UNIT 8 LỚP 10 READING

     

Hướng dẫn soạn, giải bài xích tập giờ Anh lớp 10 Unit 8: Reading trang 29 chi tiết đầy đủ các phần giúp học sinh làm bài tập tiếng Anh 10 thí điểm thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 10 reading


Tiếng Anh 10 Unit 8: Reading trang 29

Video giải giờ đồng hồ Anh 10 Unit 8: New ways to lớn learn: Reading

Digital English

1. (Trang 29 - giờ anh 10) Look at the pictures. What are the students doing? What vị you think you are going to lớn read about?

(Nhìn vào bức hình. Những học sinh đang làm gì? Em nghĩ về gì khi gọi về nó?)

*
*

Hướng dẫn trả lời:

1. Students are using smartphones & tablets lớn study English & do projects in the classroom.

2. I think we are going khổng lồ read about using electronic devices to study

Hướng dẫn dịch:

1. Những học viên đang sử dụng điện thoại thông minh thông minh và máy tính bảng đề học tiếng Anh cùng làm bài bác tập trong lớp.2. Tôi suy nghĩ rằng công ty chúng tôi sẽ phát âm về việc áp dụng thiết bị điện tử nhằm học

2. (Trang 29 - tiếng anh 10) Match each of the words or phrases with its meaning.

(Nối từng từ hoặc nhiều từ với ý nghĩa sâu sắc của nó.)

*

Đáp án:

1 - c

2 - d

3 - a

4 - e

5 - f

6 – b

Hướng dẫn dịch:

1-c

Hướngdẫn - thông tin cụ thể về cách để làm hoặc sử dụng cái gì đó

2-d

Cóích - chế tác ra hiệu quả thành công

3-a

Sựnhân dạng giọng nói - kỹ năng của một sản phẩm hoặc lịch trình để hiểu các giọng nói của người

4-e

cầmtay - tiện lợi mang theo với di chuyển

5-f

đa phương tiện đi lại - một thiết bị lưu trữ và phát music và hình ảnh

6-b

ứngdụng - một lịch trình phẩn mềm được thiết kế để làm cho một vấn đề đặc biệt

3. (Trang 29 - giờ anh 10) Quickly read the text. Choose the best title for it.

(Đọc nhanh bài xích đọc. Lựa chọn tựa đề tuyệt nhất mang đến nó.)

In the age of technology, you can take advantage of new applications which are very useful for learning English.

One way is lớn download miễn phí digital lessons & put them in your media player or other similar smartphone devices. Then you can listen & study anywhere because these devices are portable.

Many devices offer apps which use voice recognition technology. This technology allows the use of speaking electronic dictionaries. You can see words on the screen và hear them spoken. Other devices may have word lists, exercises, tests và games.

There is also software that can help improve your pronunciation. You can choose to lớn practise with different native English speakers. Some English learning software offers a choice of accents & genders of the speakers. This software can be used with different kinds of truyền thông players.

Many electronic mobile devices can work as recorders or cameras. They can be used khổng lồ record real-life English speech, lessons, songs or English language films from television or the Internet. This is also an excellent way to learn English because these recordings can be used again và again.

New technology opens new ways to lớn learn. Choose a device that suits your learning style. This will make learning English easier, faster, more effective & more enjoyable.

Đáp án:

B. New Ways khổng lồ Learn English(cách bắt đầu để học tiếng Anh)

Hướng dẫn dịch:

Cách new để học tiếng Anh

Trong thời đại công nghệ, bạn có thể tận dụng những ứng dụng mới mà rất hữu dụng để học tiếng Anh.

Một phương pháp để tải những bài học số miễn chi phí và đặt nó trong áp dụng đa phương tiện đi lại hoặc phần đông thiết bị di động cầm tay tương tự. Sau đó chúng ta cũng có thể lắng nghe và học ở bất kỳ đâu chính vì những đồ vật này có thể mang đi.

Nhiều thiết bị có những vận dụng mà sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói. Technology này có phép thực hiện từ điển năng lượng điện tử sống dạng nói. Chúng ta có thể thấy phần đông chữ trên screen và nghe chúng được phạt (nói) ra. Phần đa thiết bị khác rất có thể có những list chữ, bài xích tập, bài kiểm tra với trò chơi.

