Vở bài tập lịch sử bài 1

     

Giải Vở bài xích tập lịch sử dân tộc 8 bài 1: đa số cuộc giải pháp mạng bốn sản đầu tiên

Bài 1 trang 3 Vở bài tập lịch sử hào hùng 8: Khoanh tròn vần âm trước ý vấn đáp đúng.

Bạn đang xem: Vở bài tập lịch sử bài 1

Bắt đầu từ thế kỉ XVI, ở Tây Âu đã xuất hiện thêm một nền sản xuất bắt đầu – nền cung cấp TBCN. Vậy, nền sản xuất mới đó đã thành lập trong hoàn cảnh nào?

a. Trong thâm tâm xã hội phong kiến đã suy yếu.

b. Không bị chế độ phong loài kiến kìm hãm.

c. Tuy vậy bị giam giữ nhưng vẫn phát triển.

Trả lời:

(a) trong tim xã hội phong kiến đã suy yếu.

Bài 2 trang 3 Vở bài tập lịch sử vẻ vang 8: Khoanh tròn trước ý vấn đáp đúng.

Những biểu thị nào dưới đây chúng tỏ nền sản xuất mới – TBCN vạc triển?

a. Các công trường thủ công ra đời với nhiều xưởng thủ thuê mướn nhân công.

b. Những thành thị biến hóa trung tâm thêm vào và buôn bán.

c. Các ngân hàng được thành lập và ngày càng gồm vai trò to lớn lớn.

Trả lời:

(a) những công trường bằng tay thủ công ra đời với rất nhiều xưởng thuê mướn nhân công.

Bài 3 trang 4 Vở bài xích tập lịch sử dân tộc 8: Khoanh tròn trước ý vấn đáp đúng.

Trước biện pháp mạng Hà Lan (thế kỉ XVI), dân chúng Nê-đéc-lan chịu sự thống trị của nước nào?

a. Vương quốc Anh

b. Quốc gia Tây Ban Nha.

c. Tình nhân Đào Nha

d. Pháp

Trả lời:

(b) vương quốc Tây Ban Nha.

Bài 4 trang 4 Vở bài tập lịch sử vẻ vang 8: Bằng các dữ kiện thời gian cho sẵn bên dưới đây, em hãy điền tiếp các sự kiện để triển khai rõ bí quyết mạng Hà Lan diễn ra như núm nào?

Trả lời:

- Vào đầu rứa kỉ XVI, vùng khu đất Nê-đéc-lan có nền cung ứng TBCN phát triển nhất châu Âu, tuy vậy sự ách thống trị của thực dân phong con kiến Tây Ban Nha đã nhốt sự cách tân và phát triển này.

- tháng 8/1566, quần chúng. # Nê-đéc-lan nổi dậy chống lại ách kẻ thống trị của thực dân phong con kiến Tây Ban Nha.

- Năm 1581, bảy tỉnh khu vực miền bắc Nê-đéc-lan thành lập và hoạt động nước cùng hòa với tên gọi chính thức là “Các tỉnh liên hiệp” (sau này điện thoại tư vấn là “Hà Lan”).

- Năm 1648, nền tự do của Hà Lan bằng lòng được công nhận.

Bài 5 trang 4 Vở bài xích tập lịch sử dân tộc 8: vày sao bí quyết mạng Hà Lan lại được coi là sự kiện mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại? Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em chỉ ra rằng đúng.

a. Cách mạng bốn sản Hà Lan nổ ra thứ nhất (tháng 8/1566).

b. Lật đổ ách thống trị của quốc gia Tây Ban Nha.

c. Giải pháp mạng Hà lan mở đầu thời đại mới – thời đại công ty nghĩa tư bản chiến thắng chế độ phong kiến.

d. Năm 1581, những tỉnh miền bắc Nê-đéc-lan thành lập và hoạt động nước cộng hòa.

Trả lời:

(c) giải pháp mạng Hà lan khởi đầu thời đại mới – thời đại công ty nghĩa tư bản chiến thắng chế độ phong kiến.

