Viết phương trình điện li của các chất sau

     

Trong chương trình hóa 11, chương Sự điện li giữ kiến thức chủ chốt của tất cả học kì 1. Vị vậy, không những nắm vững lí thuyết mà những em cần nắm được cả phần bài bác tập chương 1. Tiếp sau đây Kiến guru cung ứng cho những em Các dạng bài tập hóa 11 chương 1 cụ thể và tương đối đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Viết phương trình điện li của các chất sau

I. Bài xích tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ các chất chảy trong nước (hoặc rét chảy) phân li ra ion được gọi là rất nhiều chất năng lượng điện li. Axit, bazơ cùng muối là các chất điện li.

+ hóa học điện li bạo phổi là hóa học khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đa số phân li ra ion, gồm:

các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Phần lớn các muối. Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→).

+ chất điện li yếu ớt là hóa học khi chảy trong nước chỉ có một trong những phân tử hoà rã phân li thành ion, phần sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

các axit trung bình với yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình điện li của chất điện li yếu áp dụng mũi tên 2d ().

- các chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- những chất năng lượng điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: phụ thuộc định qui định bảo toàn điện tích: Tổng năng lượng điện dương bằng tổng điện tích âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit làm cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ khiến cho quỳ tím hoá xanh. Riêng với muối, còn tuỳ vào kết cấu mà cho những muôi trường khác nhau.

Ta tất cả bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bươi axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bới axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc ráng thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không thay đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài bác tập hóa 11: Tính nồng độ ion vào dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài xích tập hóa 11: Xác định muối bột từ những ion cho sẵn vào dung dịch

Dạng 3: khẳng định muối từ những ion mang đến sẵn vào dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi hỗn hợp chỉ cất một các loại cation và một loại anion. Các loại ion vào 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 hỗn hợp gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo ra 4 hỗn hợp muối tan. Ion nào tạo thành ít muối bột tan tuyệt nhất thì xét trước.

Xét tự cation, Pb2+ chỉ kết phù hợp với NO3- mới tạo muối tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ tạo kết tủa cùng với CO32- và SO42- đề xuất muối tan đang là BaCl2.

Mg2+ sinh sản kết tủa cùng với CO32- nên muối tan sẽ là MgSO4, còn lại là Na2CO3.

IV. Những dạng bài xích tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định phép tắc bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định chính sách bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Từ (1) và (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định biện pháp bảo toàn năng lượng điện ta được:

Từ (1) với (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Những dạng bài xích tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài xích tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: giả dụ = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

Xem thêm: Vẽ Cảnh Sông Nước Cà Mau - Tranh Phong Cảnh Quê Hương Cà Mau Đẹp Nhất

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH giảm 1 => tăng 10 => V giảm 10 lần.

Cần bớt thể tích H2O bằng 9/10 V để thu được dung dịch gồm pH = 2.

c) pH tăng 1 => giảm 10 => V tăng 10 lần.

Xem thêm: Truyện Vợ Nhặt Bản Đầy Đủ - Truyện Ngắn: Vợ Nhặt (Kim Lân)

Cần thêm thể tích H2O bởi 9V nhằm thu được dung dịch bao gồm pH = 4.