VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN SONG SONG VỚI ĐƯỜNG THẲNG

  -  

Dạng toán viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số là dạng toán thường xuyên xuất hiện trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Dạng toán này thường ra để học sinh lấy điểm, cho nên các em học sinh, các bạn cần nắm vững kiến thức và làm chắc dạng toán này. Viết phương trình tiếp tuyến thường ra có dạng: phương trình tiếp tuyến tại điểm, phương trình tiếp tuyến qua điểm, phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc k, và phương trình tiếp tuyến chứa tham số m.. Cụ thể cách viết phương trình tiếp tuyến như thế nào, chúng ta cùng đến với nội dung ngay sau đây.

Bạn đang xem: Viết phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng


*

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số y = f(x) tại điểm x0 là hệ số góc m tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số tại điểm M (x0, y0).

Khi đó, phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M (x0, y0) là y = y"(x0 )(x – x0) + y0.

Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp tuyến là ta phải tìm được hoành độ tiếp điểm x0.


*

Tiếp tuyến tại tiếp điểm

Phương pháp:

Bài toán: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): y = f(x) tại điểm M (x0, y0).

Phương pháp giải:

Bước 1. Tính đạo hàm y’ = f(x). Từ đó suy ra hệ số góc tiếp tuyến k = y"(x0).

Bước 2: Công thức phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) tại điểm M (x0, y0) có dạng:

y = y"(x0)(x – x0) + y0.

Chú ý:

– Nếu đề cho hoành độ tiếp điểm x0 thì tìm y0 bằng cách thế x0 vào hàm số y = f(x0).

– Nếu đề cho tung độ tiếp điểm y0 thì tìm y0 bằng cách thế y0 vào hàm số y = f(x0).

– Nếu đề bài yêu cầu viết phương trình tiếp tuyến tại các giao điểm của đồ thị hàm số (C): y = f(x) với đường thẳng d: y = ax + b. Khi đó các hoành độ tiếp điểm x là nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm (C) và d. Phương trình hoành độ giao điểm (C) và d có dạng f(x) = ax + b.

Đặc biệt: Trục hoành Ox thì có y = 0 và trục tung Oy thì x = 0.

Sử dụng máy tính cầm tay:


*

Nhận xét: Sử dụng máy tính để lập phương trình tiếp tuyến tại điểm thực chất là cách rút gọn các bước ở cách tính thủ công. Sử dụng máy tính giúp các em tính toán nhanh hơn và chính xác hơn. Hơn nữa với hình thức thi trắc nghiệm thì sử dụng máy tính cầm tay là phương pháp được nhiều giáo viên hướng dẫn và học sinh chọn.

Ví dụ 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C); y = x3 + 2x2 tại điểm M (1; 3).

Giải:

Cách 1: Ta có y’ = 3x2 + 4x => k = y"(1) = 3.12 + 4.1 = 7.

Phương trình tiếp tuyến tại điểm M (1; 3) là:

d: y = y’0 (x – x0) + y0 y = 7.(x – 1) + 3 y = 7x – 4.

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là y = 7x – 4.

Cách 2: Sử dụng máy tính cầm tay.


*

Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) tại M là y = 7x – 4.

Ví dụ 2: Cho điểm M thuộc đồ thị hàm số (C):

*

và có hoành độ bằng -1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) tại điểm M.

Giải:

Cách 1:

Ta có: x0 = -1. Suy ra y0 = y(-1) = 1/2 và

Phương trình tiếp tuyến tại M là:

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là y = – (3x/ 4) – 1/4.

Cách 2: Sử dụng máy tính cầm tay.


Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là y = – (3x/ 4) – 1/4.

Ví dụ 3: Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm với trục hoành của hàm số (C): y = x4 – 2x2.

Giải:

Cách 1:

Ta có: 4x3 – 4x = 4x.(x2 – 1)

Giao điểm của đồ thị hàm số (C) với trục hoành Ox là:


Bây giờ bài toán chuyển thành dạng viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm.

