Unit 6 lớp 12 writing

  -  

Phần writing giới thiệu cách thu xếp ý với viết một đoạn văn nhà đề nghề nghiệp và công việc tương lai. Nội dung bài viết dưới đây cung ứng các từ vựng và kết cấu cần chú ý cũng như hướng dẫn cách giải bài xích tập trong sách giáo khoa giúp đỡ bạn học trong việc học tập giờ đồng hồ Anh bên trên lớp cũng giống như trong các bài bình chọn


*

I. Từ bỏ vựng

to manage<"mænidʒ> (v) = to lớn run (v): quản lí lýHolidaytour (n): chuyến hành trình nghỉ mátlocal guide (n): người hướng dẫn địa phươngto accompany<ə"kʌmpəni> (v): đi cùng, hộ tốngforeign visitor (n): khách hàng nước ngòaiwillingness<"wiliηnis> (n): sự sẵn sàng

II. Kết cấu cần lưu giữ ý

to liên hệ with (v): liên hệ với

III. Lý giải giải bài xích tập:

Task 1:Work in pairs. Read the following advertisement & fill in the notes. (Làm bài toán từng đôi. Đọc bài bác quảng cáo sau với điền vào hồ hết điểm ghi chú.)

English-speaking Tour Guides Wanted

We are a travel company managing holiday tours. We need English - speaking local guides to lớn accompany foreign visitors on trips throughout Vietnam. If you have a high school diploma, have experience as a tour guide, a good manner, speak fluent English and are willing to work hard for long hours, please contact: The Manager, Vinatour, 450 Nguyen Du Street, Hanoi. Telephone No: 04 824 0139.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 12 writing

Type of job : Tour guideLevel of education needed ;high school diplomaWork experience: experience as a tour guide, fluent EnglishCharacter and interests: good manner, willing lớn work hard for long hours

Task 2:Write a letter khổng lồ Vinatour, applying for the job mentioned in the advertisement in Task 1. Your letter should include the following details.

(Viết một lá thư cho Vinatour, xin việc làm đề cập đến ờ bài quảng cáo ngơi nghỉ Task 1. Thư của em phải bao hàm những chi tiết sau.)

Your name, address và date of writingName và address of the companyGreetingIntroduction: say where you saw the advertisement and why you are writing the letter of applicationBody: mention your education, work experience & your character / interestsConclusion: express your willingness to lớn work for the company and when you are available for interviewClosing

Gợi ý viết thư:

Dear Mr Manager,

I would lượt thích to apply for the job of tour guide which I have seen advertised in the local paper.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 11 Trang 36 37, Giải Bài 1 Trang 36

I finished my high school education three years ago. Since then I have worked as a guide in tourism. For the past six months, I have been working for the Intour. With my previously gained experience, I know many tourist destinations in Vietnam, and I am willing lớn work hard for long hours.

Xem thêm: Trong Ppcg1 Vật Thể Được Đặt Ở Vị Trí Nào So Với Hình Chiếu Đứng?

I speak English fluently, và I have been studying Japanese for four years, I hope it could be a strongpoint that can be used in my job in your company.