Bài 6 trang 4 Vở bài tập lịch sử vẻ vang 8: trong những câu dưới đây nói về vương quốc anh trước bí quyết mạng tứ sản, câu làm sao đúng, câu làm sao sai? nếu như đúng viết chữ Đ, nếu sai viết chữ S vào ô trống đầu câu:

Trả lời:

Vào giữ thế kỉ XVII, quan lại hệ sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa ở vương quốc anh lớn mạnh mẽ nhất Châu Âu.

<Đ> Niều trung tâm béo về gớm tế, yêu đương mại, tài chính của vương quốc anh xuất hiện, tiêu biểu vượt trội là làm việc Luân Đôn.

hàng hóa của Anh ko thể tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với hàng hóa của các nước châu Âu.

<Đ> thế hệ “quý tộc mới” là phần lớn quý tộc phong loài kiến đã tứ sản hóa, coi thường doanh theo cách tiến hành tư bạn dạng chủ nghĩa, như: thuê người công nhân nông nghiệp, mở công xưởng...

tuy vậy nông dân bị “rào đất cướp ruộng”, nhưng lại đời sống của họ không túng bấn vì được mang ra thành thị làm thuê cho tư bản.

<Đ> Đến giữa vắt kỉ XVII, mâu thuẫn xã hội nước Anh diễn ra hết sức gay gắt.

Năm 1640, cuộc giải pháp mạng tư sản Anh bùng nổ.

Xem thêm: L Ý Nghĩa Lý Luận Và Thực Tiễn Là Gì ? Vai Trò Của Thực Tiễn Đối Với Nhận Thức

Bài 7 trang 5 Vở bài tập lịch sử vẻ vang 8: Cuộc bí quyết mạng tư sản Anh ra mắt như chũm nào?

Trả lời:

- giai đoạn 1 (1642 – 1649):

+ 8/1642, Vua Sáclơ I tuyên chiến cùng với Quốc hội, kháng chiến bùng nổ. Ưu thế ban sơ nghiêng về phía bên vua.

+ Từ khi Ôlivơ Crômoen lên làm chỉ đạo quân đội quốc hội, quân team Quốc hội liên tiếp giành win lợi. Vua Sáclơ I bị bắt.

- tiến trình 2 (1649 – 1688)

+ 1653 – 1658, nền độc tài quân sự được tùy chỉnh do Ôlivơ Crômoen đứng đầu.

+ 1659 – 1688: do việc thỏa ước của Quốc hội cùng với lực lượng phong con kiến cũ nên cơ chế phong kiến siêng chế được lập lại.

+ 12/1688, với thành công của “cuộc biện pháp mạng quang vinh”, chính sách quân chủ lập hiến được tùy chỉnh thiết lập ở Anh, vày Vinhem Ôrangio làm quốc trưởng.

Bài 8 trang 5 Vở bài tập lịch sử dân tộc 8: Theo em “Quý tộc mới” gồm vai trò ra làm sao trong cách mạng bốn sản Anh?

Trả lời:

- thế hệ “Quý tộc mới” đóng vai trò đặc trưng trong việc lãnh đạo cuộc cách mạng tứ sản Anh đi mang đến thành công.

- mặc dù nhiên, chính sự tham gia của thế hệ “Quý tộc mới” vào lực lượng lãnh đạo, là trong số những nguyên nhân mang tới tính “Không triệt để” của cuộc cách mạng tư sản Anh. Vì: lứa tuổi quý tộc mới hy vọng lật đổ cơ chế phong kiến siêng chế để thoải mái sản xuất cùng kinh doanh, nhưng lòng tin chống phong kiến của họ không triệt để, không quyết tâm xóa khỏi tận gốc chính sách phong kiến nhưng chỉ hy vọng cải tạo chính sách phong kiến chuyên chế cho cân xứng với lợi ích của mình.

Bài 9 trang 5 Vở bài xích tập lịch sử dân tộc 8: Hãy điền các cụm từ sau đây vào khu vực chấm (....) cho thích hợp (một số từ bỏ được thực hiện lại vài lần):

Trả lời:

Cách mạng Anh là cuộc giải pháp mạng tư sản, do thống trị tư sản và Quý tộc mới lãnh đạo. Bí quyết mạng thành công hầu hết là được quần chúng nhân dân ủng hộ với tham gia đấu tranh. Tiếp theo sau cuộc cách mạng Hà Lan cách mạng tư sản Anh đã lật đổ cơ chế phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

Tuy vậy, cuộc biện pháp mạng này vẫn có hạn chế vị nó không triệt để xóa khỏi tận nơi bắt đầu chế độ phong kiến, chỉ mang về thắng lợi cho giai cấp tư sản cùng Quý tộc mới, còn quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân lao động không được đáp ứng.

Bài 10 trang 6 Vở bài tập lịch sử 8: Em hãy cho biết thêm vì sao bí quyết mạng tứ sản Anh là cuộc giải pháp mạng ko triệt để?

Trả lời:

Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để vì:

- thiết bị nhất: không triệt để xóa khỏi thế lực phong kiến. Ví dụ: gia hạn ngôi vua, thế lực của thế hệ Quý tộc new được bảo lưu...

- máy hai: Quần chúng nhân dân không được hưởng thành quả này của biện pháp mạng. Ví dụ: Sau cách mạng, vụ việc ruộng đất mang đến nông dân vẫn không được giải quyết, chứng trạng “rào đất chiếm ruộng” liên tục diễn ra, làm cho hơn 3 triệu người nông dân Anh bị biến thành vô sản.

Bài 11 trang 6 Vở bài xích tập lịch sử dân tộc 8: nói về hình 13 trực thuộc địa Anh ngơi nghỉ Bắc Mĩ trước khi diễn ra trận đánh tranh giành độc lập, tất cả bạn học sinh đưa ra những thông tin như sau:

Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu nhưng em cho là đúng:

Trả lời:

Các câu chứa tin tức đúng là:

sau khoản thời gian Cô-lôm-bô search ra châu mỹ (năm 1492), thực dân châu Âu đã xâm lược và biến châu lục mới này thành trực thuộc địa của mình.

Bắc Mĩ là vùng khu đất phì nhiêu, nhiều tài nguyên, là quê hương nhiều năm của tín đồ In-đi-an, nhưng đã bị thực dân Anh xâm chiếm, cướp bóc.

trong số thế kỉ XVII – XVIII, thực dân Anh sẽ lần lượt thành lập 13 ở trong địa của bản thân mình ở Bắc Mĩ.

Vào giữa núm kỉ XVIII, 13 ở trong địa Anh sinh hoạt Bắc Mĩ đã cải tiến và phát triển theo con phố Tư bạn dạng chủ nghĩa, tuy nhiên vẫn chịu đựng sự giai cấp của thực dân Anh.

Thực dân Anh luôn luôn tìm mọi phương pháp ngăn cản, quán triệt công yêu mến nghiệp ở những thuộc địa Bắc Mĩ phát triển (đánh thuế nặng, giữ sản phẩm hiếm buôn bán....)

vì sao chính của trận chiến tranh giành độc lập là mâu thuẫ thân 13 thuộc địa sinh hoạt Bắc Mĩ với nước Anh.

Bài 12 trang 7 Vở bài tập lịch sử 8: Theo em, tính chất tiến bộ của Tuyên ngôn tự do của Mĩ được diễn đạt ở những điểm nào?

Trả lời:

Điểm hiện đại trong tuyên ngôn Độc lập của Mĩ:

- ngôn từ tuyên ngôn đã lên tiếng đảm bảo an toàn nhân quyền, trong các số đó nhấn mạnh khỏe đến: quyền bình đẳng, quyền thoải mái và quyền mưu cầu hạnh phúc.

- văn bản tuyên ngôn đang khẳng định: quyền quản lý đất nước ở trong về bằng hữu quần chúng nhân dân chứ không phải một cá nhân hay một đội nhóm thiểu số người.

