What Day Is It Today Lớp 4

  -  

Dưới đây là phần Lesson 1 của Unit 3: What day is it today? (Hôm ni là thứ mấy?) - Một công ty điểm rất rất đáng quan vai trung phong trong chương trình Tiếng Anh 4 ra mắt về chủ đề xuyên thấu toàn bài. Bài viết cung cấp gợi nhắc giải bài bác tập với phần dịch nghĩa khiến cho bạn hiểu với làm bài xích tập xuất sắc hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Look, listen & repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

a) Hello, class! (Xin xin chào cả lớp!)Hello, Miss Hien. (Xin chào cô Hiền.)b) What day is it today? (Hôm ni là máy mấy?)It"s Monday. (Hôm nay là sản phẩm công nghệ Hai.)c) Very good! & what vày we have on Mondays? (Rất tốt! Và chúng ta có môn học tập nào vào các ngày thứ Hai?)We have English. (Chúng ta bao gồm môn giờ đồng hồ Anh.)d) And when is the next English class? (Và buổi học tiếng Anh sau đó là lúc nào?)On Wednesday! No! It"s on Tuesday. (Vào thứ Tư! Không! Nó vào sản phẩm Ba.)That"s right, Mai. It"s on Tuesday. (Đúng rồi Mai. Nó vào thứ Ba.)

2. Point và say. (Chỉ và nói.)

Lưu ý:

Các ngày trong tuần còn có thể viết tắt như sau:

 Mon. (Monday),Tue. (Tuesday),Wed. (Wednesday),Thurs. (Thursday),Fri. (Friday),Sat. (Saturday),Sun. (Sunday).

Bạn đang xem: What day is it today lớp 4

Work in pairs. Ask your partners what day it is today. (Làm câu hỏi theo cặp. Hỏi bạn làm việc "Hôm ni là đồ vật mấy?".)

What day is it today? (Hôm ni là lắp thêm mấy?)

It"s Monday. (Hôm ni là thiết bị Hai.)It"s Tuesday. (Hôm ni là lắp thêm Ba.)It"s Wednesday. (Hôm nay là đồ vật Tư.)It"s Thursday. (Hôm ni là sản phẩm công nghệ Năm.)It"s Friday. (Hôm nay là đồ vật Sáu.)It"s Saturday. (Hôm nay là máy Bảy.)It"s Sunday. (Hôm ni là nhà nhật.)

3. Listen anh tick. (Nghe và lưu lại chọn.)

bac

Audio Script – Nội dung bài bác nghe:

1. Mr Loc: Hello, class.Class: Hello, Mr Loc.Mr Loc: What day is it today, class?Class: It"s Thursday.Mr Loc: Very good! Time for English.2. Mai: What day is it today, Nam?Nam: It"s Tuesday.Mai: So we have English today, right?Nam: Yes. That"s right.3. Phong: It"s Tuesday. We have English today.Quan: No, it isn"t Tuesday. It"s Wednesday. We don"t have English today.Phong: Oh, you"re right!

 4. Look và write. (Nhìn với viết.)

Today is Monday. I play football today. (Hôm ni là sản phẩm Hai. Tôi chơi bóng đá hôm nay.)Today is Tuesday. I watch TV today. (Hôm ni là sản phẩm Ba. Tôi xem ti vi hôm nay.)Today is Saturday. I visit my grandparents today. (Hôm nay là sản phẩm Bảy. Tôi thăm các cụ tôi hôm nay.)Today is Sunday. I go khổng lồ the zoo today. (Hôm ni là chủ nhật. Tôi đi sở thú hôm nay.)

5. Let"s sing. (Chúng ta thuộc hát.)

We have English today (Chúng ta gồm môn tiếng Anh hôm nay)

What day is it today?

It"s Monday.

We have English today.

Do you have English on Wednesdays?

No. We have English on Tuesdays, Thursdays and Fridays.

Hôm nay là trang bị mấy?Hôm nay là vật dụng Hai.Chúng ta tất cả môn tiếng Anh hôm nay.Bạn gồm môn tiếng Anh vào phần đông ngày đồ vật Tư yêu cầu không?Không. Shop chúng tôi có môn giờ đồng hồ Anh vào phần đa ngày máy Ba, trang bị Năm với thứ Sáu.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Bài 18 Trắc Nghiệm Sinh 10 Bài 18 Có Đáp Án (Phần 3)

What day is it today?

It"s Wednesday.

We have English today.

Do you have English on Thursdays?

No. We have English on Mondays, Wednesdays and Fridays.

Hôm nay là sản phẩm công nghệ mấy?Hôm nay là trang bị Tư.Chúng ta tất cả môn giờ Anh hôm nay.

Xem thêm: Mẫu Bài Viết Về Công Việc Mơ Ước Bằng Tiếng Anh :, Công Việc Mơ Ước In English

Bạn tất cả môn giờ Anh vào đa số ngày sản phẩm công nghệ Năm phải không?Không. Cửa hàng chúng tôi có môn giờ Anh vào gần như ngày máy Hai, thứ bốn và lắp thêm Sáu.