Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 174

  -  
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài bác hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 174

Vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 115, 116, 117 bài xích 174: luyện tập chung


tải xuống 3 276 0

Với giải vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 115, 116, 117 bài 174: rèn luyện chung hay, cụ thể giúp học sinh thuận lợi xem với so sánh giải mã từ đó biết phương pháp làm bài bác tập trong VBT Toán 4. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài xích tập Toán lớp 4 Bài 174. Luyện tập chung

Bài 1 trang 115 vở bài bác tập Toán lớp 4 Tập 2: Viết vào ô trống theo mẫu:

Đọc số

Viết số

Số bao gồm có

Bốn trăm sáu mươi tám nghìn một trăm cha mươi lăm

468 135

4 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 8 nghìn, 1 trăm, 3 chục, 5 1-1 vị

Năm triệu nhì trăm năm mươi tư nghìn bảy trăm linh bốn

Mười nhị triệu không trăm chín mươi nghìn ko trăm linh hai

Lời giải

Đọc số

Viết số

Số bao gồm có

Bốn trăm sáu mươi tám ngàn một trăm cha mươi lăm

468 135

4 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 8 nghìn, 1 trăm, 3 chục, 5 đối chọi vị

Năm triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bảy trăm linh bốn

5 254 704

5 triệu, 2 trăm nghìn, 5 chục nghìn, 4 nghìn, 7 trăm, 4 đối chọi vị

Mười hai triệu không trăm chín mươi nghìn ko trăm linh hai

12 090 002

1 chục triệu, 2 triệu, 9 chục nghìn, 2 solo vị

Bài 2 trang 115 vở bài bác tập Toán lớp 4 Tập 2: Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a)

3 yến = ….kg;

1 yến 5kg = …. Kg;

50kg = …. Yến

b)

6 tạ = …. Kg;

2 tạ 25 kg = ….kg;

500kg = ….

Xem thêm: 10 Thông Tin Cần Thiết Về Tuyển Sinh Trường Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk


Xem thêm: Luyện Tập Trang 63 Văn 9 Tập 2, Bài Luyện Tập Trang 63 Sgk Ngữ Văn 9 Tập 2


Tạ

9 tạ = …. Yến;

3 tạ 5 kilogam = ….kg;

1000kg = …. Tạ = …. Tấn

c)

1 tấn = ….kg;

2 tấn = ….kg;

5000kg = …. Tấn

1 tấn = …. Tạ;

12 tấn = ….kg;

4 tấn 70 kg = ….kg

Lời giải

a)

3 yến = 30kg

1 yến 5kg = 15 kg;

50kg = 5 yến

b)

6 tạ = 600 kg;

2 tạ 25 kilogam = 225kg;

500kg = 5 tạ

9 tạ = 90 yến;

3 tạ 5 kilogam = 305kg;

1000kg = 10 tạ = 1 tấn

c)

1 tấn = 1000kg;

2 tấn = 2000kg;

5000kg = 5 tấn

1 tấn = 10 tạ;

12 tấn = 12000kg;

4 tấn 70 kg

Bài 3 trang 116 vở bài bác tập Toán lớp 4 Tập 2: Tính:

*

*

*

*

Lời giải

*

*

*

*

Bài 4 trang 116 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2: có 40 học viên đang tập hát, trong số đó số học sinh trai bằng 3/5số học viên gái. Hỏi có bao nhiêu học sinh trai sẽ tập hát ?

Bài giải

Tổng số phần đều bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số học viên trai sẽ tập hát là:

40 : 8 × 3 = 15 (học sinh)

Đáp số: 15 học tập sinh

Bài 5 trang 117 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2: Hình như thế nào có đặc điểm thích hòa hợp thì viết dấu (x) vào ô trống tướng mạo ứng: