Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 114

  -  
- Chọn bài -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số và phép phân chia số tự nhiênBài 98: Phân số với phép phân tách số tự nhiên (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bởi nhauBài 101: Rút gọn gàng phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng mẫu số những phân sốBài 104: Quy đồng chủng loại số những phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: luyện tập chungBài 107: đối chiếu hai phân số cùng chủng loại sốBài 108: Luyện tậpBài 109: đối chiếu hai phân số khác mẫu sốBài 110: Luyện tậpBài 111: rèn luyện chungBài 112: luyện tập chungBài 113: luyện tập chungBài 114: Phép cộng phân sốBài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: rèn luyện chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: tìm kiếm phân số của một sốBài 126: Phép phân tách phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: rèn luyện chungBài 130: rèn luyện chungBài 131: rèn luyện chungBài 132: luyện tập chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: rèn luyện chung

Xem tổng thể tài liệu Lớp 4: tại đây

Bài 1 trang 35 VBT Toán 4 Tập 2: Tính:

*
*

Lời giải:

*

*

Bài 2 trang 35 VBT Toán 4 Tập 2:

Hai hình vuông vắn ABCD và BMNC đều có cạnh bằng 3cm với xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích hình bình hành BMCD bằng các cách không giống nhau

*

Lời giải:

Cách 1:

Vì tứ giác ABCD, BMNC đông đảo là hình vuông mà tứ giác BNMC là hình bình mặt hàng suy ra đường cao h cũng đó là cạnh BC với độ lâu năm đáy cũng chính là cạnh DC.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 114

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = a x h = DC x BC = 3 x 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9cm2

Cách 2: diện tích s hình bình hành BMCD bằng diện tích tam giác BCD cộng với diện tích tam giác BCM.

Xem thêm: Stt Chúc Mừng Năm Mới 2021 Hay, Hài Hước Cho Mọi Người, Stt Năm Mới Hay, Stt Chúc Xuân Ý Nghĩa Nhất

Tam giác BCD bao gồm đường cao BC = 3cm, cạnh đá DC = 3cm

Diện tích tam giác BCD là:

SBCD = độ lâu năm đáy x con đường cao : 2

= DC x BC : 2 = 3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Tam giác BCM gồm đường cao CB = 3cm, cạnh lòng BM = 3cm

Diện tích tam giác BCM là:

SBCM = độ nhiều năm đáy x con đường cao : 2

= CB x BM : 2 = 3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = SBCD + SBCM = 4,5 + 4,5 = 9 cm2

Cách 3:

Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích s nửa hình vuông ABCD + diện tích s nửa hình vuông BMNC.

Xem thêm: Top 11 Tả Quang Cảnh Trường Em Trước Buổi Học Lớp 5 ❤️️ 15 Bài Hay Nhất

Diện tích nửa hình vuông vắn ABCD bao gồm cạnh bởi 3cm là:


3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích nửa hình vuông vắn BMNC gồm cạnh bằng 3cm là:

3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = 4,5 + 4,5 = 9 cm2

Phần 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

Phần 2

Bài 3 trang 35 VBT Toán 4 Tập 2:

Một ô tô giờ thứ nhất đi được

*
quãng đường, giờ lắp thêm hai đi được
*
quãng đường. Hỏi sau hai giờ xe hơi đi được bao nhiêu quãng đường?