Tìm các ước nguyên tố của: 36, 49, 70

  -  
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cđ

Tìm các ước yếu tố của: 36, 49, 70


cài xuống 1 1.702 0

Với giải bài 4 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều cụ thể được biên soạn bám sát nội dung bài học Toán 6 bài 10: Số nguyên tố. Thích hợp số góp học sinh dễ dãi xem với so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài xích tập môn Toán 6. Mời chúng ta đón xem:

Giải Toán lớp 6 bài bác 10: Số nguyên tố. Phù hợp số

Bài 4 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm những ước thành phần của: 36, 49, 70.

Bạn đang xem: Tìm các ước nguyên tố của: 36, 49, 70

Lời giải:

Để tìm các ước yếu tắc của một số trong những thì ta tìm các ước của số đó trước, rồi xét xem trong các ước đó, cầu nào là số nguyên tố thì số đó được gọi là ước nguyên tố của số đã cho.

+ Để tìm những ước của số 36, ta mang 36 theo lần lượt chia cho các số tự nhiên và thoải mái từ 1 mang đến 36. Các phép phân chia hết là:

36 : 1 = 36; 36 : 2 = 18; 36 : 3 = 12; 36 : 4 = 9; 36 : 6 = 6; 36 : 9 = 4; 36 : 12 = 3; 36 : 18 = 2; 36 : 36 = 1

Do đó các ước của số 36 là: 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36, trong đó có số 2; 3 là các số nguyên tố.

Vậy những ước yếu tắc của 36 là: 2; 3.

+ Để tìm những ước của số 49, ta rước 49 theo thứ tự chia cho các số thoải mái và tự nhiên từ 1 mang đến 49. Những phép phân tách hết là:

49 : 1= 49; 49 : 7 = 7; 49 : 49 = 1

Do đó các ước của số 49 là: 1; 7; 49, trong các số đó có số 7 là số nguyên tố.

Vậy mong nguyên tố của 49 là: 7.

+ Để tìm các ước của số 70, ta rước 70 thứu tự chia cho các số tự nhiên và thoải mái từ 1 cho 70.

Ta tìm kiếm được các mong của 70 là: 1; 2; 5; 7; 10; 14; 35; 70, trong số ấy có những số 2; 5; 7 là những số nguyên tố.

Vậy các ước nguyên tố của 70 là: 2; 5; 7

Câu hỏi khởi rượu cồn trang 41 Toán lớp 6 Tập 1: chưng Vĩnh download 17 cuốn sổ cùng 34 chiếc bút để gia công quà tặng. Chưng Vĩnh ước ao chia mọi 17 cuốn sổ...

Hoạt rượu cồn 1 trang 41 Toán lớp 6 Tập 1: a) Tìm những ước của mỗi số sau: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 34...

Xem thêm: Top 40 Cảm Nhận 3 Câu Cuối Bài Đồng Chí (13 Mẫu), Cảm Nhận Về 3 Câu Thơ Cuối Bài Đồng Chí

Luyện tập 1 trang 41 Toán lớp 6 Tập 1: cho những số 11, 29, 35, 38. Trong số số đó: a) Số như thế nào là số nguyên tố? vì chưng sao? ...

Luyện tập 2 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm những ước nhân tố của: 23, 24, 26, 27...

Luyện tập 3 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Viết nhị số chỉ có ước nhân tố là 3...

Bài 1 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: cho những số 36, 37, 69, 75. Trong số số đó: a) Số nào là số nguyên tố? bởi sao? ...

Bài 2 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy chỉ ra một số nguyên tố lớn hơn 40 và nhỏ dại hơn 50...

Bài 3 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: từng phát biểu sau đúng giỏi sai? bởi sao? a) một số tự nhiên ko là số yếu tắc thì đang là hòa hợp số...

Bài 5 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy viết cha số: a) Chỉ có ước yếu tắc là 2...

Bài 6 trang 43 Toán lớp 6 Tập 1: chúng ta An nới với các bạn Bình: “Đầu tiên tôi có 11 là số nguyên tố. Cùng 2 vào 11 tôi được 13 là số nguyên tố...

Xem thêm: Lyrics " Khi Da Yeu Mot Ai That Lòng Dau Noi Quen La Quen, Lyrics Khi Đã Yêu Một Ai Thật Lòng

Có thể em chưa chắc chắn - bài xích 1 trang 43 Toán lớp 6 Tập 1: Sàng Ơ-ra-tô-xten (Eratosthenes) Để kiếm tìm số nguyên tố nhỏ tuổi hơn 50, ta làm như sau: ...