+ Với x0 = 0 => y0 = 0 và k = y"(x0)= 0.

=> Phương trình tiếp tuyến tại điểm có tọa độ (0; 0) có hệ số góc k = 0 là: y = 0.

+ Với

=> Phương trình tiếp tuyến tại điểm có tọa độ (√2; 0) có hệ số góc k = 4√2 là:


+ Với

=> Phương trình tiếp tuyến tại điểm có tọa độ (-√2; 0) có hệ số góc k = – 4√2 là:


Vậy có 3 tiếp tuyến tại giao điểm của đồ thị (C) với trục hoành là:

y = 0, y = 4√2x – 8 và y = – 4√2x – 8.


Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Phương pháp:

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đi qua điểm A(xA; yA).

Cách 1: Sử dụng điều kiện tiếp xúc của hai đồ thị

Bước 1. Phương trình tiếp tuyến đi qua A(xA; yA), hệ số góc k có dạng:

d: y = k( x- xA) + yA (*)

Bước 2. d là tiếp tuyến của (C) khi và chỉ khi hệ
có nghiệm.

Bước 3. Giải hệ phương trình trên, tìm được x, suy ra tìm được k, sau đó thế vào phương trình đường thẳng d (*) thu được phương trình tiếp tuyến cần tìm.

Cách 2:

Bước 1: Gọi M(x0; f(x0)) là tiếp điểm. Tính hệ số góc tiếp tuyến k = f"(x0) theo x0.

Bước 2. Phương trình tiếp tuyến có dạng d: y = f"(x0).(x – x0) + f(x0) (**).

Vì điểm A(xA; yA) thuộc d nên yA = f"(x0).(xA – x0) + f(x0). Giải phương trình trên tìm được x0.

Bước 3. Thay x0 vừa tìm được vào (**) ta được phương trình tiếp tuyến cần tìm .

Ví dụ: Viết phương trình tiếp tuyến của (C): y = – 4x3 + 3x + 1 đi qua điểm A(-1; 2).

Ta có: y’= – 12x2 + 3

Giải:


– Đường thẳng d đi qua A (-1; 2) có hệ số góc k có phương trình d: y = k(x + 1) + 2.

Đường thẳng d là tiếp tuyến của (C) khi và chỉ khi hệ
có nghiệm.

Rút k từ phương trình dưới thế vào phương trình trên ta được:

– 4x3 + 3x + 1 = (-12x2 + 3)(x + 1) + 2


x = -1 hoặc x = 1/2.

+ Với x = -1. Thế vào phương trình k = – 12x2 + 3 ta được k bằng -9.

Phương trình tiếp tuyến cần tìm là y = – 9x – 7.

+ Với x = 1/2. Thế vào phương trình k = – 12x2 + 3 ta được k bằng 0.

Phương trình tiếp tuyến cần tìm là y = 2.

Vậy đồ thị (C) có 2 tiếp tuyến đi qua điểm A(-1; 2) là y = – 9x – 7 và y = 2.

Xem thêm: Bài 23,24,25,26 Trang 17 Sách Toán Lớp 8 Tập 2 Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 2

Ví dụ 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị của (C):
đi qua điểm A(-1; 4).

Giải:

Điều kiện: x khác – 1. Ta có:

Đường thẳng (d) đi qua điểm A(-1; 4) có hệ số góc k có phương trình: y = k(x + 1) + 4.

Đường thẳng (d) là tiếp tuyến của (C) khi và chỉ khi hệ sau có nghiệm:

Thay k từ phương trình dưới thế vào phương trình trên ta được:

Đối chiếu với điều kiện x khác – 1 thì nghiệm x = -1 (loại), nghiệm x = -4 (nhận).

Với x = -4 =>

Phương trình tiếp tuyến là

Phương pháp:

Bài toán: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C). Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) với hệ số góc k cho trước.

Phương pháp giải:

Bước 1. Gọi M(x0; y0) là tiếp điểm và tính y’= f"(x)

Bước 2. Hệ số góc tiếp tuyến k = f"(x0). Giải phương trình này ta tìm được x0, thế vào hàm số tìm được y0.

