VIÊN MAI BÀN VỀ THƠ

  -  
" class="title-header">Bàn về thơ, Viên Mai viết: “ Hễ làm người thì quý thẳng mà làm thơ thì quý cong…” ( Viên Mai, trích Tuỳ Viên thi thoại, sách Ngữ văn 10 Nâng cao, tập 1, NXB GD, H 2006, tr 208) Hãy phân tích và lý giải câu nói trên


Bạn đang xem: Viên mai bàn về thơ

*

154365 điểm

trần tiến


Bàn về thơ, Viên Mai viết: “ Hễ làm fan thì quý thẳng mà làm thơ thì quý cong…” ( Viên Mai, trích Tuỳ Viên thi thoại, sách Ngữ văn 10 Nâng cao, tập 1, NXB GD, H 2006, tr 208) Hãy lý giải câu. Nói trên


Xem thêm: Cho Một Lượng Hỗn Hợp X Gồm Ba Và Na Vào 200 Ml Dung Dịch Y Gồm Hcl 0 1M Và Cucl2 0 1M

*Xem thêm: Cách Viết Dấu Căn Trong Word, 3 Cách Viết Căn Bậc Hai Trong Word

- hễ làm fan thì quý thẳng: làm tín đồ quý sinh hoạt sự ngay thật trung thực - có tác dụng thơ thì quý cong: cong theo Viên Mai là lối nói con gián tiếp, ý trên ngôn ngoại của thơ Viên Mai nhấn mạnh vấn đề thơ phải tất cả tứ, gồm sự kín đáo, hàm súc.