cứu ROH

+) nE = nROH => tìm kiếm E => Y

+) BTNT M: nMOH lúc đầu = 2.nM2CO3  => lập PT tìm kiếm M


mMOH = 7,28 gam => nMOH = $dfrac7,28M + 17$ mol

$m_H_2O = 26 - 7,28 = 18,72,(gam) Rightarrow n_H_2O = 1,04,mol$

nH2 = 0,57 mol

BTKL: mE = mX + mY – mdd MOH = 24,72 + 10,08 – 26 => m = 8,8 gam

E là este no, đối chọi chức, mạch hở yêu cầu X là ancol no, đơn chức, mạch hở ROH

X bao gồm H2O (1,04 mol) và ROH trong các số đó mROH = mX – mH2O = 24,72 – 18,72 = 6 gam

2H2O + 2Na → 2NaOH + H2

1,04 → 0,52 mol

ROH + mãng cầu → RONa + 0,5H2

0,1 ← 0,05 mol

=> MROH = $dfrac60,1 = 60$ (C3H8O)

$M_E = dfrac8,80,1 = 88$ (C4H8O2) => E là HCOOC3H7

Y gồm HCOOM (0,1 mol) và MOH dư (a mol)

Đốt Y: $n_M_2CO_3 = dfrac8,972M + 60,mol$ 

BTNT M: nMOH thuở đầu = 2.nM2CO3  => $dfrac7,28M + 17 = 2.dfrac8,972M + 60, Rightarrow M = 39$

=> Y tất cả HCOOK (0,1 mol) với KOH dư (0,03 mol)

$\% m_HCOOK = dfrac0,1.8410,8.100\% = 83,33\% $


Đáp án đề nghị chọn là: d


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng do dự tìm đọc tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn yêu cầu lộ trình ôn thi bài bác bản từ những người dân am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn đề xuất thầy cô đồng hành suốt quy trình ôn luyện?

Đấy là lý do Vừng ơi - xechieuve.com.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi đánh giá năng lực để giúp đỡ bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp hóa 5V: từ bỏ cơ bạn dạng -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ bí mật lượng kiến thức bởi khối hệ thống ngân sản phẩm 15.000 thắc mắc độc quyềnKết thích hợp học tương tác live, giáo viên nhà nhiệm cung ứng trong suốt thừa trình

Miễn phí support - TẠI ĐÂY


...

Bạn đang xem: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam một este


Bài tập bao gồm liên quan


Tổng hợp bài tập Este - Lipit tốt và khó (phần 2) Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi review năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên và

*


Đăng ký tư vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đun rét m gam chất hữu cơ (X) chứa C, H, O với 100 ml hỗn hợp NaOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Để trung hòa lượng NaOH dư nên 40 ml hỗn hợp HCl 1M. Làm bay hơi cẩn trọng dung dịch sau khi trung hòa, chiếm được 7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức (Y), (Z) cùng 15,14 gam hỗn hợp 2 muối khan, trong các số đó có một muối bột của axit cacboxylic (T). Kết luận nào tiếp sau đây đúng?


Hỗn hợp E có bốn este đều phải sở hữu công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Mang đến m gam E chức năng tối đa với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M (đun nóng) thu được hỗn hợp X gồm các ancol cùng 20,5 gam các thành phần hỗn hợp muối. Cho tổng thể X vào trong bình đựng mãng cầu dư, sau thời điểm phản ứng kết thúc, cân nặng chất rắn trong bình tăng 6,9 gam so với ban đầu. Giá trị của m là


Hỗn hợp E bao gồm X, Y là nhị axit đồng đẳng kế tiếp; Z, T là 2 este (đều hai chức, mạch hở; Y cùng Z là đồng phân của nhau; MT – MZ = 14). Đốt cháy trọn vẹn 12,84 gam E phải vừa đủ 0,37 mol O2, nhận được CO2 cùng H2O. Khía cạnh khác, mang lại 12,84 gam E bội nghịch ứng trọn vẹn với 220 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng, thu được tất cả hổn hợp muối khan G của những axit cacboxylic cùng 2,8 gam hỗn hợp 3 ancol bao gồm cùng số mol. Trọng lượng muối của axit gồm phân tử khối lớn nhất trong G là


X, Y, Z là tía axit cacboxylic đối chọi chức cùng dãy đồng đẳng (MX Y Z), T là este tạo bởi vì X, Y, Z với một ancol no, bố chức, mạch hở E. Đốt cháy trọn vẹn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong kia Y cùng Z bao gồm cùng số mol) bằng số lượng vừa đủ khí O2, nhận được 22,4 lít CO2 (đktc) cùng 16,2 gam H2O. Phương diện khác, nấu nóng 26,6 gam M với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3, sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, mang lại 13,3 gam M bội phản ứng hết với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M và đun nóng, thu được hỗn hợp N. Cô cạn dung dịch N nhận được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m gần nhất với


X, Y là nhị axit cacboxylic no, solo chức, mạch hở, đồng đẳng sau đó (MX Y), T là este tạo vày X, Y với cùng 1 ancol 2 chức Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam tất cả hổn hợp M bao gồm X, Y, Z, T bởi một số lượng vừa dùng O2, thu được 2,576 lít CO2 (đktc) và 2,07 gam H2O. Khía cạnh khác, 3,21 gam M bội phản ứng vửa đầy đủ với 200 ml hỗn hợp KOH 0,2M, đun nóng. Tuyên bố nào dưới đây sai?


Xà phòng hóa trọn vẹn 0,1 mol một este E đối chọi chức, mạch hở bởi 26 gam dung dịch MOH 28% (M là sắt kẽm kim loại kiềm) rồi tiến hành chưng cất thành phầm thu được 26,12 gam hóa học lỏng và 12,88 gam chất rắn khan Y. Nung hóa học rắn Y trong bình bí mật với lượng oxi vừa đủ, sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được khí CO2, hơi nước cùng 8,97 gam một muối bột duy nhất.

Cho các phát biểu liên quan tới bài bác toán:

(1) Thể tích CO2(ở đktc) nhận được 5,264 lít.

(2) toàn bô nguyên tử C, H, O tất cả trong một phân tử E là 21.

(3) Este E tạo vày ancol gồm phân tử khối là 74.

(4) Este E có công dụng tham gia làm phản ứng tráng bạc.

Trong các phát biểu trên, số tuyên bố đúng là:


Xà phòng hóa trọn vẹn m gam một este no, 1-1 chức, mạch hở E bằng 26 gam hỗn hợp MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn các thành phần hỗn hợp sau bội phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X cùng 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy trọn vẹn Y, chiếm được CO2, H2O và 8,97 gam muối hạt cacbonat khan. Phương diện khác, đến X chức năng với mãng cầu dư, chiếm được 12,768 lít khí H2(đktc). Phần trăm khối lượng muối vào Y có mức giá trịgần nhấtvới


X, Y, Z là 3 este đều đối chọi chức, mạch hở (trong đó Y và Z ko no cất một link C = C và bao gồm tồn trên đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E cất X, Y, Z cùng với oxi vừa đủ, thành phầm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2dư thấy cân nặng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước làm phản ứng. Khía cạnh khác, nấu nóng 21,62 gam E cùng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ đựng 2 muối cùng hỗn hợp bao gồm 2 ancol kế tiếp thuộc thuộc dãy đồng đẳng. Cân nặng của muối hạt có cân nặng phân tử lớn hơn trong hỗn hợp F là


X là este đối kháng chức, ko no đựng một liên kết đôi C=C, Y là este no, nhị chức (X, Y rất nhiều mạch hở). Đốt cháy trọn vẹn 46,32 gam các thành phần hỗn hợp E chứa X, Y yêu cầu dùng 1,92 mol O2. Ngoài ra đun rét 46,32 gam E đề nghị dùng 660 ml dung dịch KOH 1M, chiếm được một ancol tuyệt nhất và các thành phần hỗn hợp chứa muối bột kali của nhị axit cacboxylic. Toàn bô nguyên tử H có trong phân tử X cùng Y là