Bước 3. Với mỗi tiếp điểm ta tìm được các tiếp tuyến dưới dạng như sau:

d: y = y’0.(x – x0) + y0.

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) song song với đường thẳng:

– Tiếp tuyến d // đường thẳng Δ: y = ax + b => k = a.

Tổng quát: phương trình tiếp tuyến d // đường thẳng cho trước có hệ số góc k = a.

Sau khi lập được phương trình tiếp tuyến thì nhớ kiểm tra lại tiếp tuyến có trùng với đường thẳng d hay không. Nếu trùng thì không nhận kết quả đó.


Tiếp tuyến song song với đường thẳng cho trước

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) vuông góc với đường thẳng:

– Tiếp tuyến d vuông góc với đường thẳng Δ: y = ax + b => k.a = -1 => k = -(1/a).


Tổng quát: phương trình tiếp tuyến d vuông góc với đường thẳng cho trước có hệ số góc k = -(1/k).


Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng cho trước

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) tạo với trục hoành 1 góc α:

– Tiếp tuyến tạo với trục hoành một góc α thì k = ± tanα.

Tổng quát: tiếp tuyến tạo với đường thẳng Δ: y = ax + b một góc α, khi đó:

Ví dụ: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): y = x3 – 3x + 2 có hệ số góc bằng 9.

Giải:

Ta có: y’= 3x2 – 3. Gọi tiếp điểm của tiếp tuyến cần tìm là M(x0; y0). Suy ra hệ số góc tiếp tuyến là k = y"(x0)


+ Với x0 = 2 => y0 = (23) – 3.2 + 2 = 4. Ta có tiếp điểm M1(2; 4).

Phương trình tiếp tuyến tại M1 là d1:

+ Với x0 = -2 => y0 = 0. Ta có tiếp điểm M2 (-2; 0).

Phương trình tiếp tuyến tại M2 là d2:

Kết luận: Vậy đồ thị hàm số (C) có 2 tiếp tuyến có hệ số góc bằng 9 là (d1): y = 9x – 14 và (d2): y = 9x + 18.

Phương pháp:

Dựa vào điều kiện bài toán và các dạng toán ở trên để biện luận tìm ra tham số m thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Ví dụ: Cho hàm số y = x3 – 3x2 có đồ thị hàm số (C). Gọi M là điểm thuộc đồ thị (C) có hoành độ x = 1. Tìm giá trị m để tiếp tuyến của (C) tại M song song với đường thẳng Δ: y = (m2 – 4)x + 2m – 1.

Giải:

TXD: D = R

Ta có: y’ = 3x2 – 6x.

Điểm M có hoành độ x0 = 1 nên suy ra

Vậy tọa độ điểm M (1; -2).

Phương trình tiếp tuyến (d) tại điểm M (1; -2) của (C) có dạng:

y – y0 = y"(x0).(x – x0) y + 2 = (3.12 – 6.1).(x – 1) y = -3x + 1.

Khi đó để (d) // Δ:


Từ đó phương trình đường thẳng Δ: y = -3x + 3.

Kết luận: vậy với m = -1 thì tiếp tuyến (d) của (C) tại điểm M (1; -2) song song với đường thẳng Δ.


Trên đây là các dạng toán về phương trình tiếp tuyến và những phương pháp tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) có ví dụ cụ thể. Hy vọng rằng các em nắm được phần kiến thức quan trọng này. Truy cập lessonopoly để học giỏi môn toán nhé.


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách viết phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng
Mẹo HayCáchKhỏe ĐẹpSonHọc TốtPhương trình
*
Reply
*
4
*
0
*
Chia sẻ

Cách tẩy ghét trên da

Cà phê cho da và tóc: 8 lợi ích và cách sử dụngCà phê là một nguồn chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa có thể có lợi cho da, da đầu và tóc. Một người ...


