VẼ BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG BIỂU HIỆN TỔNG NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN QUA CÁC NĂM

  -  

Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét.Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm

Năm 1990 1998 2000 2004
Tổng nợ 1310 2465 2498 2724

*

*

*

Vẽ biểu đồ biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét.

Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm

a) Vẽ biểu đồ


*

Biểu đồ tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển giai đoạn 1990 - 2004

b) Nhận xét: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển tăng nhanh, từ 1990 đến 2004 tăng lên gấp 2 lần.

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

(Đơn vị: tỉ USD)


*

Để thể hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm trong giai đoạn 1990 - 2004, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ tròn

B. Biểu đồ miền

C. Biểu đồ kết hợp

D. Biểu đồ cột

Dựa vào bảng số liệu nợ nước ngoài của Bra-xin từ năm 1995 đến năm 2003.

Năm 1995 1996 1999 2003
Tổng nợ (Tỉ USD) 110,9 96,8 230 215

a. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện số nợ nước ngoài của Bra-xin trong giai đoạn trên.

b. Nêu nhận xét.

a. Vẽ biểu đồ miền


b. Nhận xét:

- Từ năm 1995 đến 2003 nợ nước ngoài tăng 1,93 lần.

- Nợ nước ngoài tăng khác nhau:

+ Cao nhất là năm 1999: 230 tỉ USD.

+ Từ năm 1995 đến năm 1999 tăng 119,1 tỉ USD.

+ Từ năm 1999 đến 2003 giảm 15 tỉ USD.

Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế

- Xác định vị trí của các nước Pháp và U- crai-na trên bản đồ. Hai nước này thuộc các khu vực nào ở châu Âu?

- Dựa vào bảng số liệu (SGK trang 185) để vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na (năm 2000).

- Qua biểu đồ, nhận xét vè trình độ phát triển kinh tế của Pháp và U-crai-na.


 

- Xác định vị trí của các nước Pháp và U- crai-na trên bản đồ. Pháp thuộc khu vực Tây Âu, U-crai-na thuộc khu vực Đông Âu

- Vẽ biểu đồ:


- Nhận xét: Trình độ phát triển kinh tế của Pháp cao hơn U-crai-na . Biểu hiện là tỉ trọng dịch vụ của Pháp cao hơn của U-crai-na rất nhiều.

Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu các nhóm đất chính của nước ta

(Đơn vị; %)


Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu các nhóm đất chính của nước ta. Qua biểu đồ, rút ra nhận xét cần thiết và giải thích

Biểu đồ thể hiện cơ cấu các nhóm đất chính của nước ta


Nhận xét và giải thích

- Do nước ta có diện tích đồi núi lớn (chiếm ¾ diện tích), lại có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa tạo điều kiện cho quá trình feralit diễn ra mạnh trên vùng đồi núi thấp nên nhóm đất feralit đồi núi thấp chiếm tỉ trọng cao nhất (65%).

- Đồi núi nước ta chủ yếu đồi núi thấp, núi cao chiếm tỉ lệ nhỏ nên đất mùn núi cáo chiếm tỉ trọng thấp nhất trong cơ cấu (11%).

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Xương Tay Và Xương Chân Là Gì? Hãy So Sánh

Đúng 0 Bình luận (0)

Dựa vào bảng số liệu 2.3 (trang 10 SGK)


- Tính tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm và nêu nhận xét.

- Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta thời kì 1979 - 1999.

Lớp 9 Địa lý 1 0 Gửi Hủy

- Tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số:

Công thức tính:

Gia tăng dân số tự nhiên = Tỉ suất Sinh – Tỉ suất Tử = %

- Năm 1979 = 32,5 – 7,2 = 25,3 %o = 2,53 %

- Năm 1999 = 19,9 – 5,6 = 14,3 %o = 1,43 %

- Vẽ biểu đồ:


- Nhận xét: tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ngày càng giảm, từ 2,53% (Năm 1979) xuống còn 1,43% (năm 1999). Đây là kết quả lâu dài của quá trình nước ta thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế gia tăng dân số.

Đúng 0
Bình luận (0)

Dựa vào bảng số liệu (trang 112 - SGK), hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực thế giới qua các năm. Nhận xét.

Lớp 10 Địa lý 1 0 Gửi Hủy

- Vẽ biểu đồ cột:


- Nhận xét:

Sản lượng lương thực thế giới biến động qua các thời kì:

- Sản lượng tăng mạnh và giai đoạn 1950-1970, từ 676 triệu tấn lên tới 1213 triệu tấn, gấp 1,8 lần so với năm 1950.

- Sản lượng lương thực tăng đều trong giai đoạn từ 1970-1990, tăng chậm vào giai đoạn 1990-2000.

- Sản lượng lương thực giảm vào giai đoạn 2000-2003, từ 2060 triệu tấn còn 2021 triệu tấn.

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho bảng số liệu:

GDP và nợ nước ngoài của một số nước Mĩ Latinh năm 2004( tỉ USD)


 

 

 Dựa vào bảng số liệu trên, biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia?

A. Cột ghép.

B. Cột chồng.

C. Miền.

D. Đường.

Lớp 11 Địa lý 1 0 Gửi Hủy

Đáp án A

- Đề bài yêu cầu thể hiện: GDP và nợ nước ngoài -> giá trị tuyệt đối của 2 đối tượng (cùng đơn vị: tỉ USD)

- Dựa vào kĩ năng nhận dạng biểu đồ => Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia là cột ghép.

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho bảng số liệu: 

GDP và nợ nước ngoài của một số nước Mĩ Latinh năm 2004( tỉ USD)


 

Dựa vào bảng số liệu trên, biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia?

A. Cột ghép.

B. Cột chồng.

C. Miền.

Xem thêm: Giải Sinh Học 8 Bài 3 Tế Bào Sinh Học 8 Bài 3: Tế Bào, Sinh 8 Bài 3: Tế Bào Tổng Hợp Ngắn Gọn Nhất

Lớp 11 Địa lý 1 0 Gửi Hủy

Đáp án A

- Đề bài yêu cầu thể hiện: GDP và nợ nước ngoài -> giá trị tuyệt đối của 2 đối tượng (cùng đơn vị: tỉ USD)

- Dựa vào kĩ năng nhận dạng biểu đồ => Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia là cột ghép.

Đúng 0
Bình luận (0) olm.vn hoặc hdthoxechieuve.com.vn

Follow Us


Có gì mới


Trending