X với Y là nhì axit cacboxylic đều mạch hở; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun rét 38,86 gam tất cả hổn hợp E đựng X, Y, Z, T với 400 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được ancol Z và tất cả hổn hợp F có hai muối tất cả tỉ lệ mol 1 : 1. Dẫn tổng thể Z qua bình va Na dư thấy trọng lượng bình tăng 19,24 gam, bên cạnh đó thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy trọn vẹn F nên dùng 0,7 mol O2 nhận được CO2, Na2CO3 và 0,4 mol H2O. Phần trăm trọng lượng của T vào E là


Đun nóng m gam hóa học hữu cơ (X) chứa C, H, O cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 2,5M cho đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Để trung hòa lượng NaOH dư đề nghị 50 ml dung dịch HCl 1M. Làm cất cánh hơi cẩn trọng dung dịch sau thời điểm trung hòa, nhận được 7,8 gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol đơn chức (Y), (Z) cùng 17,725 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối bột khan, trong đó có một muối hạt của axit cacboxylic (T). Công thức của X là


Hỗn hợp E gồm bốn este đều sở hữu công thức C8H8O2 và gồm vòng benzen. đến m gam E công dụng tối nhiều với 100 ml hỗn hợp NaOH 4,5M (đun nóng) thu được tất cả hổn hợp X gồm các ancol cùng 47,45 gam các thành phần hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào trong bình đựng mãng cầu dư, sau khi phản ứng kết thúc, cân nặng chất rắn trong bình tăng 8,5 gam so với ban đầu. Quý giá của m là


Hỗn phù hợp E gồm X, Y là nhì axit đồng đẳng kế tiếp; Z, T là 2 este (đều hai chức, mạch hở; Y cùng Z là đồng phân của nhau; MT – MZ = 14). Đốt cháy trọn vẹn 41,1 gam E buộc phải vừa đủ 1,295 mol O2, thu được CO2 với H2O. Khía cạnh khác, đến 41,1 gam E phản bội ứng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 3,4M. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng, thu được hỗn hợp muối khan G của các axit cacboxylic với 16,8 gam tất cả hổn hợp 3 ancol tất cả cùng số mol. Cân nặng của X là


X, Y là hai axit cacboxylic no, solo chức, mạch hở, đồng đẳng tiếp đến (MX Y), T là este tạo do X, Y với một ancol 2 chức no, mạch hở Z. Đốt cháy hoàn toàn 37,6 gam hỗn hợp M bao gồm X, Y, Z, T bởi một số lượng vừa đủ O2, chiếm được 1,3 mol CO2 cùng 1,4 mol gam H2O. Mặt khác 37,6 gam M phản ứng vửa đủ với 100 ml dung dịch KOH 5M, đun nóng. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?


X, Y, Z là cha axit cacboxylic no,đơn chức, mạch hở cùng dãy đồng đẳng (MX Y Z), T là este tạo do X, Y, Z với cùng 1 ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 24,42 gam các thành phần hỗn hợp M có X, Y, Z, T (trong kia Y cùng Z có cùng số mol) bằng lượng đủ khí O2, chiếm được 20,384 lít CO2 (đktc) với 14,94 gam H2O. Mặt khác, đun cho nóng 20,384 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 19,44gam Ag. Mặt khác, mang lại 12,21 gam M bội nghịch ứng hết với 200 ml dung dịch NaOH 1M với đun nóng, thu được hỗn hợp N. Cô cạn dung dịch N chiếm được m gam chất rắn khan. Giá trị của m sớm nhất với


Xà chống hóa hoàn toàn 0,15 mol một este E đơn chức, mạch hở bằng 32g gam hỗn hợp MOH 25% (M là kim loại kiềm) rồi triển khai chưng cất thành phầm thu được 30,9 gam chất lỏng và 14,3 gam hóa học rắn khan Y. Nung chất rắn Y vào bình bí mật với lượng oxi vừa đủ, sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí CO2, hơi nước với 10,6 gam một muối bột duy nhất. Số mol MOH dư là


Xà chống hóa trọn vẹn m gam một este no, solo chức, mạch hở E bằng 36 gam hỗn hợp MOH 20% (M là kim loại kiềm). Cô cạn tất cả hổn hợp sau phản nghịch ứng thu được 33,4 gam chất lỏng X với 12,8 gam hóa học rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, chiếm được CO2, H2O và 9,54 gam muối hạt cacbonat khan. Khía cạnh khác, cho X tác dụng với na dư, chiếm được 19,04 lít khí H2(đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có mức giá trịgần nhấtvới


