C

  -  

1. Task 1 Unit 8 lớp 12 Listening

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời thắc mắc sau đây.)

1.

Bạn đang xem: C

 What is a CV? (CV là gì?)

2. How important is your CV in applying for a job?

(CV quan trọng như núm nào trong câu hỏi ứng tuyển chọn một công việc?)

3. What makes a successful CV? (Điều gì tạo cho một CV thành công?)

Guide to lớn answer

1. A CV is a detailed document which highlights your education và work experience

(CV là một trong tài liệu cụ thể làm khá nổi bật kinh nghiệm thao tác và học vấn của bạn)

2. It makes the first impression on your potential employer, and could be the ticket lớn secure an interview.

(Nó gây ấn tượng đầu tiên với đơn vị tuyển dụng và hoàn toàn có thể là tấm vé nhằm bạn đã có được một nơi trong buổi phỏng vấn)

3. A successful CV is always simple & clear in design & has an impressive summary of your skills and key accomplishments

(Một CV thành công thì thường dễ dàng và đơn giản và ví dụ trong thi công và gồm một lời tóm tắt tuyệt vời về năng lực và kết quả của bạn)

2. Task 2 Unit 8 lớp 12 Listening

Match the words with their meanings. (Nối trường đoản cú với nghĩa của chúng)

*

Guide to answer

1-b. 

(độc tốt nhất – rất đặc biệt)

2-d. 

(mẹo lặt vặt – một lời khuyên hữu ích về điều gì đấy thực tế)

3-a. 

(lộn xộn – không hề thiếu các chi tiết một giải pháp không gọn gàng gang)

4-e. 

(thích ứng – ưng ý nghi với cùng 1 điều nào đó cho mục tiêu cụ thể)

5-c. 

(nhân sự – bộ phận trong công ty liên quan tới sự việc sử dụng và huấn luyện và đào tạo người)

3. Task 3 Unit 8 lớp 12 Listening

Mr Le, an invited speaker, is talking khổng lồ grade 12 students about how to write a good CV. Listen to his talk and check your answers lớn the questions in 1. (Ông Lê, một speeker được mời, đang thì thầm với học sinh lớp 12 về làm cầm nào nhằm viết một CV tốt. Nghe buổi rỉ tai và khám nghiệm câu trả lời của người sử dụng cho thắc mắc trong 1.) 

Click lớn listen

 

1. What is a CV? (CV là gì?)

2. How important is your CV in applying for a job?

(CV đặc biệt quan trọng như cố gắng nào trong câu hỏi ứng tuyển một công việc?)

3. What makes a successful CV?

(Điều gì làm cho một CV thành công?)

Guide to lớn answer

1. A CV is a written record of your education & work experience.

 (CV là một bạn dạng ghi học tập vấn cùng kinh nghiệm làm việc của bạn)

2. It makes the first impression on your potential employer, & it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview.

 (Nó gây tuyệt hảo đầu tiên với công ty tuyển dụng và rất có thể nhân tố ra quyết định liệu bạn dành được vào vòng chất vấn hay không)

3. A successful CV is simple in design, includes key words from the job description, & is tailored lớn the job you are applying for.

(Một CV thành công xuất sắc thì thường đơn giản dễ dàng và cụ thể trong thiết kế bao gồm các trường đoản cú khóa từ mô tả quá trình và có phong cách thiết kế riêng cho công việc bạn vẫn ứng tuyển)

Audio Script:

Presenter: Good morning, everybody! As part of our programme to tư vấn school leavers, last week you had a chance lớn listen khổng lồ Mr Le talk about the skills & qualities you need to prepare for the workforce. Today, Mr Le has come back khổng lồ give you some useful tips on how to lớn write your CV, which is the written record of your education & work experience.

Mr Le : Hello everyone! Thank you for inviting me back. As you know, your CV is one of the most important requirements for getting a job. It is the first impression you make on your potential employer. More importantly, it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview. And here are the đứng top three tips for getting the most out of your CV. 

