XÀ PHÒNG HÓA HOÀN TOÀN 22 2 GAM HỖN HỢP

  -  

Câu hỏi :

Xà chống hóa trọn vẹn 22,2 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 cùng CH3COOCH3 bởi dung dịch NaOH 1M đun nóng. Thể tích hỗn hợp NaOH về tối thiểu buộc phải dùng là:


*