X, Y, Z là 3 este đều đối chọi chức, mạch hở (trong kia Y cùng Z không no đựng một liên kết C = C). Đốt cháy 20,3 gam tất cả hổn hợp E đựng X, Y, Z với oxi vừa đủ, thành phầm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2dư thấy cân nặng dung dịch bớt 36,9 gam đối với trước làm phản ứng. Khía cạnh khác, làm cho nóng 20,3 gam E cùng với 100 ml dung dịch NaOH 2,5M (vừa đủ), thu được các thành phần hỗn hợp F chỉ cất 2 muối với hỗn hợp bao gồm 2 ancol tiếp đến thuộc cùng dãy đồng đẳng. Cân nặng của muối hạt có cân nặng phân tử to hơn trong các thành phần hỗn hợp F là


X là este đơn chức, ko no chứa một link đôi C=C, Y là este no, nhì chức (X, Y đông đảo mạch hở). Đốt cháy trọn vẹn 29 gam hỗn hợp E chứa X, Y đề xuất dùng 28 lít O2 đktc. Còn mặt khác đun nóng 29 gam E đề xuất dùng 100 ml hỗn hợp NaOH 4M, thu được một ancol nhất và tất cả hổn hợp chứa muối bột natri của nhì axit cacboxylic. Tổng thể nguyên tử C bao gồm trong phân tử X cùng Y là


X và Y là hai axit cacboxylic đầy đủ mạch hở; Z là ancol no; T là este nhì chức, mạch hở được tạo vày X, Y, Z. Đun lạnh 48,4 gam hỗn hợp E cất X, Y, Z, T cùng với 600 ml dung dịch NaOH 1M toàn vẹn thu được ancol Z và các thành phần hỗn hợp F gồm hai muối tất cả tỉ lệ mol 1 : 1. Dẫn cục bộ Z qua bình chạm Na dư thấy khối lượng bình tăng 12 gam, mặt khác thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn F bắt buộc dùng 1,5 mol O2 chiếm được CO2, Na2CO3 với 0,9 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong E là


Hỗn vừa lòng X tất cả một axit cacboxylic hai chức, no, mạch hở, hai ancol no 1-1 chức tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng và một đieste tạo bởi axit và 2 ancol đó. Đốt cháy trọn vẹn 4,84 gam X thu được 7,26 gam CO2 và 2,7 gam nước. Khía cạnh khác, đun nóng 4,84 gam X bên trên với 80 ml dung dịch NaOH 1M, sau làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thêm đầy đủ 10 ml dung dịch HCl 1M để trung hòa - nhân chính lượng NaOH dư thu được hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được m gam muối bột khan, đồng thời thu được 896 ml các thành phần hỗn hợp ancol (ở đk tiêu chuẩn) có tỉ khối khá so với H2 là 19,5. Cực hiếm của m gần nhất với số làm sao sau đây


Cho 0,08 mol các thành phần hỗn hợp X có bốn este mạch hở làm phản ứng trọn vẹn với 0,17 mol H2 (xúc tác Ni, to), thu được hỗn hợp Y. Cho toàn cục Y làm phản ứng vừa đủ với 110 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được hỗn hợp Z tất cả hai muối hạt của nhì axit cacboxylic no bao gồm mạch cacbon ko phân nhánh cùng 6,88 gam tất cả hổn hợp T gồm hai ancol no, đơn chức. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn 0,01 mol X phải vừa đủ 0,09 mol O2. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong Z là


Este X nhị chức, mạch hở, tạo bởi vì một ancol no với nhì axit cacboxylic no, đối kháng chức. Este Y ba chức, mạch hở tạo vày glixerol với cùng 1 axit cacboxylic ko no, solo chức (phân tử có hai links π). Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp E gồm X và Y cần vừa đầy đủ 0,5 mol O2thu được 0,45 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E yêu cầu vừa đầy đủ 210 ml hỗn hợp NaOH 2M thu được nhị ancol (có thuộc số nguyên tử cacbon vào phân tử) cùng hỗn hợp tía muối, trong những số ấy tổng khối lượng hai muối bột của nhị axit no là a gam.


