UNIT 6 LỚP 12 SKILLS

  -  
A. READING trang 62 sgk giờ Anh 122. While you read trang 63 sgk tiếng Anh 12B. SPEAKING trang 65 sgk giờ Anh 12C. LISTENING trang 67 sgk giờ Anh 122. While you listen trang 67 sgk giờ đồng hồ Anh 12D. WRITING trang 68 sgk giờ đồng hồ Anh 12E. Language Focus trang 69 sgk giờ Anh 122. Grammar trang 70 sgk tiếng Anh 12F. Demo YOURSELF B trang 72 sgk giờ đồng hồ Anh 12H. Grammar (Ngữ pháp) – Ôn tập mệnh đề quan lại hệ

Hướng dẫn giải Unit 6. Future jobs trang 62 sgk giờ Anh 12 bao hàm đầy đầy đủ nội dung bài học kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài xích tập bao gồm trong sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 12 với 4 khả năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu tạo ngữ pháp, từ bỏ vựng,.. Sẽ giúp các em học tốt môntiếng Anh lớp 12, luyện thi trung học phổ thông Quốc gia.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 12 skills


Unit 6. Future jobs – việc làm tương lai

A. READING trang 62 sgk giờ đồng hồ Anh 12

1. Before you read trang 62 sgk tiếng Anh 12

*

Work in groups. Tick (✓) the factors that you think would help you succeed in a job interview.

(Làm bài toán từng nhóm. Ghi dấu ấn (✓) đầy đủ yếu tố em nghĩ để giúp em thành công xuất sắc trong cuộc vấn đáp việc làm.).

● wearing casual clothesmặc áo quần bình thường
● giving clear, honest answersđưa ra các câu trả lời rõ ràng, trung thực
● feeling self-confidentcảm thấy tự tin
● feeling nervouscảm giác hồi hộp
● having a good sense of humourcó năng khiếu hài hước
● avoidins difficult questionstránh những câu hỏi khó

2. While you read trang 63 sgk giờ Anh 12

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm những bài xích tập kèm theo.)

Preparing for a job interview can be stressful, particularly when you are called for the first interview. Below are some pieces of advice that can help you reduce the feeling of pressure & create a good impression on your interviewer.

Before the interview

You should find out as much as possible about the job & the vacancy. Before the interview, you have to lớn send a letter of application & your resumes lớn the company to lớn express your interest in the job and to show that you might be the most suitable candidate for the position.

When you come to lớn the interview, remember khổng lồ bring with you your school certificates and letters of recommendation from your teachers or your previous employers. In addition, you may jot down your qualifications and experience that can relate to the job & prepare for the questions that are often asked during the interview.

Make sure you know where the interview is & how to get there. Be on time or a few minutes early. Don’t forget khổng lồ dress neatly and formally.

During the interview


You should concentrate on what the interviewer is saying and make a real effort to answer all the questions the interviewer asks. Be clear, polite & honest. If you vị not know something about the more technical aspects of the job, admit it and stress that you are willing khổng lồ learn. Show enthusiasm when the job is explained to you. Always show your best side, your keenness to lớn work và your sense of responsibility.

Don’t forget khổng lồ say goodbye khổng lồ the interviewer before leaving the office.

After the interview

If you are offered the position, congratulations! If you bởi not get the job, try not to lớn be too disappointed. Think about the interviewer’s comments because they may help you prepare better when you are called for the next job interview. Good luck!

Tạm dịch:

Chuẩn bị mang lại một vấn đáp việc làm có thể căng thẳng, quan trọng khi bạn được điện thoại tư vấn cho một phòng vấn đầu tiên. Dưới đó là một số lời khuyên hoàn toàn có thể giúp bạn giảm bớt xúc cảm căng thẳng và tạo ấn tượng tốt nơi phỏng vấn viên của bạn.

Trưc lúc phng vấn

Bạn nên tò mò về việc làm với vị trí càng các càng tốt. Trước lúc phỏng vấn, các bạn phải gửi đơn xin vấn đề và phiên bản lí kế hoạch đến công ty để miêu tả sự yêu thích của chúng ta đối với việc làm và chứng tỏ bạn có thể là ứng viên thích hợp nhất cho vị trí đó.


Khi chúng ta đến bỏng vấn, nhớ có theo những chứng chỉ học trình và thư trình làng của giáo viên hoặc những người chủ trước. Ko kể ra, bạn cũng có thể ghi cấp tốc những kỹ năng và kinh nghiệm tương tác đến vấn đề làm và sẵn sàng cho những, thắc mắc thường được đặt ra những câu hỏi ở cuộc bỏng vấn.

