Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm

     

Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu vật đường biểu lộ tổng nợ nước ngoài của tập thể nhóm nước đang phát triển qua những năm. Rút ra dìm xét.Bạn vẫn xem: Vẽ biểu đồ vật đường thể hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm

Năm 1990 1998 2000 2004
Tổng nợ 1310 2465 2498 2724

*

*

*

Vẽ biểu đồ biểu thị tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang trở nên tân tiến qua những năm. Rút ra nhấn xét.

Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm

a) Vẽ biểu đồ


*

Biểu đồ tổng nợ nước ngoài của tập thể nhóm nước đang phát triển giai đoạn 1990 - 2004

b) dấn xét: Tổng nợ nước ngoài của group nước đang phát triển tăng nhanh, từ bỏ 1990 mang lại 2004 tăng thêm gấp 2 lần.

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

(Đơn vị: tỉ USD)


*

Để mô tả tổng nợ nước ngoài của group nước đang cải cách và phát triển qua các năm trong quy trình 1990 - 2004, biểu thứ nào tiếp sau đây thích vừa lòng nhất?

A. Biểu vật tròn

B. Biểu vật miền

C. Biểu trang bị kết hợp

D. Biểu đồ vật cột

Dựa vào bảng số liệu nợ quốc tế của Bra-xin từ thời điểm năm 1995 đến năm 2003.

Năm 1995 1996 1999 2003
Tổng nợ (Tỉ USD) 110,9 96,8 230 215

a. Vẽ biểu thứ hình cột miêu tả số nợ nước ngoài của Bra-xin trong quy trình trên.

b. Nêu dìm xét.

a. Vẽ biểu đồ gia dụng miền


b. Dìm xét:

- từ thời điểm năm 1995 mang lại 2003 nợ nước ngoài tăng 1,93 lần.

- Nợ quốc tế tăng không giống nhau:

+ cao nhất là năm 1999: 230 tỉ USD.

+ từ thời điểm năm 1995 cho năm 1999 tăng 119,1 tỉ USD.

+ từ năm 1999 đến 2003 bớt 15 tỉ USD.

Vẽ biểu đồ cơ cấu tổ chức kinh tế

- Xác định vị trí của các nước Pháp cùng U- crai-na trên bản đồ. Nhị nước này trực thuộc các khu vực nào ở châu Âu?

- phụ thuộc bảng số liệu (SGK trang 185) nhằm vẽ biểu thứ cơ cấu tài chính của Pháp cùng U-crai-na (năm 2000).

- Qua biểu đồ, dìm xét vè trình độ chuyên môn phát triển tài chính của Pháp cùng U-crai-na.


 

- Xác định vị trí của các nước Pháp cùng U- crai-na trên bản đồ. Pháp thuộc khu vực Tây Âu, U-crai-na thuộc quanh vùng Đông Âu

- Vẽ biểu đồ:


- thừa nhận xét: chuyên môn phát triển kinh tế của Pháp cao hơn U-crai-na . Biểu thị là tỉ trọng thương mại dịch vụ của Pháp cao hơn nữa của U-crai-na siêu nhiều.

Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu các nhóm đất chủ yếu của nước ta

(Đơn vị; %)


Vẽ biểu đồ phù hợp thể hiện nay cơ cấu các nhóm đất bao gồm của nước ta. Qua biểu đồ, rút ra dìm xét cần thiết và giải thích

Biểu đồ biểu thị cơ cấu các nhóm đất chính của nước ta


Nhận xét cùng giải thích

- Do nước ta có diện tích s đồi núi bự (chiếm ¾ diện tích), lại có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm gió mùa tạo điều kiện cho quy trình feralit ra mắt mạnh trên vùng đồi núi thấp phải nhóm khu đất feralit đồi núi thấp chiếm tỉ trọng tối đa (65%).

- Đồi núi vn chủ yếu đồi núi thấp, núi cao chiếm tỉ lệ nhỏ dại nên đất mùn núi cáo chiếm phần tỉ trọng thấp nhất trong tổ chức cơ cấu (11%).

