Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn pascal

     

Vừa kê vừa chóBó lại cho trònBa mươi sáu(36) conMột trăm(100) chân chẵnHỏi mấy gà, mấy chó?

Đây là bài toán vui, từ lúc học tiểu học tôi đã biết, lên trung học, học giải phương trình cũng gặp lại nó. Với bây giờ, làm lập trình, tự nhiên nhớ cho tới nó, phải viết ra đây, coi như share cho các bạn mới học tập lập trình tất cả thêm hào hứng, xử lý các bài tập nho nhỏ, hoan hỉ tương tự.

Bạn đang xem: Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn pascal

Cách giải nó như sau:Gọi x là số gàSố chó là: 36 – xSố chân gà: 2xSố chân chó: 4(36-x)theo đề bài bác ta có:2x + 4(36 – x) =1002x + 144 – 4x = 1002x = 144 – 1002x = 44x = 22Vậy số con gà là 22 conSố chó : 36 – 22 = 14—Bạn bảo mấy nhỏ chó đặt 2 chân trước lên ghế,tổng số chân dưới đất đã là 36 x 2 = 72 chân. Suy ra số chân bên trên ghế là 28 chân.Vậy tất cả 14 bé chó ….—Dùng hệ phương trìnhGọi x là gà, y là chóTa bao gồm hệ pt:x + y = 362x + 4y = 100Giải hệ ptx = 22,y = 14Vậy gà gồm 22 con, chó bao gồm 14 con. Mời chúng ta chia sẻ thêm biện pháp giải hay, thú vị khác nữa nhé.

Vậy thì làm sao để giải nó bằng cách lập trình. Đây chưa phải vấn đề khó với khá nhiều bạn, tuy vậy mình thấy vui vẻ, buộc phải vẫn viết ra đây.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Liên Kết Của, Phân Dạng Bài Tập Liên Kết Hóa Học

Sau đó là cách giải trong một vài ngôn ngữ xây dựng như Pascal, C++, C#, Java, PHP, ASP.NET, Javascript. Trường thích hợp máy chúng ta không thiết lập sẵn IDE, chúng ta cũng có thể sử dụng trang web http://ideone.com để demo code.

Xem thêm: Giải Sách Giáo Khoa Vật Lý Lớp 7, Vật Lý Lớp 7, Vật Lí Lớp 7

Vì số con là 36 với số chân là 100. Trả sử tất cả là chó, thì số bé tối nhiều là 100/4 = 25 (con). Buổi tối thiểu là 36 / 4 = 9 (con). Như vậy chúng ta chỉ cần áp dụng vòng lặp for từ bỏ 9->25. Về tối ưu hơn so với từ bỏ 0 -> 36

Pascal


program HelloWorld;var i :Integer;begin writeln("Giai bai toan dan gian bang Pascal");writeln("Vua ga vua cho");writeln("Bo lai cho tron");writeln("Ba muoi sau(36) con");writeln("Mot tram(100) chan chan");writeln("Hoi may ga, may cho?");for i:= 9 to 25 doif((i * 2 + (36 - i) * 4) = 100) thenwriteln("So ga la: ", i);writeln("So mang đến la: ", 36 - i);end.

C++

#include #include;#include;using namespace std;int main(){cout 

Java

public class Main {public Main() // TODO Auto-generated constructor stub/***
param args*/public static void main(String<> args) {// TODO Auto-generated method stubSystem.out.println("Giải vấn đề dân gian trong Java");System.out.println("Vừa con gà vừa chó");System.out.println("Bó lại mang đến tròn");System.out.println("Ba mươi sáu(36) con");System.out.println("Một trăm(100) chân chẵn");System.out.println("Hỏi mấy gà, mấy chó? ");for(int i = 9; i 

C#

class Program { static void Main(string<> args) Console.WriteLine("Gia bai toan dan gian trong C#"); Console.Write("Vua ga vua cho "); Console.Write("Bo lai mang lại tron "); Console.Write("Ba muoi sau(36) con "); Console.Write("Mot tram(100) chan chan "); Console.WriteLine("Hoi may ga, may cho? "); for (int i = 9; i 

ASP.NET

void GiaiBaiToanDanGian() StringBuilder sb = new StringBuilder(); for (int i = 9; i 

PHP

Bài toán dân gianGiải bài toán dân gian trong PHP
Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu(36) con Một trăm(100) chân chẵnHỏi mấy gà, mấy chó?";echo "Số chó là: ".(36 - $i);?>