LANGUAGE FOCUS

     

Phần này để giúp đỡ bạn học tất cả cái chú ý tổng quan lại về công ty đề, ôn tập tự vựng và ngữ pháp đang học bao gồm mệnh đề quan hệ khẳng định và không khẳng định thông qua những bài tập về chủ đề Unit 9: Natural Disasters (thảm họa thiên nhiên). Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 9: NATURAL DISASTERS

1. Use your knowledge to lớn answer the questions. Use “who”, “which” or “that” in your answers and start your answers with the words given. (Sử dụng con kiến thức của bản thân để vấn đáp các câu hỏi. Sử dụng những từwho, whichhoặcthattrong thắc mắc và bước đầu câu trả lời của mình bằng các từ cho sẵn.)

a) Which city in japan was struck by a huge earthquake in 1995? (Thành phố làm sao ở Nhật bản bị đụng đất mạnh vào thời điểm năm 1995?)

=> The đô thị in nhật bản which was struck by a huge earthquake in 1995 is Kobe. (Thành phố sinh hoạt Nhật bản bị hễ đất mạnh vào thời điểm năm 1995 là Kobe.)

b) Which country won the 1998 Tieer Cup? (Nước nào giành Cúp Tiger năm 1998?)

=> The country which won the 1998 Tiger Cup is Singapore. (Nước giành Tiger Cup 1998 là Singapore.)

c) Which animal has one or two horns on its snout? (Động vật nào tất cả một hoặc nhì sừng bên trên mõm?)

=> The animal which has one or two horns on its snout is rhinoceros. (Động vật gồm một hoặc nhì sừng trên mõm là cơ giác.)

d) Which explorer discovered America? (Nhà thám hiểm nào đã mày mò ra châu Mỹ?)

=> The explorer who discovered America was Columbus. (Nhà thám hiểm người đã phát hiện ra châu mĩ là Columbus)

e) Which planet is closest lớn the Earth? (Hành tinh nào ngay sát Trái Đất nhất?)

=> The planet which is closest to lớn the earth is Mars. (Hành tinh gần nhất với trái khu đất là sao Hỏa.)

f) Which animal in Viet phái mạnh was chosen to be the hình ảnh sản phẩm of SEA Games 2003? (Động thiết bị nào ở việt nam được lựa chọn là logo của SEA Games 2003?)

=> The animal in Vietnam, which was chosen to lớn be the hình ảnh sản phẩm of SEA Games 2003, is the buffalo. (Động thiết bị ở Việt Nam, được lựa chọn làm biểu tượng logo của SEA Games 2003, là nhỏ trâu.)

g) Which ASEAN country is divided into two regions by the sea? (Quốc gia nào của ASEAN được tạo thành hai khu vực bởi biển?)

=> The ASEAN country which is divided into two regions by the sea is Malaysia. (Nước ASEAN được phân thành hai vùng biển cả là Malaysia.)

h) Which food you can chew but you cannot swallow and which one you can swallow but vou cannot chew? (Thứ nào mà chúng ta cũng có thể nhai nhưng chúng ta không thể nuốt được và bạn cũng có thể nuốt nhưng không thể nhai được?)

=> The food which you can chew but you cannot swallow is chewing gums anti the thing you can swallow bin you cannot chew is water. (Thứ mà chúng ta cũng có thể nhai nhưng các bạn không thể nuốt được là kẹo cao su thiên nhiên và thứ bạn có thể nuốt nhưng các bạn không thể nhai được là nước.)

2.Match each of the sentences in column A with a related sentence in column B. Then use a suitable relative pronoun lớn join the two sentences.

Bạn đang xem: Language focus

Giải:

Andrew is flying to Sacramento, which is the capitaI đô thị of California. (Andrew đang bay tới Sacramento, thành phố thủ đô của California.)In the winter of 2002, it snowed in Lang Son, which is on the Ky Cung River. (Vào mùa đông năm 2002, tuyết rơi sinh hoạt Lạng Sơn, nằm ở sông Kỳ Cùng.)Pompeii, which was completely destroyed in A.D. 79 by an eruption of Mount Vesuvius, is an ancient thành phố of Italy. (Pompeii, bị phá hủy hoàn toàn vào năm 79 sau công nguyên vị một vụ xịt trào của núi lửa Vesuvius, là 1 trong thành phố cổ của Ý.)Hurricane Andrew, which swept through southern Florida in August 1992, killed 41 people and made more than 200.000 homeless. (Bão Andrew, tràn qua miền nam Florida hồi tháng 8 năm 1992, vẫn giết chết 41 fan và làm cho hơn 200.000 người vô gia cư.)The cyclone of November 1970 in Bangladesh, which killed about 500.000 people, was one of the worst natural disasters of the 20th century. (Trận lốc xoáy hồi tháng 11 năm 1970 sinh sống Băng-la-đét, giết mổ chết khoảng 500.000 người, là giữa những thảm hoạ thiên nhiên tồi tệ tuyệt nhất trong cụ kỷ 20.)The most disastrous earthquake in Japanese history, which occurred in 1923, damaged Tokyo & Yokohama và killed about 150.000 people. (Trận cồn đất thảm khốc độc nhất vô nhị trong lịch sử vẻ vang Nhật phiên bản xảy ra vào năm 1923 đã phá hủy Tokyo với Yokohama và giết chết khoảng chừng 150.000 người.)The October 1989 Loma Prieta earthquake, which measured 7.1 on the Richter scale, caused extensive damage to lớn older buildings in San Francisco bay Area. (Trận động đất Loma Prieta mon 10 năm 1989, đo được 7,1 độ Richter, gây nên thiệt sợ nghiêm trọng cho những tòa đơn vị cũ ở quần thể Vịnh San Francisco)

3. Underline the relative clause in the sentence. Then địa chỉ commas to lớn separate the non-defining relative clause from the rest of the sentence. (Gạch chân mệnh đề quan lại hệ trong những câu. Sau đó thêm dấu phẩy để chia cách mệnh đề quan hệ không khẳng định với phần còn sót lại của câu.)

a) Viet nam giới which is in south-east Asia exports rice.

=> Viet Nam, which is in south-east Asia,exports rice. (Việt Nam, nằm ở vị trí Đông phái mạnh Á, xuất khẩu gạo)

b) Kangaroos which come from australia have long tails.

Xem thêm: Ấu Trùng Trai Thường Bám Vào Mang Và Da Cá Để Làm Gì? Ấu Trùng Trai Thường Bám Vào Mang Và Da Cá Để

=> Kangaroos,which come from Australia,have long tails. (Kangaroos, tới từ Úc, có đuôi dài)

f) The chair that I bought yesterday is broken.

Xem thêm: At Present Là Dấu Hiệu Của Thì Nào, Công Thức Các Thì Liên Quan

=> The chair,that I bought yesterday,is broken. (Cái ghế, nhưng mà tôi cài hôm qua, bị gãy)

g) Miss Lien who sings very well is my English teacher.

=> Miss Lien,who sings very well,is my English teacher. (Cô Liên, bạn mà hát siêu hay, là gia sư tiếng Anh của tôi)

4. Rewrite the sentences in Exercise 3. Replace each underlined clause with a clause YOU have written. You may use facts or your imagination. (Viết lại những câu ở bài tập 3. Thay những mệnh đề được gạch men chân bằng các mệnh đề do chúng ta viết. Chúng ta cũng có thể sử dụng các sự khiếu nại hoặc trí tưởng tượng của mình.)

Giải:

a)Vietnam, which is a member of ASEAN, exports rice. (Việt Nam, một thành viên của ASEAN, xuất khẩu gạo.)b)Kangaroos, which stand for Australia, have long tails. (Kangaroos, hình tượng của nước Úc, tất cả đuôi dài)c)Ba, whose house is on Trang Tien Street, likes playing the guitar. (Ba, người có nhà trên đường Tràng Tiền, thích đùa ghi ta )d)The novel, which I forgot on the table, has been lost. (Cuốn đái thuyết, mà tôi để quên bên trên bàn, đã biết thành mất)e)Neil Armstrong, who was the first man to walk on the moon, was an American. (Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, là fan Mỹ.)f)The chair, which is in her room, is broken. (Cái ghế trong phòng cô ấy, đã biết thành gãy)g)Miss Lien, who is the youngest & loveliest in our school, is my English teacher. (Cô Liên, tín đồ trẻ độc nhất vô nhị và đáng yêu và dễ thương nhất vào trường học, là thầy giáo tiếng Anh của tôi)