Top 15 Weather And Geography Conditions May Determine The Type Of Transportation Used In A Region Hay Nhất 2022

     

Giải thích: "Geography" là tên một môn học, một cỗ môn nghiên cứu, cho nên vì vậy nó cấp thiết đứng trước danh từ "conditions" (các điều kiện) để tạo nên thành danh từ ghép. Vị yếu tố địa lý là sệt điểm, nằm trong tính của trường đoản cú "conditions" vì thế nó cần là 1 tính từ xẻ nghĩa cho danh từ.

Bạn đang xem: Top 15 weather and geography conditions may determine the type of transportation used in a region hay nhất 2022

Dịch nghĩa: Thời huyết và các điều kiện địa lý hoàn toàn có thể quyết định mô hình giao thông được sử dụng tại một vùng.

Sửa lỗi: geography => geographical

A. Weather (n) = Thời tiết

Từ “and” nối nhì từ bao gồm cùng chức năng, tự loại. Sau từ bỏ “and” là danh từ “conditions” cần trước tự “and” thực hiện danh từ “weather” là chính xác.

C. Type (n) = loại, chủng loại

D. Used (v) = được sử dụng

Đây là cấu trúc mệnh đề quan hệ nam nữ rút gọn, cồn từ mang tính chất chất bị động bắt buộc được rút gọn gàng thành dạng phân từ.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

"I"m very ______ lớn you for putting in so much hard work," the boss said


A. thanking


B. grateful


C. considerate


D. careful


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the following questions.

You are under no obligation to lớn help as assistance is purely ____________


A. voluntary


B. free


C. charitable


D. donated


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the most suitable response khổng lồ complete each of the following exchanges.

‘Could you tell me how lớn get to the post office?’ ‘_______


A.Excuse me. Is it easy to lớn get there?


B. Yes, I could


C. It’s at the over of this street, opposite the church


D. Sorry, it’s not very far


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Xem thêm: Vẽ Tranh Cổ Động Lớp 8 Bài 22 + 23: Vẽ Trang Trí, Vẽ Tranh Cổ Động

She’s very____________ She can be relied on to bởi her job properly


A. efficient


B. cautious


C. serious


D. conservative


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

He spent his entire life____________ round the world, never settling down anywhere.


A. roaming


B. scattering


C. scrambling


D. transporting


Câu 6:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

His parents have always wanted Philip to set a good ____ to his younger brothers both at school và at home.


A. form


B. model


C. pattern


D. guidance


Bình luận


bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại xechieuve.com.vn


*

link
thông tin xechieuve.com.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


xechieuve.com.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


xechieuve.com.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Thiết Kế Bộ Nguồn 1 Chiều Chỉnh Lưu Cầu, Hãy Thiết Kế Bộ Nguồn Một Chiều Chỉnh Lưu


Quên mật khẩu


Nhập showroom email bạn đăng ký để lấy lại password
đem lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


xechieuve.com.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
xechieuve.com.vn