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Xương Tay Và Xương Chân Là Gì? Hãy So Sánh

Đúng 0 phản hồi (0)

Dựa vào bảng số liệu 2.3 (trang 10 SGK)


- Tính tỉ trọng (%) gia tăng tự nhiên của số lượng dân sinh qua các năm và nêu nhấn xét.

- Vẽ biểu đồ biểu đạt tình hình ngày càng tăng tự nhiên của dân sinh ở nước ta thời kì 1979 - 1999.

Lớp 9 Địa lý 1 0 nhờ cất hộ Hủy

- tỉ trọng (%) ngày càng tăng tự nhiên của dân số:

Công thức tính:

Gia tăng dân số tự nhiên và thoải mái = Tỉ suất Sinh – Tỉ suất Tử = %

- Năm 1979 = 32,5 – 7,2 = 25,3 %o = 2,53 %

- Năm 1999 = 19,9 – 5,6 = 14,3 %o = 1,43 %

- Vẽ biểu đồ:


- nhấn xét: tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân sinh ngày càng giảm, trường đoản cú 2,53% (Năm 1979) xuống còn 1,43% (năm 1999). Đây là công dụng lâu dài của quá trình vn thực hiện nhiều biện pháp nhằm mục tiêu hạn chế ngày càng tăng dân số.

Đúng 0
phản hồi (0)

Dựa vào bảng số liệu (trang 112 - SGK), hãy vẽ biểu thiết bị cột bộc lộ sản lượng lương thực quả đât qua các năm. Thừa nhận xét.

Lớp 10 Địa lý 1 0 giữ hộ Hủy

- Vẽ biểu đồ cột:


- dìm xét:

Sản lượng lương thực nhân loại biến đụng qua các thời kì:

- Sản lượng tăng cường và tiến trình 1950-1970, tự 676 triệu tấn lên đến mức 1213 triệu tấn, vội 1,8 lần đối với năm 1950.

- Sản lượng lương thực tăng lên trong tiến trình từ 1970-1990, tăng chậm vào quá trình 1990-2000.

- Sản lượng lương thực sút vào tiến trình 2000-2003, tự 2060 triệu tấn còn 2021 triệu tấn.

Đúng 0
comment (0)

Cho bảng số liệu:

GDP với nợ nước ngoài của một vài nước Mĩ Latinh năm 2004( tỉ USD)


 

 

 Dựa vào bảng số liệu trên, biểu đồ vật nào tương thích nhất để biểu đạt GDP với nợ quốc tế của những quốc gia?

A. Cột ghép.

B. Cột chồng.

C. Miền.

D. Đường.

Lớp 11 Địa lý 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Đáp án A

- Đề bài xích yêu mong thể hiện: GDP cùng nợ quốc tế -> giá bán trị hoàn hảo của 2 đối tượng (cùng đối chọi vị: tỉ USD)

- nhờ vào kĩ năng dìm dạng biểu vật => Biểu đồ thích hợp nhất để miêu tả GDP cùng nợ nước ngoài của các quốc gia là cột ghép.

Đúng 0
bình luận (0)

Cho bảng số liệu: 

GDP với nợ quốc tế của một số trong những nước Mĩ Latinh năm 2004( tỉ USD)


 

Dựa vào bảng số liệu trên, biểu thứ nào phù hợp nhất để biểu đạt GDP cùng nợ nước ngoài của những quốc gia?

A. Cột ghép.

B. Cột chồng.

C. Miền.

Xem thêm: Giải Sinh Học 8 Bài 3 Tế Bào Sinh Học 8 Bài 3: Tế Bào, Sinh 8 Bài 3: Tế Bào Tổng Hợp Ngắn Gọn Nhất

Lớp 11 Địa lý 1 0 giữ hộ Hủy

Đáp án A

- Đề bài yêu mong thể hiện: GDP cùng nợ nước ngoài -> giá chỉ trị tuyệt đối của 2 đối tượng người tiêu dùng (cùng đối chọi vị: tỉ USD)

- phụ thuộc vào kĩ năng thừa nhận dạng biểu thiết bị => Biểu đồ thích hợp nhất để biểu thị GDP với nợ nước ngoài của các quốc gia là cột ghép.

Đúng 0
phản hồi (0) olm.vn hoặc hdthoxechieuve.com.vn

Follow Us


Có gì mới


Trending