VẬT LÝ 8 BÀI 15 SBT

  -  
- Chọn bài -Bài 1: vận động cơ họcBài 2: Vận tốcBài 3: vận động đều - hoạt động không đềuBài 4: màn trình diễn lựcBài 5: Sự cân đối lực - quán tínhBài 6: Lực ma sátBài 7: Áp suấtBài 8: Áp suất hóa học lỏng - Bình thông nhauBài 9: Áp suất khí quyểnBài 10: Lực đẩy Ác-si-métBài 12: Sự nổiBài 13: Công cơ họcBài 14: Định hình thức về côngBài 15: Công suấtBài 16: Cơ năngBài 17: Sự đưa hóa và bảo toàn cơ năng

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Sách bài Tập đồ gia dụng Lí 8 – bài bác 15: công suất giúp HS giải bài tập, nâng cấp khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, cũng giống như định lượng trong vấn đề hình thành những khái niệm và định chính sách vật lí:

Bài 15.1 (trang 43 Sách bài bác tập đồ vật Lí 8) hai bạn Long và Nam thi kéo nước giếng lên. Long kéo gàu nước nặng gấp đôi gàu nước của Nam. Thời gian kéo nước lên của nam lại chỉ bởi nửa thời hạn của Long. So sánh công suất mức độ vừa phải của Long và Nam. Câu trả lời nào là đúng?

A. Công suất của Long lớn hơn vì gàu nước của Long nặng vội vàng đôi.

Bạn đang xem: Vật lý 8 bài 15 sbt

B. Hiệu suất của Nam to hơn vì thời hạn kéo nước của phái nam chỉ bằng một nửa thời gian kéo nước của Long.

C. Năng suất của Nam cùng Long là như nhau.

D. Không thể đối chiếu được.

Lời giải:

Chọn C

Vì gàu nước của Long nặng gấp hai gàu nước của phái mạnh mà thời gian kéo gàu nước của Nam bởi một nửa thời hạn của Long nên hiệu suất của Nam với Long là như nhau.

Bài 15.2 (trang 43 Sách bài bác tập trang bị Lí 8) Tính công suất của một bạn đi bộ, ví như trong hai giờ người đó bước tiến 10000 bước và từng bước cần một công là 40J.

Tóm tắt:

t = 2 tiếng = 2.3600s = 7200s; Nbước = 10000 bước;

A1 bước = A1 = 40 J;

Công suất p. = ?

Lời giải:

Công mà tín đồ đó thực hiện được khi cách 10000 bước là:

A = 10000.A1 = 10000.40J = 400000J

Thời gian tín đồ đó thực hiện công là: t = 2.3600s = 7200s

Công suất của một người đi bộ là:

*

Bài 15.3 (trang 43 Sách bài xích tập đồ Lí 8) Hãy cho thấy công suất của không ít loại động cơ ô tô mà em biết. Tính công của một trong các động cơ ô tô đó khi nó thao tác làm việc hết hiệu suất trong thời gian 2 giờ.

Lời giải:

Giả sử hiệu suất của rượu cồn cơ xe hơi là P(W).

Xem thêm: Dãy Đồng Đẳng Là Những Chất Hữu Cơ, Đồng Đẳng Là Gì

Thời gian thao tác t = 2h = 7200s.

Công của động cơ là A = P.t = 7200P (J).

Bài 15.4 (trang 43 Sách bài bác tập vật Lí 8) Tính công suất của làn nước chảy qua đập ngăn cao 25m xuống dưới, hiểu được lưu lượng dòng nước là 120 m3/phút (khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3)

Tóm tắt:


h = 25m; Dnước = D = 1000 kg/m3;

Lưu lượng 120 m3/phút (V = 120 m3; t = 1 phút)

Công suất phường = ?

Lời giải:

Lưu lượng dòng nước là 120 m3/phút đề xuất xét trong thời hạn t = 1 phút = 60s thì lượng nước chảy có cân nặng là:

m = D.V = 1000.120 = 120000 kg

Trọng lượng của nước tan trong một phút khi đó là:

P = 10.m = 10.120000 = 1200000 N.

Trong thời hạn t = 1 phút, nước rơi từ độ cao h = 25m xuống dưới đề xuất công triển khai được trong thời gian đó là:

A = P.h = 1200000.25m = 30.106 J

Công suất của dòng nước là:

*

Bài 15.5 (trang 43 Sách bài xích tập đồ dùng Lí 8) Một tòa đơn vị cao 10 tầng, mỗi tầng trên cao 3,4m, gồm một thang máy chở về tối đa được 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 50kg. Mỗi chuyến lên tầng 10, còn nếu không dừng ở các tầng khác, mất một phút. Tính:

a) công suất tối thiểu của bộ động cơ thang máy đề nghị là bao nhiêu?

b) Để bảo đảm an toàn, người ta sử dụng một hộp động cơ có công suất lớn gấp hai mức tối thiểu trên. Biết rằng giá 1kWh điện là 800 đồng. Hỏi ngân sách mỗi lần lên thang đồ vật là bao nhiêu? (1kWh = 3 600 000J)

Tóm tắt:

Nt = 10 tầng, h1 tầng = h1 = 3,4m;

Nng = 20 người; m1 ng= m1 = 50kg;

t = 1 phút = 60 s

a) Công suất phường = ?

b) giá chỉ 1kWh = 800 đồng; P’ = 2P; chi phí T = ? đồng

Lời giải:

a) Để lên tầng trang bị 10, thang máy phải vượt qua 9 tầng. Vì vậy phải lên rất cao một độ cao: h = 9.h1 = 9.3,4 = 30,6m.

Khối lượng của đôi mươi người là: m = 50.m1 = 50. 20 = 1000kg.

Trọng lượng của 20 người là: phường =10.m = 10.1000 = 10000N.

Vậy công bắt buộc tiêu tốn cho mỗi lần thang lên tối thiểu là:

A = p. H = 10000.30,6 = 306000J

Công suất buổi tối thiểu của bộ động cơ thang máy nên là:

*

b) người ta sử dụng một bộ động cơ có hiệu suất lớn gấp rất nhiều lần mức tối thiểu trên đề xuất công của hộp động cơ sinh ra là:

A’ = P’.t = 2.P.t = 2.A = 2.306000 = 612000J = 0,17 kWh

Số tiền giá cả cho các lần thang thiết bị đi lên:

T = 0,17.800 = 136 (đồng)

Bài 15.6 (trang 43 Sách bài xích tập đồ gia dụng Lí 8) Một con ngựa kéo một cái xe với cùng 1 lực không đổi bằng 80N với đi được 4,5km vào nửa giờ. Tính công và công suất trung bình của con ngựa.

Tóm tắt:

F = 80N; S = 4,5km = 4500m; t = 0,5 giờ = 1800s

Công A = ?; Công suất p = ?

Lời giải:

Công của con con ngữa là:

A = F.S = 80N.4500m = 360000J

Công suất trung bình của con ngựa chiến là:


*

Bài 15.7 (trang 43 Sách bài bác tập đồ dùng Lí 8) bên trên một đồ vật kéo gồm ghi: năng suất 10CV ( mã lực). Ví như coi 1CV= 736W thì điều ghi trên trang bị có ý nghĩa sâu sắc là

A. Thứ kéo rất có thể thực hiện tại công 7 360 kW trong 1 giờ

B. Máy kéo có thể thực hiện nay công 7 360 kW trong một giây

C. Thiết bị kéo rất có thể thực hiện công 7 360 kJ trong một giờ

D. Thiết bị kéo rất có thể thực hiện công 7 360 J trong 1 giây

Lời giải:

Chọn D

Điều ghi trên thiết bị có ý nghĩa sâu sắc máy kéo rất có thể thực hiện công 7 360 J trong 1 giây.

Bài 15.8 (trang 44 Sách bài tập thiết bị Lí 8) Một yêu cầu trục nâng một thứ nặng 1500N lên độ dài 2m trong thời gian 5 giây. Hiệu suất của bắt buộc trục sản ra là

A. 1500 W


B. 750 W

C. 600 W

D. 300 W

Lời giải:

Chọn C.

Vì công suất của đề xuất trục sản ra là:

*

Bài 15.9 (trang 44 Sách bài tập đồ vật Lí 8) đề xuất cẩu trước tiên nâng một đồ dùng nặng 4000N lên rất cao 2 m vào 4 giây. Buộc phải cẩu trang bị hai nâng đồ vật nặng 2000N lên rất cao 4 m trong vòng 2 giây. đối chiếu công suất của 2 buộc phải cẩu.

A. P1 > P2

B. P1 = P2

C. P1 2

D. Không được dữ kiện để so sánh.

Tóm tắt:

P = 4000N; h1 = 2m; t1 = 4 giây

P2 = 2000N; h2 = 4m; t2 = 2 giây

So sánh năng suất P1 ? P2

Lời giải:

Chọn C.

Vì công suất cần cẩu đầu tiên thực hiện tại được là:

*

Công suất buộc phải cẩu vật dụng hai tiến hành được là:


*

Vậy: P1 2

Bài 15.10 (trang 44 Sách bài tập đồ vật Lí 8) Một thác nước cao 120m gồm lưu lượng 50 m3/s, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Tính công suất cực lớn mà ta có thể khai thác được của thác nước. Giả sử một đồ vật phát điện thực hiện được 20% hiệu suất của thác, thì cùng một lúc máy phát điện hoàn toàn có thể thắp sáng thông thường tối đa bao nhiêu bóng điện 60W?

Tóm tắt:

h = 120m; lưu lượng a = 50m3/s;

D = 1000kg/m3; H = 20%; Pđ = 60W

Pmax = ?

Lời giải:

Lưu số lượng nước 50 m3/ s nên trong 1 giây, trọng lượng của nước tan là:

P = 10.m = 10.V.D = 10.50.1000 = 500000 N

Công nhưng mà thác nước tiến hành trong 1 giây là:

A = P.h = 500000.120 = 60000000J = 6.107 J

Công suất cực to của thác nước:

*

Máy phát điện thực hiện được 20% hiệu suất của thác nên công suất có lợi mà ta khai thác:

*

Số bóng đèn:


*

Bài 15.11 (trang 44 Sách bài bác tập đồ dùng Lí 8) Một cần cẩu những lần nâng được một contennơ 10 tấn lên cao 5m, mất đôi mươi giây.

Xem thêm: Phương Trình Điện Li Của Hợp Chất Nano3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu?

a) Tính công suất do nên cẩu sản ra.

b) cần cẩu này chạy bởi điện, với hiệu suất 65%. Hỏi, để bốc xếp 300 contennơ, thì nên bao nhiêu điện năng?