Hãy đảm bảo bạn biết vị trí cuộc vấn đáp và cách đến đó. Hãy cho đúng giờ đồng hồ hoặc sớm vài ba phút. Đừng quên ăn diện trang nhã cùng lịch sự.

Trong thời điểm phng vn

Bạn nên triệu tập vào đầy đủ gì chất vấn viên sẽ nói và nỗ lực trả lời vớ cả thắc mắc phỏng vấn viên hỏi. Hãy nói rõ ràng, thanh lịch và trung thực. Nếu như bạn không biết điều gì về phần nhiều khía cạnh bao gồm tính kĩ thuật hơn của câu hỏi làm, hãy xác nhận và nhấn mạnh bạn chuẩn bị học. Hãy giãi bày sự thân thương khi công việc được giải thích. Hãy luôn luôn thể hiện đầy đủ khía cạnh tốt nhất của bạn, sự thân thiện với vấn đề làm và niềm tin trách nhiệm.

Đừng quên nói lời chào tạm biệt với phỏng vấn viên trước lúc rời ngoài văn phòng.

Sau bỏng vấn


Nếu chúng ta được địa chỉ đó, chúc mừng bạn! nếu bạn không thừa nhận được câu hỏi làm cố gắng đừng thừa thất vọng. Hãy để ý đến những dìm xét của phỏng vấn viên bởi vì chúng rất có thể giúp bạn sẵn sàng tốt hơn khi bạn được điện thoại tư vấn cho một chất vấn việc làm kế. Chúc bạn thành công!

Task 1 trang 64 sgk giờ Anh 12

These words are from the passage. Look back to lớn the text and circle the best meanings A, B, or C.

(Những từ bỏ này trường đoản cú đoạn văn. Xem lại đoạn văn với khoanh tròn đa số nghĩa đúng duy nhất A, B hoặc C.)

1. vacancy

A. A part of a newspaper where jobs are advertised

B. A job that is available


C. A seat that is available

2. resume

A. A photocopy of academic certificates

B. A letter of recommendation

C. A short written tài khoản of someone’s education và previous jobs

3. keenness


A. Special interest

B. Very quick understanding

C. Sense of responsibility

4. Jot down

A. Mention

B. Lưu ý down

C. Type

Answer: (Trả lời)

1. B; 2. C; 3. A; 4. B

Tạm dịch:

1. địa chỉ tuyển dụng

A. Một phần của một tờ báo nơi quảng cáo việc làm

B. Một công việc có sẵn

C. Một khu vực ngồi có sẵn

2. Tiếp tục

A. Bạn dạng sao giấy chứng nhận học tập

B. Thư giới thiệu

C. Một tài khoản viết ngắn về giáo dục của ai kia và công việc trước đây

3. Tinh thông

A. Sự đon đả đặc biệt

B. Sự đọc biết vô cùng nhanh

C. ý thức trách nhiệm

4. Ghi lại

A. Nhắc đến

B. để ý xuống

C. đánh máy, gõ bàn phím

Task 2 trang 64 sgk giờ Anh 12

Work in pairs. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Làm việc từng đôi. Quyết định những câu nói sau đúng (T) tốt sai (F).)

1. Try to reduce the feeling of pressure and make a good impression on your interviewer.

2. Find out as much information as you can about.

3. Bring with you a letter of application và your resumes to the interview.

4. Take all your certificates and letters of recommendation with you.

5. Remember lớn dress neatly and formally.

6. Your voice should be clear and polite.

7. Tell the interviewer about your shortcomings.

8. Remember to lớn say goodbye khổng lồ the interviewer before leaving the interview.

Answer: (Trả lời)

1. T; 2. T; 3. F; 4. T; 5. T; 6. T; 7. F; 8.T

Tạm dịch:

1. Cố gắng giảm áp lực và tạo tuyệt vời tốt cùng với người vấn đáp của bạn.

2. Khám phá càng nhiều tin tức càng tốt.

3. Với theo bạn một lá thư cùng hồ sơ của công ty để rộp vấn.

4. Sở hữu theo toàn bộ các giấy chứng nhận của chúng ta và thư giới thiệu.

5. Nhớ ăn mặc gọn gàng và trang trọng.

6. Giọng nói của khách hàng phải ví dụ và lịch sự.

7. Nói với người vấn đáp về những điểm yếu kém của bạn.

8. Hãy nhớ nói lời tạm bợ biệt với người phỏng vấn trước khi rời khỏi cuộc rộp vấn.

3. After you read trang 65 sgk tiếng Anh 12

Work in groups. Discuss the question : Which pieces of advice given in the passage vì you find most useful and least useful? Why?

(Làm câu hỏi từng nhóm. Bàn thảo câu hỏi: Bạn nhận thấy những lời khuyên răn nào được đến trong đoạn văn rất hữu ích và không nhiều hữu dụng? tại sao?)

Answer: (Trả lời)

A: Which pieces of advice in the passage vì chưng you think are most useful?

B: Well, I find the advice in Paragraph 3 is the most useful,

C: Why?

B: Because you must present your necessary papers for the job : your qualifications, work experience,….; especially you must prepare the questions often asked in advance.

C: But according to me, I think Paragraph 5 is the most useful.

A: Can you give the reason for it?

C: OK. By following this advice, you can give a strong impression on the interviewer & show that you can be the most suitable candidate for the position.

A: & which piece of advice vày you think least useful?

B: Well, personally, I don’t think the pieces of advice in the passage are least useful.

C: Why bởi vì you say so?

B: Don’t you think any advice can give us something khổng lồ think và find out the good lesson?

A: That’s right.

Tạm dịch:

A: phần đông lời khuyên nhủ nào trong khúc văn bạn nghĩ là hữu dụng nhất?

B: Vâng, tôi cảm thấy đông đảo lời khuyên nhủ trong đoạn 3 hữu ích nhất.

C: trên sao?

B: cũng chính vì bạn yêu cầu xuất trình các giấy tờ quan trọng cho công việc: trình độ, ghê nghiệm thao tác làm việc của bạn, ….; đặc biệt là bạn phải chuẩn bị các câu hỏi thường được hỏi trước.

C: tuy nhiên theo tôi, tôi nghĩ khoản 5 là có ích nhất.

A: chúng ta có thể đưa ra vì sao được không?

C: OK. Bằng phương pháp làm theo lời răn dạy này, bạn có thể tạo một ấn tượng mạnh mẽ với người chất vấn và cho biết thêm rằng chúng ta có thể là ứng cử viên tương xứng nhất mang lại vị trí này.

A: với lời răn dạy nào bạn thấy ít hữu dụng nhất?

B: Theo tôi, tôi không nghĩ là rằng đầy đủ lời khuyên răn trong đoạn ít bổ ích nhất.

C: tại sao bạn nói như vậy?

B: chúng ta có nghĩ về rằng ngẫu nhiên lời khuyên hoàn toàn có thể cho chúng ta một cái gì đấy để xem xét và search ra bài học tốt?

A: Đúng thế.

B. SPEAKING trang 65 sgk giờ Anh 12

1. Task 1 trang 66 sgk giờ Anh 12

Work in pairs. Match a job in A with at least two description in B.

(Làm câu hỏi từng đôi. Ghép một việc làm sinh hoạt A với ít nhất hai sự thể hiện ở B.)

AB
a doctora farmera tour guidea writer● take care of people’s health● create imaginary characters & events● find good and safe hotels for customers● take people khổng lồ places of interest● construct irrigation systems● apply new farming techniques● help save people’s lives● tell stories through pictures

Answer: (Trả lời)

AB
– a doctor– a farmer– a tourist guide– a writer– take care of injured and sick people.– help to lớn save people’s lives.– construct irrigation systems– apply new farming techniques– find good và safe hotels for customers– take people to places of interest.– tell stories through pictures– create imaginary characters and events.

Tạm dịch:

AB
bác sỹnông dânhướng dẫn viênnhà văn● quan tâm sức khoẻ của tín đồ dân● tạo thành nhân đồ dùng tưởng tượng và các sự kiện● tìm những khách sạn tốt và bình yên cho khách hàng hàng● đưa mọi bạn đến những địa điểm ưa thích● Xây dựng hệ thống thủy lợi● áp dụng những kỹ thuật canh tác mới● giúp cứu vãn sống tín đồ khác● nói chuyện qua hình ảnh

2. Task 2 trang 66 sgk giờ Anh 12


Work in pairs. Discuss which of the jobs in column A you would/ would not like to do. Explain why/ why not? You can the cues in column B.

(Làm vấn đề từng đôi. Bàn bạc việc làm nào trong số những việc làm ở cột A em ý muốn /không mong mỏi làm. Phân tích và lý giải tại sao làm/ tụi sao không. Em hoàn toàn có thể dùng gần như ý ý kiến đề xuất ở cột B.)

AB
pilotwaitertaxi driverelectricianpolicemanjournalisthotel receptionistcomputer programmerboringrewardingdifficultinterestingfascinatingdangerouschallengingfantastic

Tạm dịch:

AB
phi côngbồi bàntài xếthợ điệncảnh sátnhà báolễ tân khách sạnlập trình viênnhàm chánđáng làmkhó khănthú vịđam mênguy hiểmthách thứchứng thú

Answer: (Trả lời)

A: What job would you lượt thích to do?

B: I’d like to be a pilot. Working as a pilot is very fascinating as I have a chance khổng lồ travel lớn many places in the world, amd meet various interesting people.

C: Would you like work as an electrician?

D: I’m afraid I wouldn’t.

C: Why?

D: Working as an electrician is very dangerous for you may be at risk of loss of life due khổng lồ unexpected shocks.

Tạm dịch:

A: bạn muốn làm bài toán gì?

B: Tôi mong làm phi công. Làm việc như một phi công rất cuốn hút vì tôi có cơ hội đi du ngoạn đến các nơi trên núm giới, và gặp gỡ gỡ những người thú vị khác nhau.

C: Bạn cũng muốn làm thợ điện?

D: Tôi e rằng không.

C: tại sao?

D: có tác dụng thợ điện rất nguy hiểm vì bạn có thể có nguy cơ tiềm ẩn mất mạng vày bị điện giật ko kể ý muốn.

3. Task 3 trang 67 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Work in groups. Talk about a job you may vày after you finish school, using the following cues.

(Làm việc từng nhóm. Nói tới mội câu hỏi làm em có thể làm sau thời điểm em trả tất việc học, dùng những ý kiến đề xuất sau.)

– Where you will work

– Who you will work with

– The salary you may get paid

– The working conditions

Tạm dịch:

– Nơi các bạn sẽ làm việc

– bạn sẽ làm vấn đề với ai

– mức lương bạn cũng có thể được trả

– Điều kiện có tác dụng việc

Answer: (Trả lời)

A: What job would you like to vì after you finish school?

B: I’d lượt thích to be a high school teacher.

C:What makes you choose that career?

B:I think teaching is an interesting career for several reasons. First, I can learn many things, specially when I teach in a secondary school. Next, due to lớn my work, I have lớn read much, so I can acquire more knowledge.

A: What benefits vì chưng you think you can get from that job?

B: Well, the first thing I get from my work is the joy and happiness of working with the young. Next, I may be respected as an educated person. Thus, I’m able to live a happy life.

C: bởi you assume you can encounter some disadvantages with your career in comparison with other jobs, such as low pay, no privilege & working condition?

B: I see it, but I can live a happy life, it’s the matter, for example my students’ success in their study, their good behaviour and the key point: their maturity in social life. They can become good children và citizens. Và I think the best of all, in my opinion, is the joy and peace in mind. Vày you think so?

Tạm dịch:

A: bạn có nhu cầu làm câu hỏi gì sau thời điểm bạn xong chương trình học?

B: Tôi ao ước trở thành một gia sư trung học.

C: Điều gì làm chúng ta chọn sự nghiệp đó?

B: Tôi nghĩ rằng giảng dạy là một trong những sự nghiệp thú vị do nhiều lý do. đồ vật nhất, tôi hoàn toàn có thể học được không ít điều, quan trọng khi tôi dạy học sinh sống trường trung học. Tiếp theo, do công việc của tôi, tôi bắt buộc đọc nhiều, vì vậy tôi rất có thể có thêm kiến thức.

A: bạn nghĩ chúng ta cũng có thể nhận được mọi gì từ các bước đó?

B: À, điều thứ nhất tôi nhận được từ các bước của tôi là nụ cười và hạnh phúc khi thao tác với giới trẻ. Tiếp theo, tôi hoàn toàn có thể được tôn trọng như là 1 người gồm học vị. Vì vậy, tôi có thể sống một cuộc sống đời thường hạnh phúc.

C: bạn có cho rằng bạn có thể gặp yêu cầu một số vô ích trong sự nghiệp của bạn so cùng với các công việc khác, như mức lương thấp, không có độc quyền và điều kiện làm việc?

