What did you see at the zoo nghĩa là gì

     

Dưới đấy là phần Lesson 1 của Unit 9: What did you see at the zoo? (Bạn đã thấy gì ngơi nghỉ sở thú vậy?) - Một công ty điểm rất rất đáng quan vai trung phong trong công tác Tiếng Anh 5 ra mắt về nhà đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp nhắc nhở giải bài xích tập với phần dịch nghĩa giúp đỡ bạn hiểu cùng làm bài bác tập giỏi hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Look, listen và repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

a) I didn"t see you yesterday. Where did you go? (Tôi không thấy chúng ta ngày hôm qua. Các bạn đã đi đâu?)I went to the zoo. (Tôi đã đi được sở thú.)b) What did you see at the zoo? (Bạn đã thấy gì ở sở thú ?)I saw a baby elephant and some other animals (Tôi đang thấy một nhỏ voi bé và một vài loài vật khác.)c) Did you see any monkeys? (Bạn có thấy những con khỉ không?)Yes, I did. They were really noisy! (Có. Chúng thật sự huyên náo!)d) Did you see any tigers? (Bạn có thấy những con hổ không?)Yes. They were really fast! (Có. Chúng thật sự nhanh!)

2. Point & say (Chỉ cùng đọc)

a) What did you see at the zoo? (Bạn vẫn thấy gì sinh hoạt sở thú?)I saw pythons. (Tôi sẽ thấy những nhỏ trăn.)b) What did you see at the zoo? (Bạn đã thấy gì làm việc sở thú?)I saw crocodiles. (Tôi vẫn thấy những nhỏ cá sấu.)c) What did you see at the zoo? (Bạn sẽ thấy gì sống sở thú?)I saw peacocks. (Tôi sẽ thấy những con công.)d) What did you see at the zoo? (Bạn đã thấy gì ngơi nghỉ sở thú?)I saw gorillas. (Tôi sẽ thấy những bé khỉ đột.)

3. Let’s talk (Chúng ta thuộc nói)

Ask & answer questions about the zoo. (Hỏi và trả lời những câu hỏi về sở thú.)

When did you go khổng lồ the zoo? (Bạn đã đi sở thú khi nào?)I went there. (Tôi đang đi tới đó...)What did you see at the zoo? (Bạn sẽ thấy gì làm việc sở thú?)I saw... (Tôi đã thấy...)

4. Listen and tick (Nghe và khắc ghi chọn)

1.b => Tom đã nhìn thấy gì nghỉ ngơi sở thú? – Gorillas (Khỉ đột)2.a => Mai đã thấy gì làm việc công viên? – Peacocks (Con công)3.b => Tony đã nhìn thấy gì ngơi nghỉ rạp xiếc? – Elephants (Con voi)

Audio script:

1. Akiko: Did you go to lớn the circus yesterday morning?Tom: No, I didn"t. I went to lớn the zoo.Akiko: What did you see at the zoo?Tom: I saw some gorillas.Akiko: Gorillas are very intelligent.Tom: Are they? They"re also very funny.2. Linda: I didn"t see you on Sunday. Where were you?Mai: I was at the park. I went skateboarding.Linda: What else did you vày at the park?Mai: I saw a lot of peacocks.Linda: vì chưng you like peacocks?Mai: Yes, I do.3. Phong: vì you want lớn go khổng lồ the circus?Tony: No, I don"t. I went there last Saturday.Phong: Great! What did you see? Tony: I saw some elephants. They played football.Phong: Really?Tony: Yes! They played really well. & they were very funny.Phong: I like elephants. I think I"ll go to lớn the circus tomorrow.

Bạn đang xem: What did you see at the zoo nghĩa là gì

5. Read và complete (Đọc và hoàn thành)

I (1) __like__ going khổng lồ the zoo. My favorite zoo animals are (2) __gorillas__. I think the gorillas are very (3) __intelligent__. They can (4) __do__ a lot of things. I also love (5) __elephants__. They can spray water with their trunks.

Hướng dẫn dịch:

Tôi mê thích đi sở thú. Những con vật ở sở thú yêu thích của tôi là nhửrc nhỏ khỉ đột. Tôi suy nghĩ nhửng bé khỉ đột nhiên rốt thông minh. Chúng hoàn toàn có thể làm các thứ. Tôi cũng thích những nhỏ voi. Chúng có thể phun nước từ bỏ vòi của chúng.

Xem thêm: Giải Task 2 Trang 37 Lớp 11 Unit 3 Writing Sgk Trang 36, Listening Unit 3: A Party Bữa Tiệc

6. Let’s sing (Chúng ta cùng hát)

What did you see at the zoo?Bạn đã thấy gì nghỉ ngơi sở thú?Where did you go yesterday?I went to lớn the zoo.Who did you go with?I went with my friend Sue.What did you see at the zoo?We saw some peacocks.They were very beautifulAnd we saw some kangaroos.They were fast and funny, too.

Xem thêm: Soạn Lý Lớp 7 Bài 1 Vật Lí 7: Nhận Biết Ánh Sáng Nguồn Sáng Và Vật Sáng

Hướng dẫn dịch:

Bạn đã đi được đâu ngày hôm qua?Tôi đã từng đi sở thú.Ai đi thuộc bạn?Tôi đã từng đi với các bạn Sue.Bạn đang thấy gì sống sở thú?Chúng tôi đang thấy một vài nhỏ công.Chúng khôn cùng xinh đẹp.Và chúng tôi đã thấy một vài con chuột túi.Chúng cũng thật nhanh nhẹn với vui nhộn.