Viết Các Câu Lệnh Để Rùa Vẽ Được Hình Bên

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Viết các câu lệnh để rùa vẽ được hình bên


Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ được hình bên.


2) viết thủ tục Lucgiac để rùa vẽ hình lục giác có cạnh tương ứng 80 bước của rùa

câu 3 sử dụng thủ tục lucgiac ở câu 2 để viết chương trình vẽ ở hình bên lưu têp là lucgiac2


Hướng dẫn:

Một cánh quạt có một đường dài 120 đỡ 10 hình vuông liên tiếp nhau (mỗi hình vuông có cạnh bằng 10). Lệnh vẽ một cánh quạt:

FD 120 RT 90 REPEAT 10 LT 90 BK 10 RT 90> LT 90 BK 20

Sau khi vẽ xong một cánh quạt cần quay Rùa một góc là 360o/n (n là số cánh quạt)

Thực hiện lệnh lặp với số lần n, lặp lại hai công việc nêu trên sẽ có n cánh quạt.

REPEAT 15

Kết quả:

a) REPEAT 3 LT 90 BK 10 RT 90> LT 90 BK 20 RT 120>

b) REPEAT 15 LT 90 BK 10 RT 90> LT 90 BK 20 RT 360/15>


Đúng 1
Bình luận (0)

Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ được một hình chữ nhật có chiều rộng là 50 bước và chiều dài là 100 bước


Lớp 4 Tin học
1
0
Gửi Hủy

FD 50

RT 90

FD 100

RT 90

FD 50

RT 90

FD 100


Đúng 0

Bình luận (0)

 Hãy sử dụng lệnh REPEAT trong Logo để Rùa vẽ được các hình sau: *

*


Lớp 5 Tin học
1
1
Gửi Hủy

repeat 3

rt 90 repeat 3


Đúng 0Xem thêm: Đặc Điểm Chung Của Các Hợp Chất Hữu Cơ Là, Mở Đầu Về Hóa Học Hữu Cơ

Bình luận (0)

em hãy viết các dòng lệnh đã học trong phần mềm Logo để rùa vẽ đc hình chữ nhật


Lớp 5 Tin học
2
1
Gửi Hủy

REPEAT 4 < FD 100 RT 90 > 


Đúng 0

Bình luận (3)

repeat 2 < fd 100 rt 90 fd 50 rt 90 > 


Đúng 1
Bình luận (0)

Hãy đặt lại màu bút và nét bút, sau đó viết các lệnh để Rùa vẽ các hình theo mẫu sau:

*


Lớp 4 Tin học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Giải Hóa 12 Bài 5 Lý Thuyết, Soạn Hoá Học 12 Bài 5: Glucozơ

olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn