Unit 7 lớp 10 grammar

     

Hướng dẫn soạn, giải bài xích tập tiếng Anh lớp 10 Unit 7: Grammar trang 18 chi tiết đầy đủ các phần giúp học sinh làm bài tập tiếng Anh 10 thí điểm thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 10 grammar


Tiếng Anh 10 Unit 7: Grammar trang 18

Comparative and superlative adjectives

1. (Trang 18 - giờ đồng hồ anh 10) bởi vì you agree with the following statements?

(Em có gật đầu với đa số câu sau không?)

*

Đáp án:

1. I agree because it is difficult lớn live in a foreign country when you vì chưng not know anything about its custom & culture.

2. I agree because you don’t have khổng lồ prepare too many things in a modern wedding

3. I agree. The modern wedding usually takes place in restaurants or khách sạn which couples too much.

4. I agree but the bride is the happiest person on that day, too.

5. I agree. It is also the happiest day in her life.

6. I think it depends on your financial background

2. (Trang 18 - tiếng anh 10) Write five sentences comparing the two weddings in the table below. Use the comparative form of the adjectives in the box andthan.

(Viết 5câu đối chiếu hai ăn hỏi trong bảng mặt dưới. áp dụng tính từ đối chiếu hơn trong khung cùng từ “than”.)

*

Đáp án:

1. Guests in Mr Smith’s wedding iscrowded thanin Mr Long’s wedding.

2.Mr Smith’s wedding reception wasmore expensive than Mr Long’s.

3. Mr Smith isolder thanMr Long.

4.The engagement of Mr Smith’s wedding isless longer thanMr Long’s wedding.

5.The service rating in Mr Smith’s wedding isbetter thanMr Long’s wedding.

Hướng dẫn dịch:

1.

Xem thêm: Top 8 Trang Web Giải Toán Trực Tuyến Trên Mạng, Top 8 Trang Web Giải Toán Tốt Nhất Trên Mạng

khách hàng trong dám cưới ông Smith đông hơn đám hỏi ông Long.

2. Tiệc cưới của ông Smith tốn hèn hơn (đắt tiền hơn) tiệc cưới của ông Long.

3. Ông Smith già rộng ông Long.

4. Thời hạn đính hôn của đám cưới ông Smith ngắn lại ông Long.

5. Đánh giá dịch vụ của đám cưới ôngSmithtốt hơn ăn hỏi ông Long.

3. (Trang 18 - giờ đồng hồ anh 10) Choose the correct answers.

(Chọn câu trả lời đúng.)

*

Đáp án:

1-A

2.a

3.the

4.the

5.the

6.the

7.a

8.the

9.the

Hướng dẫn dịch:

Đám cưới là một trong những buổi lễ chỗ mà các cặp đôi kết hôn. Vào ngày cưới cô dâu chú rể trao nhau kim cương cưới và nhẫn cưới. Trước ngày cưới, chú rể thường hỏi anh em, bạn bè và cha mình nhằm tìm phụ rể. Phụ rể góp chú rể chuẩn bị buổi lễ và có lẽ rằng không bao gồm gì sai vào trong ngày cưới. Cô dâu cũng hoàn toàn có thể có một hay 1 vài dâu phụ. Dâu phụ giữ nàng dâu bình tĩnh, góp cô dâu sẵn sàng sẵn sàng và chú ý váy cưới của cô ý ấy. Sau lễ cưới thông thường có một tiệc chiêu đãi giành cho khách. Theo truyền thống, nàng dâu và chú rể liên tiếp tuần trăng mật ngay sau tiệc chiêu đãi đám cưới. Ngày nay, đa số các cặp hóng vài ngày trước lúc lên đường đi tuần trăng mật.

Unit 7: Getting Started (trang 16, 17): Wedding in Viet phái nam 1. Listen & read...

Unit 7: Language (trang 17): Match each word with its definition. Then practise reading the words out loud...

Unit 7: Reading (trang 19): Are the following statements true for you...

Unit 7: Speaking (trang 20, 21): Do the quiz. Then read the information in and kiểm tra your answers...

Unit 7: Listening (trang 21): You are going to listen lớn a talk about the wedding traditions of the Amish community living in Pennsylvania...

Unit 7: Writing (trang 22): The following jumbled-up paragraphs are from a text about typical American characteristics...

Unit 7: Communication và culture (trang 23 - 24): Read some information about gift-giving in the UK. Read about each occasion...

Unit 7: Looking back (trang 24, 25): Listen lớn some sentences và put the mark (") before the stressed syllable in the words below...

Xem thêm: Hội Những Người Thuộc Cung Thiên Bình, Top 20 Hay Nhất 2022

Unit 7: Project (trang 25): As part of an education exchange programme, a group of foreign students...