Unit 8 Lớp 9 Speak

  -  
Give a complimentRespond to a compliment
Well done. Thanks.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 9 speak

That s a great/an excellent... It’s nice of you to lớn say so.
Let me congratulate you on... That’s very kind of you.

Read the following situations with a partner, then give và respond to appropriate compliments.

(Đọc những tình huống sau đây với một chúng ta cùng lớp, sau đó đưa ra hầu như lời khen và đáp lại lời khen đó cho phù hợp.)

a) Trang has just won the first prize in the English speaking contest.

Example: Mai: Well done, Trang.

Trang: Thanks.

*


b) On her mother’s birthday, Huyen made a beautiful cake to celebrate.

Mother: ............................

Huyen: ...........................

*

c) Tuan is an active student. He has taken part in different charity activities in his town. Tuan has been nominated as the most effective activist in the town charity program.

Friends: .................................

Tuan: ....................................

*

d) Hoa brings to class a new picture she has painted.

You: ................................

Hoa: ...............................

*

Now think of situations in which you can compliment your friends & get responses from him/her/them, then make up dialogues with your partner.

(Bây giờ nghĩ về đến trường hợp mà chúng ta khen các người bạn của bản thân và tiếp đến nhận được câu trả lời từ các bạn ấy, kế tiếp thực hành đối thoại với các bạn học.)


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Tạm dịch:

Đưa ra lời khenPhản hồi lời khen
Làm xuất sắc lắm. Cảm ơn.
Đó là một trong .... Xuất sắc/ giỏi vời Bạn thật tốt khi nói như thế.
Hãy nhằm mình chúc mừng các bạn về... Bạn thiệt tốt.

Lời giải chi tiết

a) Mai: Well done, Trang.

Trang: Thanks.

Xem thêm: Viết Bài Văn Kể Về Chuyến Du Lịch Đà Lạt Và Đà Nẵng, Kể Về Chuyến Đi Đà Lạt Bằng Tiếng Anh (4 Mẫu)

b) Mother: Let me congratulate you on your cake!

Huyen: Very kind of you, Mum!

c) Friends: That"s an excellent nomination!

Tuan: It"s nice of you to say so.

d) You: That"s a great picture!

Hoa: Thanks.

Tạm dịch:

a) Trang vừa giành được giải quán quân trong cuộc thi nói tiếng Anh.

Ví dụ: Mai: xuất sắc lắm, Trang.

Trang: Cảm ơn.

b) vào ngày sinh nhật của mẹ, Huyền đã có tác dụng một cái bánh kem thật đẹp để chúc mừng.

Mẹ: chị em chúc mừng bé đã làm ngừng chiếc bánh nhé!

Huyền: bà mẹ thật tốt ạ! 

c) Tuấn là một học viên năng động. Các bạn ấy sẽ tham gia nhiều vận động từ thiện khác biệt trong thị trấn. Tuấn đã làm được tuyên dương là fan hoatj cồn tích cứu giúp nhất trong số chương trình từ thiện của thị trấn. 

Các bạn: Thật là sự tuyên dương xuất sắc!

Tuấn: chúng ta thật xuất sắc khi nói thế!

d) Hoa đưa về lớp bức tranh bắt đầu mà cô ấy sẽ vẽ.

Bạn: Tranh đẹp thật!

Hoa: Cảm ơn các bạn nhé!

**********************

Dialogues:

Situation 1: You see your friend who are wearing a new shirt. You complement him on it.

You: Your new shirt is very pretty, Long.

Long: Thanks. My mother made it for me on my birthday.

Situation 2: Your friend invites you to the new house his parents have just bought. You compliment on it.

You: What a nice house you have!

Nam: Really? That"s nice of you khổng lồ say so.

Situation 3: You see your friend with his new hairstyle. You compliment on it.

You: Hi, Mai. I almost didn"t recognize you with your hairstyle. It looks great!

Mai: Do you really lượt thích it? Thanks.

Situation 4: You see your friend going on a new bicycle. You compliment on it.

You: You know, I do like your new bicycle, Phong, especially it"s color.


Phong: Thanks. I"m glad you like it.

Tạm dịch:

Tình huống 1: bạn nhìn thấy các bạn mình mặc áo sơ mi mới. 

Bạn: Áo sơ mi new đẹp quá, Long!

Long: Cảm ơn. Người mẹ đã làm cho mình hôm sinh nhật á.

Tình huống 2: Bạn của chúng ta mời chúng ta đến nhà mới mà cha mẹ bạn ấy mới mua. Các bạn khen.

Bạn: các bạn có nhà rất đẹp quá!

Nam: thật á? chúng ta thật là tốt!

Tình huống 3: bạn nhìn thấy chúng ta mình tất cả kiểu tóc mới. Chúng ta khen.

Bạn: kính chào Mai. Bản thân suýt không nhận ra bạn với giao diện tóc mới này đó. Tóc đẹp nhất nha!

Mai: mình muốn nó à? Cảm ơn.

Xem thêm: Các Dạng Địa Hình Chủ Yếu Ở Châu Phi Là? Châu Phi Có Dạng Địa Hình Nào Là Chủ Yếu

Tình huống 4: chúng ta nhìn thấy các bạn mình đã đi xe đạp mới. Bạn khen.

Bạn: bạn biết không mình đang có nhu cầu muốn xe sút mới của chúng ta đó, Phong, nhất là màu của nó.