BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 8 NEW WAYS TO LEARN

  -  

1. Look at some arguments in favour of using electronic devices in learning. Match arguments 1-4 with explanations a-d. (Xem các luận cứ sau về việc sử dụng thiết bị năng lượng điện tử để học tập. Nối những luận cứ từ bỏ 1-4 với phần giải thích a – d.)

*

1 – d2 – b3 – c4 – a

Hướng dẫn dịch:


Tôi không thích bài tập về nhà, mà lại tôi siêu vui khi làm bài xích tập trên máy tính bảng. Chữ tôi xấu, chính vì thế đánh máy tạo nên tôi và thầy giáo dễ gọi hơn bởi vì tôi hoàn toàn có thể thay đối bất kỳ ký từ bỏ nào với giáo viêncó thay đọc phần nhiều gì tôi viết.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 10 unit 8 new ways to learn

2. Thiết bị điện tử tạo nên việc học với dạy trở nên nhanh hơn, thuận lợi hơn và kết quả hơn.

Thiết bị điện tử giúp học viên tra cứu thông tin, ghi chú, viết bài bác và nộp chúng mang đến giáo viên. Chúng được cho phép giáo viên chuấn bị bài học kinh nghiệm và châm bài.

3. Học sinh hoàn toàn có thể thư giãn trong tiếng giải lao bằng cách nghe nhạc, nhắn tin, trò chuyện hay chưi trò đùa trôn smartphone di động.

Các khảo sát cho thấy 90% những người nghe nhạc trước lúc viết bài luận hay dự án công trình cho tác dụng tốt hơn.

4. Thiết bị năng lượng điện tử giúp bố lô học viên gọn nhẹ. Học sinh có thể thay thế cân nặng sách vở bằng máy tính bảng mà tất cả ghi chú và bài bác tập và có thể chấp nhận được truy cập vào sách giáo khoa.

2. Work in pairs. Read the arguments và explanations in again. Decide on the two most effective ways of using electronic devices. Explain why. (Làm theo cặp. Đọc lại những luận cứ với phần giải thích trong mục 1. Đưa ra nhị cách thực hiện thiết bị điện tử công dụng nhất và giải thích tại sao.)

1. The two most effective ways of using electronics are typing và preparing the lesson because students can change anything in their writing và teachers can prepare the lessons & grade, papers.

Xem thêm: Tìm Hiểu Giá Tắc Kè Hoa Đổi Màu Giá Bao Nhiêu, Tắc Kè Hoa Giá Bao Nhiêu

 (Hai cách áp dụng thiết bị điện tử có ích nhất là tấn công máy và sẵn sàng bài học bởi vì học sinh rất có thể thay đổi ngẫu nhiên cái gì trong nội dung bài viết và giáo viên có thể chuẩn bị bài học cùng chấm bài.)

2. We think/believe listening to lớn music is an effective way of using electronic devices because listening to music before working on essays and projects help people, have better results. (Chúng tôi nghĩ rằng nghe nhạc là một trong cách kết quả khi sử dụng thiết bị năng lượng điện tử chính vì việc nghe nhạc trước khi làm bài xích tiểu luận hay dự án giúp sản phẩm tác dụng hơn.)

3. In my opinion, electronics make students’ backpack lighter. (Theo ý kiến của tôi, thiết bị điện tử giúp sút tải trọng ba lô học sinh.)

3. Work in pairs. Discuss how useful electronic devices are in learning, using the arguments in 1. (Làm việc theo cặp. Bàn luận xem những thiết bị năng lượng điện tử giúp ích như thê nào trong vấn đề học. Sử dụng các luận cứ vào phần 1.)

Student A: I think electronics make school life easier & more enjoyable. (Học sinh A: Tôi cho là thiết bị điện tử tạo nên việc học hành ở trường tiện lợi và thú vị hơn.)

Student B: Exactly. Students who hate homework can have fun doing it on tablets. (Học sinh B: bao gồm xác. Những học viên ghét làm bài tập về nhà có thể vui vẻ làm bài bác tập trên laptop bảng.)

Student A: & when they type on tablets they can change or địa chỉ more things any time they want.

Xem thêm: Top 45 Tầm Kéo Của Blitzcrank Là Bao Nhiêu 2021 Hay Nhất 2022

 (Học sinh A: Và lúc học sinh rất có thể đánh lắp thêm trên máy vi tính bảng, chúng tất cả thể đổi khác hoặc bổ sung cái gì khi có nhu cầu.)

4. Work in groups. Answer the following questions. Cảnh báo down your partners’answers and report them to the class. (Làm vấn đề theo nhóm. Vấn đáp những câu hỏi sau. Chú giải câu trả lời của người sử dụng em và trình bày trước lớp.)

Hướng dẫn dịch:

1. Các bạn có thiết bị điện tử nào?

2. Các bạn thường với chúng cho trường không?

3. Chúng hữu dụng cho câu hỏi học như vậy nào?

I have a smartphone (Mình có smartphone thông minh)

No. I don’t. Smartphones are not allowed in our school, aren’t it? (Không. Điện 

I can use it khổng lồ look up new words, information on the Internet. I can type my homework and listen to English listening assignment. (Mình tất cả thế áp dụng nó để tra cứu vớt từ new và tin tức trên Internet. Tôi rất có thể đánh máy bài tập về nhà với nghe bài bác tập nghe giờ đồng hồ Anh.)