Unit 7 lớp 11: speaking trang 23

  -  

Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance and explain why.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 11: speaking trang 23


bài 1

Task 1. Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance and explain why.

(Dưới đấy là một số trong số những nguyên nhân nở rộ dân số. Đặt chúng theo trang bị tự tầm quan trọng đặc biệt và lý giải tại sao.)

□ Fewer children die at birth.

□ People are not aware of the problem of overpopulation.

□ People are not properly educated.

□ People believe that having many children means happiness.

□ Religion doesn"t encourage people to have fewer children.

□ Many people believe that having a large family is a form of insurance.

Tạm dịch:

1. Trẻ nhỏ mất trường đoản cú lúc mới sinh ra không nhiều hơn.

2. Con người không ý thức được vụ việc quá sở hữu dân số.

3. Con bạn không được giáo dục và đào tạo hợp lý. 

4. Con người tin rằng có rất nhiều con vẫn vui hơn. 

5. Tôn giáo ko khuyến khích con người dân có ít nhỏ hơn.

6. Nhiều người tin rằng gia đình đông con là một vẻ ngoài bảo hiểm. 


bài bác 2

Task 2. List the problems facing poor & overpopulated countries. Then report your results khổng lồ the class.

(Liệt kê những vấn đề phải đương đầu với những nước nghèo với đông dân. Sau đã trình bày kết quả của chúng ta trước lớp.)

Useful language:

poor living conditions

low living standards

not enough food

lack / shortage of school / hospital / teacher / doctor / nurse

Lời giải bỏ ra tiết:

A: What problems vì chưng you think are facing & overpopulated countries?

B: I think poverty leads lớn the shortage of food...

A: That"s true.

B: I think you must count one more important effect of poverty...

Xem thêm: Để Xác Định Nhiệt Dung Riêng Của Một Kim Loại, Người Ta Bỏ Vào Nhiệt Lượng Kế

A: This factor links to the high charges...

B: So, these two effects. I guess...

A: Sure it is...

Tạm dịch: 

Ngôn ngữ hữu ích: 

nghèo điều kiện sống

thấp tiêu chuẩn chỉnh đời sống

không đầy đủ thức ăn

thiếu trường học/ căn bệnh viện/ giáo viên/ bác sĩ/ y tá

A: chúng ta nghĩ những nước vượt tải số lượng dân sinh đang đối mặt với sự việc gì?

B: mình nghĩ sự nghèo khó dẫn mang lại thiếu thức ăn uống ...

A: Đúng rồi. 

B: bản thân nghĩ bạn nên nói đến một ảnh hưởng nghiêm trong rộng của túng thiếu ...

A: nhân tố này dẫn đến chi phí đời sinh sống cao ...

B: Vậy, hai nhân tố này. Mình đoán ...

A: chắc chắn là nó là ...


bài xích 3

Task 3. Work out the solutions to lớn the problems of overpopulation. Report your results lớn the class. (Đưa ra các chiến thuật cho các vấn đề về nở rộ dân số. Trình bày hiệu quả trước lớp.)

Useful language:

raise an awareness of the problems of overpopulation

living standards

exercise/implement reward and punishment policies

carry out population education programmes

family planning programmes

use birth control methods

Lời giải chi tiết:

A: Over population is now one of the most serious problems of countries in the world.

B: It’s true what solution can people to bởi vì it?

C: We should educate people about the dangers of overpopulation...

Tạm dịch: 

Ngôn ngữ hữu ích: 

nâng cao dấn thức của con fan về sự việc quá download dân số

tiêu chuẩn sống

thực hiện chính sách thưởng và phạt

tiến hành chương trình giáo dục dân số

chương trình dự định hóa gia đình

sử dụng các cách thức kiểm kiểm tra tỉ lệ sinh

A: thời nay bùng nổ dân số là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của những nước trên ráng giới. 

B: Đúng vậy, con người rất có thể có giải pháp gì mang lại nó?

C: chúng ta nên giáo dục đào tạo cho con bạn hiểu về phần đa mối nguy khốn khi bùng nổ dân sinh ...


bài bác 4

Task 4. Talk about the problems of overpopulation và offer solution, using the results of Task 2 & 3.

(Thảo luận về các vấn đề về bùng nổ dân và hỗ trợ giải pháp, sử dụng tác dụng của Task 2 với 3. )

Lời giải bỏ ra tiết:

Nowadays, many countries are facing up to lớn overpopulation-serious problem. Because it leads to lớn lots of results. The first one is shortage of food as well as low living standards. Và another result of overpopulation is poor living conditions.

Xem thêm: Hạt Gồm Những Bộ Phận Nào - Hạt Và Các Bộ Phận Của Hạt

We understand the danger of problem, we should find the way to lớn solve them. We should carry out family planning programs, birth control methods. Besides we exercise reward & punishment policies.

Tạm dịch: 

Ngày nay, những nước đang đối mặt với vụ việc bùng nổ dân sinh nghiêm trọng. Chính vì nó dẫn đến nhiều hậu quả. Đầu tiên là thiếu thức ăn cũng tương tự tiêu chuẩn đời sống thấp. Một hậu quả khác là điều kiện sống nghèo nàn. 

Chúng ta đọc sự nguy khốn của vụ việc này, bọn họ nên tìm cách để giải quyết chúng. Bọn họ nên thực hiện chương trình dự định hóa gia đình, các phương thức kiểm thẩm tra tỉ lệ sinh. Ngoài ra chúng ta cần triển khai các chế độ thưởng cùng phạt.