UNIT 7 LỚP 11: READING

  -  

Work in pairs. Ask & answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi sau.)


Before

BEFORE YOU READ

*

Work in pairs. Ask & answer the following questions.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 11: reading

(Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. Where can you find these scenes?

(Bạn có thể có thấy phần nhiều cảnh này sinh hoạt đâu?)

2. What does each of the pictures tell you?

(Mỗi bức ảnh trên cho chính mình biết về điều gì?)

3. Do you think that the larger in population a country is, the stronger it is? Why/ Why not?

(Bạn bao gồm nghĩ rằng một nước có dân sinh càng đông thì nó càng bạo dạn không? tại sao có? nguyên nhân không?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. In under-developed countries.

(Ở những nước nhát phát triển.)

2. Picture 1: It describes a poor large family in the countryside. It tells us that if we have a big family, we may not support our children properly and give them a good life và education.

(Ảnh 1: Nó biểu thị một gia đình đông bé nghèo túng bấn ở nông thôn. Nó cho bọn họ biết rằng nếu chúng ta có một gia đình đông con họ không thể nuôi nấng những con khía cạnh và mang lại chúng cuộc sống và giáo dục đào tạo tốt.)

- Picture 2: It describes a poor slum in a small town. It indicates that population explosion can lead khổng lồ poverty và unemployment.

(Ảnh 2: Nó biểu đạt một khu ổ con chuột nghèo ở một thị trấn nhỏ. Nó cho biết thêm rằng bùng nổ dân số rất có thể dẫn mang lại sự nghèo nàn và thất nghiệp.)

3. No, I don"t think so. A strong country is a country having developed economy và people in that country have a good life.

(Không, tôi không nghĩ vậy. Một tổ quốc giàu to gan lớn mật là có nền kinh tế phát triển và bạn dân có cuộc sống đời thường ấm no.)


While


WHILE YOU READ


Read the passage và then vì chưng the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn với làm những bài tập theo sau.)

The population of the world has been increasing faster & faster. In 10,000 B.C., there were probably only 10 million people. In A.D. 1, there were 300 million. It took 1,750 years for the world population lớn reach 625 million. In 1850, only one hundred years later, the population reached the figure of 1,300 million. In 1950, the figure had more than doubled to reach 2,510 million. In 1985, only 35 years later, there were 4,760 million people. In 2000. The world"s population was about 6.6 billion, và by 2015 it is expected to lớn be over 7 billion.

Does the Earth have enough resources to support this many people? Different scientists give different answers lớn this question. Some say that there are enough resources to tư vấn 8 billion people. Others say that we must limit population growth because our resources are limited. Only 10 percent of the earth"s land can be used for farming và another trăng tròn percent for raising animals. There is a limit to lớn the water we can use. There are also limits khổng lồ the amounts of petroleum, iron, silver, gold, và other metals.

Research has shown that the average Third World woman has more children than she wants. Among the women who vày not think they have too many children, half of them bởi vì not want any more. However, although millions of women want lớn limit the kích thước of their families, they know of no safe way to lớn have fewer children. Safe birth-control methods for family planning are not available lớn them. It is time governments & international organisations did something lớn help them so that the world population growth can start khổng lồ decrease instead of continuing to increase.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Change the size of the word and use the dictionary when necessary).

(Tất cả những từ trong khung hồ hết đã tất cả trong đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ trong bảng một từ thích hợp. (Thay thay đổi dạng trường đoản cú và áp dụng từ điển nếu đề nghị thiết.))

limit figures method although

control increase international resources

1. ………… most journalists studied journalism in college, some older writers never attended a university.

2. Can you explain the…………… for changing salt water to lớn fresh water?

3. The number of injuries from automobile accidents…………… every year.

4. Some countries are poor because they have very few natural……………

5. These are all……………: 1, 75, 293.

6. There is a(n)……………of 20 minutes for this short test. Students must turn in their papers at the over of the 20th minute.

7. The United Nations is a(n)…………..organisation.

Xem thêm: Số Oát Ghi Trên Dụng Cụ Điện Cho Biết Gì ? Số Oát Ghi Trên Một Dụng Cụ Điện Cho Biết Điều Gì

8. Some children behave badly & their parents can’t…………….them.


Phương pháp giải:

Dịch bài bác đọc:

Dân số thế giới đang gia tăng ngày càng nhanh. Vào thời điểm năm 10000 trước công nguyên, rứa giới có lẽ rằng chỉ có tầm khoảng 10 triệu người. Vào năm thứ nhất sau công nguyên, có khoảng 300 triệu người. Phải mất 1750 năm tiếp theo thì dân số thế giới mới đạt mang lại 625 triệu người. Vào khoảng thời gian 1850, chỉ bí quyết 100 năm sau đó, dân số thế giới lên đến con số 1 tỉ 300 triệu người. Vào năm 1950, số lượng đó tăng lên gấp đôi đến 2 tỉ 510 triệu người. Vào năm 1985, chỉ 35 năm sau, trái đất có 4 tỉ 760 triệu người. Vào thời điểm năm 2000, dân số nhân loại khoảng 6,6 tỉ và đến năm 2015 dân sinh thế giới rất có thể hơn 7 tỉ.

Liệu Trái đất tất cả đủ nguồn tài nguyên để phục vụ cho bè cánh người như thế này không? nhiều nhà khoa học đã đưa ra số đông câu trả lời không giống nhau cho thắc mắc này. Một trong những cho rẳng có đủ khoáng sản để giao hàng cho 8 tỉ người, số không giống nói rằng họ phải tinh giảm sự cải tiến và phát triển dân số bởi nguồn tài nguyên tất cả giới hạn. Chỉ 10 xác suất đất đai của nắm giới có thể được áp dụng cho canh tác và đôi mươi phần trăm giành riêng cho chăn nuôi. Mối cung cấp nước họ sử dụng thì giới hạn. Trữ lượng dầu hỏa, sắt, bạc, xoàn và các kim loại khác cũng có giới hạn.