Mẹo HayCách
Hướng dẫn lập trình MQL5

Trang chủ Hướng Dẫn MQL5 là gì? Cách liên kết tài khoản MT4/MT5 vào mql5.comMQL5 là gì? Cách liên kết tài khoản MT4/MT5 vào mql5.com Tin ...


Mẹo HayHướng dẫn
Cách làm kẹo chip chip hoa đậu biếc

Các bạn có thểtự làm món kẹo dẻo chip chip vô cùng hấp dẫn các bạn nhỏ theo công thức đơn giản củachịHà Việt Anh, một bà mẹ có rất nhiều bí kíp làm ...


Mẹo HayCách
Cách chặn thư rác trong Gmail trên điện thoại
Mẹo HayCách
Cách gửi thông tin dự an cho khách hàng

Email marketing hiệu quả không đơn giản là việc bạn lấy một data cỡ vài ngàn email, copy thông tin quảng cáo bất động sản trên mạng sau đó dùng phần mềm ...


Mẹo HayCách
Cách sử dụng Tab S6 Lite

Thiết kế hộp đựng vẫn tương tự như trên phiên bản Galaxy Tab S6 với tên và hình ảnh minh họa sản phẩm nổi bật ở mặt trước, điểm khác biệt đó là ...


Mẹo HayCách
Cách chia phần trăm trong biểu đồ tròn

Biểu đồ tròn giúp các bạn biểu thị kích cỡ các mục trong một chuỗi dữ liệu, tỷ lệ với tổng các mục. Các điểm dữ liệu trong biểu đồ hình tròn ...


Mẹo HayCách
Hướng dẫn chấm sáng kiến kinh nghiệm 2021

Sáng kiến kinh nghiệm là những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo được tác giả tích lũy trong thực tiễn công tác, bằng những hoạt động cụ thể đã khắc phục ...


Mẹo HayHướng dẫnKinh nghiệmKhoa HọcSáng kiến
Cách chạy file VBS

Tôi sẽ chia nó thành nhiều phần riêng biệt, vì mỗi phần có thể được thực hiện riêng lẻ. (Tôi thấy câu trả lời tương tự, nhưng tôi sẽ đưa ra lời ...


Mẹo HayCáchCông NghệFile
Cách để MacBook không Sleep

Chế độ Sleep trên MacBook là một chế độ khá hay ho giúp người dùng có thể tiết kiệm pin khi không sử dụng máy tính. Tuy nhiên đôi khi chế độ này cũng ...


Mẹo HayCáchCông NghệMacbook
Cách tăng tốc độ wifi Laptop

Đối với thời đại công nghệ như hiện nay, việc sử dụng Internet để học tập, làm việc hay giải trí là một điều không thể thiếu đối với mọi người. ...


Mẹo HayCáchTop ListTopCông NghệLaptop
Cách chế tường ẩm mốc

19 cách xử lý tường ẩm mốc bong tróc tiết kiệm nhờ mẹo dân gianReview cách xử lý tường ẩm mốc phòng tắm, phòng ngủ bong tróc ố vàng không tốn kèm nhờ ...


Mẹo HayCách
Cách làm sữa tươi trân châu đường đen để bạn

Sữa tươi trân châu đường đen đã rất quen thuộc, đặc biệt là đối với các bạn trẻ hiện nay. Đây được xem là thức uống giải nhiệt và được ưa ...


Mẹo HayCách
Cách tính dung lượng ổ cứng máy tính

Sử dụng máy tính trong thời gian đã lâu, nhưng bạn có biết dung lượng ổ cứng của mình là bao nhiêu không? Có thể bạn còn chưa biết cách kiểm tra. Trong ...


Mẹo HayCáchCông NghệMáy tínhMáy
Cách làm Intro Minecraft trên máy tính

Có phải bạn đang muốn học làm Youtube phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề cách làm intro youtube phải không? Nếu đúng như vậy thì mời các bạn ...