Hỗn vừa lòng M gồm 3 este đối kháng chức X, Y, Z (MXYZvà số mol của Y bé thêm hơn số mol X) chế tác thành từ cùng một axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm COOH) và cha ancol no (số nguyên tử C trong phân tử mỗi ancol bé dại hơn 4). Thủy phân hoàn toàn 34,8 gam M bằng 490 ml hỗn hợp NaOH 1M (dư 40% đối với lượng phản ứng). Cô cạn các thành phần hỗn hợp sau phản bội ứng thu được 38,5 gam hóa học rắn khan. Khía cạnh khác, nếu như đốt cháy hoàn toàn 34,8 gam M thì nhận được CO2và 23,4 gam H2O.


Cho các thành phần hỗn hợp E tất cả hai este mạch hở, ko nhánh X, Y (MXY) chức năng vừa đủ với hỗn hợp NaOH, chiếm được ancol Z và 10,76 gam tất cả hổn hợp muối T. Cho cục bộ Z vào bình chứa na dư thấy gồm 0,08 mol khí H2thoát ra và cân nặng bình tăng 7,2 gam so với ban đầu. Đốt cháy hoàn toàn T, chiếm được Na2CO3, H2O và 0,08 mol CO2.

Xem thêm: Kể Về 1 Lần Em Mắc Lỗi Với Thầy Cô, Kể Về Một Lần Em Mắc Lỗi Với Thầy Cô


Hai este X, Y có cùng phương pháp phân tử C8H8O2và đựng vòng benzen trong phân tử. đến 6,8 gam lếu láo hợp bao gồm X cùng Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản bội ứng tối đa là 0,06 mol, thu được hỗn hợp Z cất 4,7 gam bố muối.


Hai este X, Y tất cả cùng công thức phân tử C8H8O2và đựng vòng benzen. Mang lại 0,25 mol hỗn hợp tất cả X cùng Y tác dụng tối đa với 0,3 mol NaOH trong dung dịch, thu được hỗn hợp Z cất 23,5 gam tía muối.


Cho 5,94 gam hỗn hợp E bao gồm hai este mạch hở X cùng Y (đều tạo vị axit cacboxylic với ancol, MXY2(đktc). Đốt cháy toàn thể T thu được H2O, Na2CO3và 0,05 mol CO2.


Hỗn phù hợp X có 2 este 1-1 chức (không chứa nhóm chức nào khác). Mang lại 0,08 mol X chức năng hết với hỗn hợp AgNO3/NH3thu được 0,16 mol Ag. Ngoài ra thủy phân hoàn toàn 0,08 mol X bởi dung dịch NaOH dư nhận được dung dịch cất 9,34 gam hỗn hợp 2 muối với 1,6 gam CH3OH.


Đốt cháy hoàn toàn 6,46 gam tất cả hổn hợp E gồm tía este no, mạch hở X, Y, Z (đều tạo vì axit cacboxylic với ancol, MXYZ2, nhận được 5,376 lít khí CO2. Cho 6,46 gam E chức năng hết với hỗn hợp NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) rồi chưng đựng dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng sau đó và các thành phần hỗn hợp chất rắn khan T. Đốt cháy trọn vẹn T, chiếm được Na2CO3, CO2và 0,18 gam H2O.


Hỗn thích hợp E gồm tía este no, mạch hở X, Y, Z (MXYZ) trong những số ấy có nhị este đối chọi chức với một este nhì chức). Đốt cháy hoàn toàn 10,86 gam E vào O2thu được H2O và 0,44 mol CO2. Phương diện khác, mang đến 10,86 gam E làm phản ứng hoàn toản với hỗn hợp NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp T gồm bố ancol với dung dịch đựng 11,88 gam tất cả hổn hợp hai muối của 2 axit đồng đẳng kế tiếp. Toàn cục T cho vào trong bình đựng na dư, sau phản ứng thấy cân nặng bình tăng 4,83 gam.


