Unit 13 Lớp 8: Write Trang 126, 127

  -  

2. Viết một phiên bản báo cáo giống như về một liên hoan tiệc tùng em bắt đầu tham gia. Mọi câu vấn đáp của những câu hỏi dưới đây để giúp đỡ em.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 8: write trang 126, 127


*

*

The Rice-cooking Festival

by Festival Councilor Pham Phuong Linh

This report shows how the (1) rice-cooking festival was held.

The festival was held in the communal house yard about (2) one kilometeraway from a river. There were three competitions: (3) water-fetching, fire-making & rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching contest one person from each team had to (4) run to the river lớn get the (5) water.

In the fire-making contest two team members had to lớn make a fire in the (6) traditional way. They tried lớn rub pieces of (7) bamboo together lớn make the fire.

(8) Six people from each team took part in the rice - cooking contest. They had khổng lồ (9) separate the rice from the husk and then cook the rice.

After the three contests, all points were (10) added and the thuôn Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

Xem thêm: Soạn Giáo Dục Công Dân Bài 12 : Công Dân Với Tình Yêu, Hôn Nhân Và Gia Đình

Tạm dịch:

Lễ hội nấu bếp cơmviết vày thành viên Hội đồng phạm Phương Linh

Báo cáo này nói về tiệc tùng, lễ hội nấu cơm trắng đã được tổ chức như vậy nào.Lễ hội được tổ chức tại sân đình cách con sông khoảng chừng một cây số từ. Có bố cuộc thi: rước nước, đội lửa cùng nấu cơm. Lễ hội ra mắt trong một ngày.

Trong hội thi lấy nước, một tín đồ từ từng đội đề nghị chạy ra sông để đưa nước.Trong cuộc thi nhóm lửa, nhì thành viên vào đội buộc phải nhóm lửa theo phong cách truyền thống. Họ cố gắng ma sát những miếng tre lại với nhau để tạo thành ngọn lửa.Sáu bạn từ mỗi team tham gia hội thi nấu cơm. Họ phải tách gạo ra khỏi trấu và kế tiếp nấu cơm.Sau ba cuộc thi, toàn bộ các điểm số được cùng vào và nhóm thôn Triệu vẫn giành được phần thưởng lớn. Lễ hội thật giỏi vời.


2. Write a similar report on a festival you joined recently. The answers to the questions below can help you.

(Viết một bản báo cáo tựa như về một liên hoan tiệc tùng em mới tham gia. Hầu hết câu vấn đáp của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.)

a) What is the name of the festival?

b) Where was the festival held?

c) How long did the festival last?

d) How many activities were there? Were there any competitions?

e) How were the activities organized?

f) How many people took part in each activity?

g) What did you think about the festival?


Hướng dẫn giải:

The Perfume Pagoda festival

This report shows how the Huong Pagoda festival is held.

The Huong Pagoda and the Huong Tich cave are the famous scenic spots of Viet Nam. The Huong Pagoda festival lasts from the 6th day of the 1st month khổng lồ the over of the 3rd month of the lunar calendar. People conduct rồng dance in the yard of Trinh pagoda and sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son, Long Van. The festival is most crowded from the 15th - 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The mountainous path leading from Ngoai pagoda lớn Trong pagoda is full of visitors coming up and down. A pilgrimage to lớn the Huong Pagoda is not only for religious reasons but also to see the numerous natural shapes that are typical of the landscape & the buildings that are valuable artifacts of the nation.

Tạm dịch:

a) thương hiệu của lễ hội là gì?b) tiệc tùng, lễ hội được tổ chức triển khai ở đâu?c) Lễ hội kéo dãn bao lâu?d) có bao nhiêu chuyển động ở đó? Có bất kỳ cuộc thi nào không?e) Các chuyển động được tổ chức như thế nào?f) bao gồm bao nhiêu fan tham gia vào từng hoạt động?g) Em nghĩ về gì về lễ hội?

Lễ hội miếu Hương

Báo cáo này nói về lễ hội chùa hương được tổ chức như vậy nào.

Xem thêm: Một Số Nhóm Thực Phẩm Chính ? A Có Mấy Nhóm Thực Phẩm Chính

Chùa mùi hương và rượu cồn Hương Tích là phần đa thắng cảnh danh tiếng của Việt Nam. Lễ hội chùa Hương kéo dãn dài từ ngày 6 mon 1 đến thời điểm cuối tháng 3 âm lịch. Người ta tổ chức triển khai múa long trong sân thường Trình cùng lái thuyền hoàng gia. Lễ hội được tổ chức triển khai tại 3 địa điểm: hương Tích, Tuyết Sơn, Long Vân. Lễ hội đông nghịt nhất từ thời điểm ngày 15 mang lại ngày trăng tròn tháng 2 âm kế hoạch vì thời gian này là chính hội. Con con đường núi dẫn từ chùa xung quanh đến miếu Trong có rất nhiều du khách lên xuống. Một cuộc hành hương đến chùa Hương không chỉ vì nguyên nhân tôn giáo mà còn để thăm quan không hề ít thắng cảnh như cảnh quan tự nhiên và thoải mái và các tòa bên thấy những hình dạng tự nhiên và thoải mái điển hình của cảnh sắc và các tòa công ty là các bảo vật vô giá chỉ của quốc gia.