Việc phân tích đã chỉ ra rằng thanh nữ ở trái đất thứ ba có khá nhiều con hơn ý muốn. Trong số thanh nữ mà không cho là rằng bản thân có rất nhiều con, thì phân nửa không muốn có con nữa. Tuy nhiên, mặc dù hàng triệu thanh nữ muốn hạn chế việc sinh con, họ không biết cách bình yên nào để có con ít hơn. Những giải pháp hạn chế sinh đẻ an toàn để kế hoạch hóa gia đình thì ko được thông dụng với họ. Đã mang đến lúc những chính lấp và những tổ chức thế giới nên làm điều gì đấy giúp họ nhằm sự cải tiến và phát triển dân số thế giới có thể bắt đầu giảm đi thay do cứ liên tiếp tăng.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Although most journalists studied journalism in college, some older writers never attended a university.

(Mặc dù số đông các bên báo phần nhiều học ngành báo mạng ở đại học, nhưng các nhà văn trước đó đã không học đại học.)

2. Can you explain the method for changing salt water khổng lồ fresh water?

(Bạn có thể giải phù hợp phương pháp chuyển đổi nước muối hạt thành nước sạch?)

3. The number of injuries from automobile accidents increases every year.

(Số người bị thương do tai nạn ô sơn tăng mỗi năm.)

4. Some countries are poor because they have very few natural resources.

(Một số đất nước nghèo vì bao gồm rất không nhiều tài nguyên thiên nhiên.)

5. These are all figures: 1, 75, 293.

(Đây phần nhiều là những con số: 1, 75, 293.)

6. There is a(n) limit of đôi mươi minutes for this short test. Students must turn in their papers at the over of the 20th minute.

(Bài soát sổ ngắn tất cả giới hạn thời hạn 20 phút. Học viên phải nộp bài xích ở cuối phút máy 20.)

7. The United Nations is a(n) international organisation.

(Liên hòa hợp quốc là 1 trong tổ chức quốc tế.)

8. Some children behave badly và their parents can’t control them.

(Một số trẻ nhỏ cư xử nhát và bố mẹ chúng ko thể kiểm soát điều hành chúng.)


Task 2. Answer the questions on the passage.

(Trả lời các thắc mắc sau dựa vào đoạn văn.)

1. What was the population of the world in 10.000 B.C, 1750, 1850, 1950, 1985 và 2000?

(Dân số quả đât vào các năm 1000 trước công nguyên,năm 1750, 1850, 1950, 1985 cùng 2000 sau công nguyên là bao nhiêu?)

2. How many people is the world expected khổng lồ have by the year 2015?

(Đến năm 2015, cầm cố giới có thể có từng nào người?)

3. Can the Earth have enough resources to support its population?

(Trái Đất tất cả đã mối cung cấp tài nguyên để giao hàng dân số của nó không?)

4. Do most Third World women want khổng lồ have a lot of children?

(Hầu hết thanh nữ ở những nước thuộc trái đất thứ bố muốn có tương đối nhiều con phải không?)

5. Why can"t women in the world limit the size of their families?

(Tại sao thiếu phụ trên nhân loại không thể giới hạn con số thành viên trong gia đình mình?)


1. The population of the world in 10.000 B.C was 10 million, in 1750 it was 625 million, in 1850 it was 1300, in 1950 it was 2510 million, in 1985 it was 4760 million, in 2000 it was 6.6 billion.

(Dân số nhân loại vào các năm 1000 trước công nguyên là 10 triệu, năm 1750 là 625 triệu, năm 1850 là 1300 triệu, năm 1950 là 2510 triệu, năm 1985 là 4760 triệu, năm 2000 là 6,6 tỉ.)


2. By the year 2015, the population of the world is expected to be 7 billion.

(Đến năm năm ngoái dân số nhân loại được dự kiến là 7 tỉ.)

3. Some scientists say it can, but others say it can"t.

(Một số nhà khoa học nói là tất cả thể, một số dị kì nói rằng không.)

4. No, they don"t.

(Không.)

5. Because they know of no safe way khổng lồ have fewer children.

(Bởi vày họ phân vân cách bình yên để bao gồm ít con hơn.)


After

AFTER YOU READ

Work in pairs. Discuss with a partner và find out five world largest countries in population. Say where they are & which is the richest và which is the poorest country.

Xem thêm: Viết Bài Văn Biểu Cảm Về Nụ Cười Của Mẹ, Văn Biểu Cảm Về Nụ Cười Của Mẹ

(Làm việc theo cặp. Thảo luận với một bạn làm việc và đưa ra 5 nước có dân số đông nhất cố giới. Kể số đông nước đó ở đâu và nước nào nhiều nhất, nghèo nhất.)

Lời giải chi tiết:

Five world largest countries in population are China, India, Russia, the USA and Indonesia. China, India và Indonesia are in Asia, Russia is in Europe, & the USA is in North America. The richest country is the USA & the poorest country may be India.

(Năm nước đông dân duy nhất trên quả đât là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ cùng Indonesia. Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia sinh hoạt châu Á, Nga làm việc châu Âu với Mỹ sinh hoạt Bắc Mỹ. Nước giàu duy nhất là Mỹ và nước nghèo nhất chắc rằng là Ấn Độ.)