Mẹo HayCáchCông NghệMáy tínhMáy
Cách sử dùng chân vịt cuốn lai bầu
Mẹo HayCách
Cách chuyển ứng dụng sang the nhớ Samsung J4 Plus

sẽ giúp các máy có bộ nhớ thấp như J2 Prime và các máy có bộ nhớ chỉ 8 GB mới mua về chỉ còn 2GB cực nhanh và cực hiệu quả chỉ 5 phút.Các dòng điện ...


Mẹo HayCáchCông NghệSamsung
Cách xem kho lưu trữ tin trên Messenger

Bạn đang tìm cách xem kho lưu trữ tin trên Facebook nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xem kho lưu trữ tin trên ...


Mẹo HayCách
Cách làm gấu bông bằng len

Thú nhồi bông bằng len đang là một trào lưu hót trong giới handmade nói chung và đối với các tín đồ mê len nói riêng, không chỉ bởi dễ làm, không tốn nhiều ...


Mẹo HayCách
Cách tháo sim Samsung A11

Hỏi đápAndroidThủ thuật, mẹo - Hướng dẫn sử dụngHướng dẫn cách tháo lắp SIM trên điện thoại Samsung J7 đơn giản D.Quynh08/04 ...

Xem thêm: Quần Xã Sinh Vật Là Gì ? Quần Xã Sinh Học Là Gì? Tính Chất Của Quần Xã?


Mẹo HayCáchCông NghệSamsung
Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm


Cách phân biệt thật giả kem 3D Whitening Clinic Cream11 tháng trước. bởimr_luyen5
Cách xỏ chỉ máy may gia đình11 tháng trước. bởile_ducpt
Cách đăng ký gói Liên quân 2k Vietnamobile11 tháng trước. bởitranquyen_bmt
Cách tìm ra người đăng nhập Facebook11 tháng trước. bởiletung_top
Cách nấu canh rong biển đậu hũ nấm kim châm11 tháng trước. bởitranphat1

Toplist được quan tâm


#1
Top 8 khi uống corticoid sẽ làm giảm hấp thu khoáng chất nào 20226 ngày trước
#2
Top 19 triều đại nhà thanh tồn tại bao nhiều năm 20224 ngày trước
#3
Top 10 đáp an de thi tuyển sinh lớp 10 môn văn năm 2022 đồng nai 20223 giờ trước
#4
Top 5 liên khúc nhạc hoa remix china 20223 ngày trước
#5
Top 7 kem dưỡng ẩm skin1004 cho da khô 20226 ngày trước
#6
Top 2 tải bài hát hơn cả mây trời (lofi) 20223 ngày trước
#7
Top 8 mối tình đầu của tôi tập 30 20221 ngày trước
#8
Top 18 khẳng định tích cực về sức khỏe 20226 ngày trước
#9
Top 9 người nào dưới đây không có quyền bầu cử 20226 ngày trước
Quảng cáo

Xem Nhiều


Cách làm bìa sách trong word 20071 tuần trước. bởiPatronizingAnemia
Cầu thủ xuất sắc nhất the kỷ1 tuần trước. bởiDefunctSemicolon
Làm thế nào để bạn gọi một hàm lambda trong python?1 tuần trước. bởiRoastedCountdown
Quả bóng vàng thế giới 20221 tuần trước. bởiPsychedelicArchery
Top 20 cửa hàng ân nam Thành phố Hải Dương Hải Dương 20226 ngày trước. bởiGiddyDialect
Hướng dẫn cách kiếm tiền trên điện thoại6 ngày trước. bởiSharpenedConfiscation
Which of the following Linux commands is used to determine the type of processor?6 ngày trước. bởiGiganticOuting
Xóa kiểu khỏi html trực tuyến6 ngày trước. bởiAdvisableMartyrdom
Làm thế nào để tử cung mở nhanh1 tuần trước. bởiFamousHeight
Thiết lập mysql1 tuần trước. bởiExorbitantOutdoors
Quảng cáo

Token Data


Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xã hội


Bản quyền © 2021 Xây Nhà Inc.