Unit 6 lớp 9 read

  -  

Đọc một bài thơ về môi trường thiên nhiên để biết vì sao và kết quả của độc hại môi trường, đồng thời gửi ra các biện pháp để giữ cho môi trường thiên nhiên sạch đẹp. Bài học giúp vận dụng từ vựng cùng ngữ pháp của Unit 6. The Environment. Bài viết sau là lưu ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

READ – UNIT 6: THE ENVIRONMENT

Read this poem about the environment. (Đọc bài bác thơ sau về môi trường)

MUMMY, OH MUMMY

"Mummy, oh Mummy, what’s going lớn happen

If all the pollution goes on?”

"Well the world will end up like a second-hand junk-yard,

With all of its treasures quite gone.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 9 read

The fields will be littered with plastics và tins,

The streams will be covered with foam.

Now throw those soda bottles over the hedge,

Save us from taking them home.”

“But Mummy, oh Mummy, if I throw the bottles,

Won’t that be polluting the woods?”

“Nonsense! That isn’t the same thing at all,

You just keep quiet & be good.

If you’re going khổng lồ start getting silly ideas,

I’ll take you home right away.

Xem thêm: Bài 1 Sgk Toán Hình 10 Trang 12 Sgk Hình Học 10, Giải Toán 10: Bài 1 Trang 12 Sgk Hình Học 10

Because pollution is something that other folk do,

We’re just enjoying our day.”

Dịch bài:

MẸ ƠI MẸ

"Mẹ ơi Mẹ, chuyện gì sẽ xảy ra

Nếu ô nhiễm vẫn luôn cứ tiếp diễn?"

"À! trái đất sẽ thành bến bãi phế thải,

Và tất cả kho tàng đã tiêu tan.

Túi nhựa và lon bừa bến bãi đầy đồng

Và rất nhiều dòng suối đậy đầy bọt nước

Mọi fan vẩn quẳng chai qua sản phẩm rào,

Hãy cứu chúng tôi, hãy mang bọn chúng về"

"Nhưng mẹ ơi Mẹ, nếu nhỏ quẳng chai,

Sẽ không tồn tại làm ô nhiễm rừng chứ?"

"Thật là bậy bạ, làm ráng cũng sai,

Con hãy lặng lặng và ngoan đi nhé.

Nếu bé tính có tác dụng chuyện gì ngớ ngẩn,

Mẹ sẽ mau chóng dẫn bé về nhà.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 11 : Skills Trang 34, Reading Unit 8: Celebrations

Vì ô nhiễm là do những người khác,

Mẹ con mình hãy tận thưởng ngày vui".

a) Match each word in A lớn an appropriate explanation in B. (Ghép mỗi từ tại phần A cùng với phần giải thích đúng ở vị trí B.)

Giải:

junk-yard : a piece of land full of rubbish. (bãi rác)end up : reach a state of (kết thúc)treasure : valuable or precious things (trâu báu)foam : mass of bubbles of air or gas (bọt khí)stream : a flow of water (dòng nước)hedge : a row of things forming a fence (hàng rào)folk : people(dân gian)

b) Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Tiếp đến viết câu trả lời vào vở bài xích tập.)

Giải:

According to the mother, what will happen if the pollution goes on? (Theo bạn mẹ, điều gì sẽ xẩy ra nếu độc hại tiếp tục?)=>According to the mother, if the pollution goes on, the world will end up like a second-hand junkyard.(Theo người mẹ, nếu ô nhiễm tiếp tục, nhân loại sẽ xong giống như mộtbãi rác.)Who does the mother think pollute the environment? (Người bà mẹ nghĩ ai làm ô nhiễm và độc hại môi trường?=> The mother thinks man is polluting the environment he is living.(Người chị em nghĩ rằng con bạn đang gây ô nhiễm và độc hại môi trường sống.)What will happen lớn the boy if he keeps on asking his mother such questions? (Điều gì sẽ xẩy ra với cậu bé bỏng nếu cậu ấy tiếp tục hỏi chị em những câu hỏi như vậy?)=> If the boy keeps on asking his mother such questions , she will take him home right away. (Nếu cậu nhỏ bé tiếp tục hỏi người mẹ những thắc mắc như vậy, bà ấy sẽ đưa cậu ta về bên ngay.)Do you think the boy’s question (lines 9-10) is silly? Why (not)? (Bạn bao gồm nghĩ câu hỏi của cậu bé bỏng (dòng 9-10) là ngớ ngẩn? trên sao?)=> Yes, I think it is, because he’s polluting the woods or fields with bottles. (đúng, tôi suy nghĩ vậy, cũng chính vì anh loài người gây độc hại cho rừng cây hoặc những cánh đồng cùng với chai nhựa.)What does the poet want us to learn about keeping the environment unpolluted? (Nhà thơ muốn bọn họ học gì để giữ gìn môi trường không xẩy ra ô nhiễm?)=> The poet wants US khổng lồ learn that keeping the environment unpolluted is a necessary and important thing, because it’s our living home with all of its treasure. (Nhà thơ ước ao người Mỹ hiểu được giữ cho môi trường xung quanh không bị ô nhiễm là điều cần thiết và quan tiền trọng, chính vì nó là khu nhà ở sống của bọn họ với tất cả kho báu của nó.)What could you vì in your school / house to lớn minimize pollution? (Bạn có thể làm gì vào trường/ đơn vị để sút thiểu ô nhiễm?)=> In our school we could vì something lớn minimize pollution by keeping it always clean và beautiful and by reducing the amount of garbage as much as we can. (Trong ngôi trường học chúng ta cũng có thể giảm thiểu ô nhiễm bằng cách giữ đến môi trường luôn sạch sẽ và đẹp và bằng phương pháp giảm lượng rác thải càng các càng tốt.)