Hỗn vừa lòng E gồm bố este đều 1-1 chức X, Y, Z (MXYZ). đến 0,09 mol tất cả hổn hợp E chức năng với một lượng đủ tối nhiều 0,11 lít hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được hỗn hợp hơi G có một anđehit, một ancol và phần rắn đựng 9,7 gam 2 muối. Phân tách G thành 2 phần bởi nhau: Phần một cho vào dung dịch AgNO3dư/NH3thu được 4,32 gam Ag. Đốt cháy trọn vẹn phần 2, thu được 0,07 mol CO2.


Hỗn vừa lòng E gồm 2 este: X solo chức và Y nhì chức (X, Y chỉ đựng nhóm chức este, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn m gam E trong oxi dư nhận được 1,85 mol CO2. Phương diện khác, m gam E chức năng vừa đủ với dung dịch NaOH nhận được 37 gam các thành phần hỗn hợp Z gồm 2 muối hạt và tất cả hổn hợp T tất cả 2 ancol (2 ancol đều phải có khả năng bóc nước tạo ra anken). Đốt cháy trọn vẹn 37 gam tất cả hổn hợp Z nhận được H2O, 0,275 mol CO2và 0,275 mol Na2CO3. Phần trăm trọng lượng của Y trong Egần nhấtvới cực hiếm nào sau đây?


Cho 9,38 gam hỗn hợp X1gồm: đimetyl ađipat; anlyl axetat; glixerol triaxetat và phenyl benzoat thủy phân hoàn toàn trong hỗn hợp KOH dư, đun nóng, thu được a gam hỗn hợp muối cùng 2,43 gam tất cả hổn hợp X2gồm các ancol. Cho toàn thể hỗn hợp X2, thu được ngơi nghỉ trên công dụng với K dư, thu được 0,728 lít H2(ở đktc). Phương diện khác, đốt cháy trọn vẹn 9,38 gam tất cả hổn hợp X1bằng O2dư, thu được 11,312 lít CO2(ở đktc) với 5,4 gam H2O. Giá trị agần nhấtvới quý hiếm nào sau đây?


X, Y là nhì este đều solo chức, mạch hở, trong phân tử tất cả 2 link π, (MXY); Z là este no, hai chức, mạch hở. Đun nóng hỗn hợp E cất X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp M chứa 2 muối hạt và hỗn hợp G cất 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng toàn cục G cùng với H2SO4đặc nghỉ ngơi 140oC (giả sử hiệu suất đạt 100%) nhận được 19,35 gam hỗn hợp 3 ete. Đốt cháy toàn thể M đề nghị dùng 1,675 mol O2, thu được CO2, 0,875 mol H2O và 0,375 mol Na2CO3.

Xem thêm: Nhận Biết Tính Từ Ngắn Và Tính Từ Dài Trong Tiếng Anh, Tính Từ Ngắn


Cho 35,04 gam lếu hợpXgồm bố este đều solo chức công dụng tối nhiều với 560 ml dung dịch NaOH 1,0M thu đượcagam lếu láo hợpYgồm hai ancol no, mạch hở vàbgam tất cả hổn hợp muốiZ(phân tử các muối chỉ chứa một đội chức). Đun nóngagamYvới H2SO4đặc nghỉ ngơi 140oC chiếm được 6,64 gam láo lếu hợpTgồm tía ete. Hóa hơi trọn vẹn lượngTnói trên chiếm được thể tích hơi bằng thể tích của 3,36 gam N2(ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn.


Hỗn đúng theo E gồm cha este mạch hở, đều phải có bốn links pi (π) trong phân tử, trong những số đó có một este 1-1 chức là este của axit metacrylic và hai este nhị chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 12,22 gam E bởi O2, chiếm được 0,37 mol H2O. Mặt khác, đến 0,36 mol E làm phản ứng hoàn toản với 234 ml hỗn hợp NaOH 2,5M, thu được tất cả hổn hợp X gồm các muối của những axit cacboxylic ko no, tất cả cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử; hai ancol ko no, solo chức có trọng lượng m1gam và một ancol no, đối kháng chức có cân nặng m2gam. Tỉ lệ thành phần m1: m2có giá chỉ trịgần nhấtvới cực hiếm nào sau đây?