Cũng tất cả những ứng dụng mà rất có thể giúp cải thiện phát âm của bạn.Bạn rất có thể chọn thực hành với những người dân nói giờ đồng hồ Anh bản địa không giống nhau. Vài ứng dụng học giờ Anh bao gồm sự chọn lựa giọng và giới tính của người nói.Phần mượt này có thể được dùng với những loại ứng dựng đa phương tiện khác nhau.

Nhiều thiết bị di động điện tử bao gồm thể hoạt động như một vật dụng ghi âm hoặc lắp thêm chụp hình. Chúng có thể được cần sử dụng đế ghi âm bài xích nói giờ Anh trong đời thực, bài xích học, bài hát hoặc phim giờ đồng hồ Anh từ truyền hình hoặc Internet. Đây cũng là cách hay để học tiếng Anh cũng chính vì những bài bác ghi âm này có thể được sử dụng đi cần sử dụng lại.

Công nghệ mới xuất hiện những bí quyết học mới. Lựa chọn 1 thiết bị mà cân xứng với bí quyết học của bạn. Điều này sẽ tạo nên việc học tập tiếng Anh thuận lợi hơn, cấp tốc hơn, tác dụng hơn và vui hơn.

4. (Trang 29 - giờ đồng hồ anh 10) Read the text again. Answer the following questions.

(Đọc bài bác văn lần nữa. Vấn đáp những câu hỏi sau.)

*

Đáp án:

1. We can tải về them on thiết bị di động devices & study anywhere.

Xem thêm: Phương Pháp Bảo Toàn Khối Lượng, Công Thức Bảo Toàn Khối Lượng

2. We can see words on the screen and hear them spoken.

3. We can choose to practice with native English speakers of different accents and general.

4. They can use them lớn record real-life English speeches, lessons, songs or English language films from television or the Internet.

5. Because it will make learning English easier, faster, more effective & more enjoyable.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn cũng có thể tải chúng trên thiết bị di động cầm tay và học tập ở bất cứ đâu.2. Bạn có thể nhìn thấy các từ trên màn hình và nghe thấy chúng được nói.3. Chúng ta cũng có thể chọn rèn luyện với những người dân nói giờ đồng hồ Anh bạn dạng ngữ với những giọng khác nhau và thông thường.4. Họ rất có thể sử dụng bọn chúng để lưu lại các bài bác phát biểu, bài bác học, bài bác hát hoặc phim giờ đồng hồ Anh trong đời thực từ truyền hình hoặc Internet.5. Chính vì nó sẽ làm cho việc học tập tiếng Anh dễ ợt hơn, cấp tốc hơn, kết quả hơn và thú vị hơn.

5. (Trang 29 - tiếng anh 10) Discuss in pairs / groups. (Thảo luận theo cặp/ nhóm.)

How can school students use personal electronic devices lớn learn English?

Hướng dẫn trả lời:

I have an old mobile phone. I use it for communication only. Some of my classmates have more modern smartphones & laptops. So they use these devices to lớn record materials, look up new words, tải về and store digital lessons & practice. The devices help them improve their pronunciation and vocabulary.

Hướng dẫn dịch:

Tôi gồm một điện thoại di dộng đời cũ. Tôi dùng nó để chuyện trò thôi. Vài bạn lớp tôi có smartphone thông minh và máy vi tính xách tay tiến bộ hơn. Vì chưng vậy họ thực hiện những sản phẩm công nghệ này để ghi âm bài học, tra tự mới, thiết lập và lưu lại trữ bài học kinh nghiệm và thực hành. đầy đủ thiết bị này góp họ nâng cao phát âm với từ vựng.

Unit 8: Getting Started (trang 26, 27): Listen và read. Learning with personal electronic devices...

Unit 8: Language (trang 27, 28): Match each of the phrases on the left with its explanation on the right...

Unit 8: Grammar (trang 28): Read the following sentences from GETTING STARTED...

Unit 8: Speaking (trang 30): Look at some arguments in favour of using electronic devices in learning...

Unit 8: Listening (trang 31): Look at the pictures and read the caption below these pictures...

Unit 8: Writing (trang 32): Look at the pictures of people using electronic devices. Think about one advantage...

Unit 8: Communication và culture (trang 33): Read the following comments on personal electronic devices. Which sounds most reasonable...

Unit 8: Looking back (trang 34): Listen và repeat...

Xem thêm: 80+ Câu Ca Dao Nói Về Tình Yêu Đôi Lứa Thêu Dệt Những Chuyện Tình Bình Dị

Unit 8: Project (trang 35): Your class is going khổng lồ hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class...