The first CV writing tip is khổng lồ keep it simple in terms of design. If your CV looks cluttered and confusing, the personnel manager is going lớn think that you will be a cluttered & confused employee.

Tip number two is that you need khổng lồ include important key words from the job mô tả tìm kiếm in your CV. Many companies nowadays have digital software to lớn scan CVs for important keywords. So, if you don’t have those key words in your CV, you wo n’t be shortlisted.

Finally, you should remember to tailor your CV to lớn the job you are applying for. Every job you apply for is going khổng lồ have a unique set of requirements. So, you should ensure that your experience và skills are completely aligned with those requirements. That is why you should have a different & unique CV for every job you apply for.

Ok, so I’ve just given you the three most important tips that will make your CV stand out. Of course, there are still other techniques that you can use. Now, if you have any questions about writing a CV, please don’t hesitate to ask me.

Student 1 : Mr Le, should I include my hobbies and interests in my CV? (fading voice).…

Tạm dịch


Người dẫn: Chào buổi sáng, đều người! Là một trong những phần trong chương trình của chúng tôi để hỗ trợ cho tất cả những người ra trường, tuần trước bạn đã sở hữu một cơ hội để lắng nghe ông Lê nói tới những kĩ năng và phẩm chất bạn phải để chuẩn bị cho câu hỏi đi làm. Hôm nay, ông Lê đã quay trở về để cung cấp cho bạn một số lời khuyên răn hữu ích về phong thái viết CV của bạn, kia là bản ghi chép về học tập vấn cùng kinh nghiệm thao tác của bạn.Ông Lê: Xin chào phần đa người! Cảm ơn bạn đã mời tôi trở lại. Như các bạn đã biết, CV của bạn là trong những yêu cầu đặc biệt nhất để có được việc làm. Đó là tuyệt hảo đầu tiên của công ty đối với nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn. đặc trưng hơn, nó rất có thể là yếu đuối tố ra quyết định xem bạn đã đạt được phỏng vấn tuyệt không. Và đây là ba mẹo bậc nhất để CV của chúng ta được nhận.

Xem thêm: Viết Bài Tập Làm Bài Tập Làm Văn Số 5 Lớp 7 : Đề 1 Đến Đề 5 (42 Mẫu)

Mẹo viết CV thứ nhất là để nó đơn giản dễ dàng về thiết kế. Giả dụ CV của khách hàng có vẻ tính phức tạp và khó khăn hiểu, cai quản nhân sự đã nghĩ rằng bạn sẽ là một nhân viên lộn xộn cùng bừa bộn.

Mẹo số nhì là bạn cần phải bao quát những từ khóa quan trọng đặc biệt trong tế bào tả các bước trong CV của bạn. Các công ty ngày nay có ứng dụng kỹ thuật số nhằm quét CV cho những từ khóa quan tiền trọng. Bởi vì vậy, giả dụ bạn không tồn tại những từ chủ quản trong CV của mình, bạn sẽ không được chuyển vào list ngắn.

Cuối cùng, bạn nên nhớ chỉnh hồ nước sơ của bạn cho quá trình bạn sẽ xin. Mỗi công việc bạn đăng ký sẽ có được một cỗ yêu cầu duy nhất. Vì vậy, bạn nên bảo đảm an toàn rằng kinh nghiệm và kỹ năng của người sử dụng hoàn toàn tương xứng với những yêu ước đó. Đó là vì sao tại sao bạn nên có một CV biệt lập và duy nhất mang lại mỗi các bước bạn đăng ký.

Ok, bởi vì vậy tôi vẫn cung cấp cho chính mình ba mẹo đặc trưng nhất để gia công cho CV của doanh nghiệp nổi bật. Tất nhiên, vẫn có những kỹ thuật khác mà bạn có thể sử dụng. Bây giờ, nếu như khách hàng có ngẫu nhiên câu hỏi nào về cách viết CV, vui mừng không e dè hỏi tôi. 