Bài 13 trang 7 Vở bài xích tập lịch sử vẻ vang 8: trận chiến tranh giành độc lập của 13 nằm trong địa Anh ở Bắc Mĩ đạt được công dụng gì? Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trống đầu câu dưới đây:

Trả lời:

Nước cùng hòa Bắc Mĩ ra đời.

<Đ> Anh phải thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ.

<Đ> Chiến tranh hoàn thành và Hợp chúng quốc Mĩ ra đời.

<Đ> Năm 1787, Hiến pháp new được ban hành.

Theo hiến pháp 1787, quyền dân nhà của mọi fan dân phần lớn được đảm bảo, trong số ấy có cả phụ nữ.

Bài 14 trang 7 Vở bài bác tập lịch sử 8: rất có thể coi cuộc chiến tranh giành độc lập của những thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là trận đánh tranh chính nghĩa được không? Hãy trình bày ý con kiến của em.

Trả lời:

Cuộc cuộc chiến tranh giành tự do của những thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là một trận chiến tranh chủ yếu nghĩa. Vị lẽ:

- Đây là cuộc chiến tranh nhằm xử lý mâu thuẫn dân tộc giữa quần chúng thuộc địa Bắc Mĩ cùng với thực dân Anh, đưa về quyền lợi đường đường chính chính cho toàn dân tộc bản địa Bắc Mĩ (giành quyền độc lập, trường đoản cú chủ...)

- Cuộc chiến đấu giành tự do của những thuộc địa Anh ngơi nghỉ Bắc Mĩ cũng bên cạnh đó là cuộc tranh đấu cho “Nhân quyền”, trong những số ấy nhấn táo tợn đến các quyền cơ bản, thiêng liêng với bất khả xâm phạm là: từ do, bình đẳng và mưu mong hạnh phúc.

Bài 15 trang 8 Vở bài tập lịch sử 8: Em hãy nối ô bên trái với ô mặt phải sao cho phù hợp?

Trả lời:

*

Bài 16 trang 8 Vở bài xích tập lịch sử 8: vì sao nói chiến tranh giành độc lập của 13 nằm trong địa Anh làm việc Bắc Mĩ mặt khác là cuộc phương pháp mạng tư sản?

Trả lời:

- cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 trực thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất chất của một cuộc cách mạng tư sản vì: trận chiến tranh không chỉ giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc bản địa mà còn xử lý những nhiệm vụ tài chính - làng mạc hội của 1 cuộc cách mạng dân chủ tư sản, như: thủ tiêu nền ách thống trị của quý tộc địa nhà Anh, mở đường mang đến sự cải tiến và phát triển của nền tài chính tư bạn dạng chủ nghĩa.

- mặc dù nhiên, chiến tranh giành tự do của 13 thuộc địa Anh làm việc Bắc Mĩ là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để, vì: ko thủ tiêu quyền năng của tầng lớp chủ nô, quần chúng. # lao động không được hưởng thành quả này của giải pháp mạng.

Bài 17 trang 8 Vở bài bác tập lịch sử dân tộc 8: Qua nội dung bài xích học, em hãy trình bày sự phát âm biết của bản thân mình về những khái niệm bên dưới đây:

Trả lời:

- cách mạng tư sản là một sự kiện lịch sử ra mắt nhằm xóa bỏ các rào cản nhốt sự cách tân và phát triển của nhà nghĩa tứ bản.

- cơ chế quân nhà Lập hiến là thể chế thiết yếu trị của một nước, trong đó: ngôi vua vẫn được bảo trì song quyền lực của vua bị giảm bớt bằng hiến pháp vày Quốc hội (tư sản) định ra.

Xem thêm: Cách Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Gdcd 12 Bài 6 : Công Dân Với Các Quyền Tự Do Cơ Bản

- tầng lớp “Quý tộc mới” là bộ phận quý tộc sản xuất và marketing theo thủ tục tư bạn dạng chủ nghĩa, như: thuê nhân công nông nghiệp, mở công xưởng....