Xà phòng hóa 8.8 gam etyl axetat

     Bạn đang xem: Xà phòng hóa 8.8 gam etyl axetat

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este solo chức, mạch hở X với 100 ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là


Khi đốt cháy trọn vẹn một este no, đối kháng chức thì số mol CO2 sinh ra ngay số mol O2 sẽ phản ứng. Tên thường gọi của este là


Đốt cháy trọn vẹn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là


Khi đốt cháy trọn vẹn 4,4 g hóa học hữu cơ X đối chọi chức thu được thành phầm chỉ cất 4,48 lít khí CO2 với 3,6 g nước. Nếu đến 4,4 g X công dụng với hỗn hợp NaOH vùa đủ và đến khi phản ứng trọn vẹn thu được 4,8 g muối hạt của axit hữu cơ Y và hóa học hữu cơ Z. Tên của X là


Đun nóng chất béo yêu cầu vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, trả sử bội phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol chiếm được là


Đun lạnh 0,1 mol este 1-1 chức X với 135 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic cùng 10,8 gam hóa học rắn khan. Công thức kết cấu của X là


Xà chống hóa trọn vẹn 22,2 gam tất cả hổn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bởi dung dịch NaOH 1M đun nóng. Thể tích hỗn hợp NaOH về tối thiểu cần dùng là:


Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no 1-1 chức với ancol no đối chọi chức bội nghịch ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên thường gọi của este kia là
Xem thêm: Thành Phần Cấu Tạo Của Ribosome Là, Câu Hỏi Thành Phần Cấu Tạo Nên Ribôxôm Là

Cho 0,02 mol CH3COOc6H5 vào 500 ml dung dịch NaOH 0,1M nấu nóng . Sau phản nghịch ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng chiếm được m g hóa học rắn khan. Giá trị m là


Khi đốt cháy trọn vẹn 4,4g hóa học hữu cơ X solo chức thu được thành phầm cháy chỉ bao gồm 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Nếu đến 4,4 gam hợp chất X chức năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ cho đến khi phản ứng hoàn toàn, nhận được 4,8 gam muối hạt của axit cơ học Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là


Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol este mạch hở, no, đơn chức thu được CO2 và H2O gồm tổng cân nặng là 27,9g. Cách làm phân tử của X là :


Khi đun cho nóng 25,8 gam hỗn hợp ancol etylic cùng axit axetic tất cả H2SO4 đặc có tác dụng xúc tác chiếm được 14,08 gam este. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng các thành phần hỗn hợp đó chiếm được 23,4 ml H2O. Năng suất của bội nghịch ứng este hóa.


Cho 8,8g etyl axetat tác dụng vừa đầy đủ với 120 ml dung dịch KOH 1M đun nóng. Sau bội phản ứng cô cạn hỗn hợp thu được bao nhiêu gam hóa học rắn khan ?


Thủy phân 8,8 g etyl axetat bởi 200 ml hỗn hợp NaOH 0,2M, Sau bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được m g chất rắn khan. Quý hiếm m là


Đốt cháy hoàn toàn 17,72 g một chất khủng (triglixerit) yêu cầu 1,61 mol O2 chiếm được CO2 và 1,06 mol H2O. Mặt khác đến 26,58 g chất to này vào đầy đủ dd NaOH thì thu được lượng muối là
Xem thêm: Toán 12 Bài 3 Trang 23 - Câu Hỏi 3 Trang 23 Sgk Giải Tích 12

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam