Ưu điểm của cách bón theo hàng là gì

     
Home/ Môn học/Công nghệ/1. Nêu ưu , nhược điểm của những cách bón vãi , bón theo hàng( hốc ) , xịt trên lá ? 2. Sử dụng giống thời gian ngắn có ý nghĩa sâu sắc gì trong rồng trọt ?

1. Nêu ưu , nhược điểm của các cách bón vãi , bón theo hàng( hốc ) , xịt trên lá ? 2. áp dụng giống không quá lâu có ý nghĩa sâu sắc gì trong long trọt ?


1. Nêu ưu , nhược điểm của các cách bón vãi , bón theo hàng( hốc ) , xịt trên lá ?2. áp dụng giống thời gian ngắn có chân thành và ý nghĩa gì trong long trọt ?


*

1

Bón hốc ( theo mặt hàng ):

– Ưu điểm : Cây dễ sử dụng

chỉ việc dụng cụ 1-1 giản

– điểm yếu : Phân bón hoàn toàn có thể bị chuyển thành chất cạnh tranh tan do có tiếp xúc với đất

Bón vãi :

– Ưu điểm : dễ dàng thực hiên , yêu cầu ít cần lao động

chỉ việc dụng cụ 1-1 giản

– yếu điểm : Phân bón đễ bị chuyển thành chât cực nhọc tan vì tiếp xúc cùng với đất

Phun bên trên lá :

– Ưu điểm : Cây dễ sử dụng

Phân bón không biến thành chuyển thành chất cực nhọc tan do bao gồm tiếp xúc cùng với đất

tiết kiệm chi phí phân bón

Nhược điểm : Chỉ bón đc lượng bé dại phân bón

cần phải có dụng cố gắng , máy móc phức tạp

2

– sử dụng giống mới thời gian ngắn làm tăng vụ

– sử dụng giống mới không quá lâu làm đổi khác cơ cấu cây trồng

– cần sử dụng giống mới thời gian ngắn làm tăng năng suất cây trồng


*

quynhthu
0
Reply

1/ Ưu điểm của bón theo hốc và bón theo hàng:

– Cây dễ sử dụng.

Bạn đang xem: ưu điểm của cách bón theo hàng là gì

– chỉ việc dụng cụ đối chọi giản.

Nhược điểm:

– Phân bón có thể bị chuyển thành chất cực nhọc tan do tất cả tiếp xúc cùng với đất.

Ưu điểm của bón vãi:

– dễ dàng thực hiện, phải ít lao động động.

– chỉ cần dụng cụ đối chọi giản.

Nhược điểm:

– Phân bón dễ bị gửi thành chất cực nhọc tan vì tiếp xúc các với đất.

Xem thêm: Lãnh Thổ Châu Phi Đối Xứng Qua Đường, Lãnh Thổ Châu Phi Đối Xứng Qua

Ưu điểm của xịt trên lá:

– Cây dễ sử dụng.

– Phân bón không trở nên chuyển thành chất cực nhọc tan vì không tiếp xúc với đất.

– tiết kiệm chi phí phân bón.

Nhược điểm:

– cần có dụng cụ, máy móc phức tạp

2/ Ý nghĩa của việc thực hiện giống ngắn ngày:Tăng thêm vụ mùa, rất có thể chiêm vào trồng thêm các cây thực phẩm khác. Đồng thời, đóng góp phần làm tăng năng suất và bảo trì nòi giống, tạo ra những giống mới mang lại nguồn thu nhập cá nhân và nguồn lợi cao.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Some Và Any Much Many Và A Lot Of/Lots Of, Lots Of"


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here lớn cancel reply.
Rylee
*

About Rylee
Đặt Câu Hỏi