Sinh viên 1: Ông Lê, tôi gồm nên đưa những sở trường và phần nhiều thứ tôi niềm nở vào CV của tôi không? (giọng nói nhỏ). …

4. Task 4 Unit 8 lớp 12 Listening

Listen again và complete each of the sentences with no more than three words. (Nghe một lần tiếp nữa và xong xuôi mỗi câu với không thật ba chữ.)

Click to lớn listen

 

Guide lớn answer

1. Your CV is one of the most important requirements for getting a job

(CV là một trong những yêu cầu đặc biệt quan trọng nhất để có được một công việc.)

2. If your CV looks cluttered và confusing, the personnel manager is going khổng lồ think that you will be a cluttered and confused employee.

(Nếu CV của người sử dụng trông tính phức tạp và khó khăn hiểu, nhân viên làm chủ nhân sự đã nghĩ rằng bạn là 1 trong nhân viên lộn xộn.)

3. Many companies nowadays use digital software to scan CVs for important key words.

(Nhiều công ty thời buổi này sử dụng phần mềm kỹ thuật số nhằm quét CV cho phần nhiều từ khóa quan tiền trọng.)

4. Every job you apply for is going lớn have a unique set of requirements

(Mỗi quá trình bạn đăng ký sẽ sở hữu một cỗ yêu mong đặc biệt)

5. You should have a different và unique CV for you apply for every job

(Bạn nên tất cả một CV không giống nhau và độc đáo cho mỗi các bước bạn đăng ký)

5. Task 5 Unit 8 lớp 12 Listening

Work in groups. Which of the three tips from Mr Le’s talk vì chưng you think is the most useful for you? Why? (Làm bài toán nhóm. Lời khuyên răn nào trong bố lời khuyên nhủ từ buổi nói chuyện của ông Lê các bạn nghĩ là có ích nhất đến bạn? tại sao?) 

Guide lớn answer

I think one of the three tips from Le’s talk is the most useful for me :

– The first CV writing tip is lớn keep it simple in terms of design. If your CV looks cluttered & confusing, the personnel manager is going khổng lồ think that you will be a cluttered và confused employee.

Tạm dịch

Tôi nghĩ rằng 1 trong ba mẹo của Le nói rất có ích với tôi:

– Mẹo viết CV trước tiên là để giữ lại nó đơn giản dễ dàng về thiết kế. Trường hợp CV của công ty trông rắc rối và cực nhọc hiểu, nhân viên thống trị nhân sự vẫn nghĩ rằng bạn sẽ là một nhân viên lộn xộn và bối rối.

6. Practice Task 1

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 1: A. Interact B. Submarine C. Barista D. Volunteer

Question 2: A. Viable B. Potential C. Stimulate D. Altitude

Question 3: A. Endanger B. Cluttered C. Conduction D. Survival

7. Practice Task 2

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences


Question 1: When I rang Tessa sometime last week, she said that she was busy_______ day.

A. That B. The C. Then D. This

Question 2: I wonder_______ the tickets are on sale yet.

A. What B. When C. Where D. Whether

Question 3: Hello, Jim. I didn’t expect khổng lồ see you today. Sophie siad you_______ill.

Xem thêm: Tế Bào Mạch Gỗ Của Cây Có Bản Chất Là ? Tế Bào Mạch Gỗ Của Cây Gồm

A. Are B. Were C. Was D. Should be

9. Conclusion

Kết thúc bài học kinh nghiệm Unit 8 giờ Anh Lớp 12 new – Listening, những em học viên cần rèn luyện nghe, ghi nhớ phần đông điều tạo sự một CV tốt và chuyển ra chủ ý của bạn dạng thân về ý tưởng phát minh em mang lại là tương xứng với mình để tạo một CV.