B: Tôi biết, dẫu vậy tôi hoàn toàn có thể sống một cuộc sống đời thường hạnh phúc, đó mới là vấn đề, ví dụ như thành công xuất sắc của học viên trong học tập tập, hành vi tốt của họ và điểm chính: sự trưởng thành và cứng cáp của họ trong cuộc sống xã hội. Họ rất có thể trở thành hồ hết đứa trẻ với công dân xuất sắc Và tôi cho là hơn không còn là, theo chủ kiến của tôi, là thú vui và sự an ninh trong trọng tâm trí. Bạn có suy nghĩ vậy không?

C. LISTENING trang 67 sgk giờ đồng hồ Anh 12

1. Before you listen trang 67 sgk tiếng Anh 12

Below are the most popular jobs in the US. Work in pairs và answer the question : Which is the most popular job in Vietnam?

(Dưới đấy là những việc làm phổ biến nhất sinh sống Mĩ. Thao tác làm việc từng đôi và trả lời câu hỏi: câu hỏi làm nào phổ cập nhất sinh hoạt Việt Nam?)

accountant – kế toánnurse – y tá
lawyer -luật sưteacher – giáo viên
computer programmer – lập trình viên

Answer: (Trả lời)

A: What job do you think is the most popular in Vietnam?

B: As I see, it’s computer programming because this job is in great need for the development. We are in the IT age.

C: OK. & what’s the next?

D: Jobs in the economic area, specially manufacturing jobs.

Tạm dịch:

A: bạn nghĩ công việc nào là loại dịch vụ phổ biến nhất ở Việt Nam?

B: Như tôi thấy, nó là công tác máy tính bởi vì công việc này là khôn cùng cần cho việc phát triển. Công ty chúng tôi đang sinh sống trong độ tuổi CNTT.

C: OK. Và tiếp nối là gì?

D: việc làm trong khu vực kinh tế, nhất là việc sản xuất.

• Listen và repeat (Nghe với nhắc lại)

workforceservicecategory
manufacturingeconomygoods
retailwholesalejob market

2. While you listen trang 67 sgk tiếng Anh 12

Task 1 trang 67 sgk giờ Anh 12

Listen to the passage và fill in the missing words in the boxes.

(Nghe đoạn văn và điền phần đông từ thiếu trong số khung.)

Answer: (Trả lời)

1. Manufacturing; 2. Service; 3. Transportation; 4. Finance; 5. Service

Audio script: (Bài nghe)

Next, let’s look at some of the recent changes in the US job market và see if we can make some predictions for future jobs.

A good way to lớn begin is khổng lồ look at the American workforce và how it is changing. The most important change has been the shift from manufacturing jobs khổng lồ service jobs.

Manufacturing jobs are jobs in which people make something or produce things. For example, people produce cars. Service jobs are those in which workers provide service, or we may say, thery bởi something like washing people’s cars. Generally, service jobs are grouped into five categories:

One: Transportation companies

Two: Wholesale companies Three: Retail companies

Four: Finance companies

Five : Personal servive, such as hotels, car repair, accounting education & medicine

Now the point here is that people have changed from manufacturing jobs lớn service jobs. For example, one hundred years ago, 80% of workers produced goods, today only 30% do. Economists predict that by the 2020, nine out of every ten workers will supply service.

Tạm dịch:

Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn vào một số thay đổi gần đây trong thị trường lao đụng Mỹ với xem bạn có thể đưa ra một số trong những dự đoán cho các công việc trong tương lai.

Một phương pháp hay để bắt đầu là quan sát vào lực lượng lao động Mỹ và nó thay đổi như nỗ lực nào. Sự đổi khác quan trọng tốt nhất là sự chuyển đổi từ câu hỏi sản xuất lịch sự các công việc dịch vụ.

Các công việc sản xuất là những công việc mà mọi bạn làm gì đó hoặc tiếp tế ra. Ví dụ, người ta thêm vào ô tô. Các quá trình dịch vụ là những các bước mà fan lao động cung cấp dịch vụ, hoặc cửa hàng chúng tôi có thể nói, thery làm một cái nào đó giống như rửa xe của người dân. Nói chung, các các bước dịch vụ được chia thành 5 loại:

Một: những công ty vận tải

Hai: các công ty cung cấp buôn

Ba: các công ty bán lẻ

Bốn: những công ty tài chính

Năm: cá thể phục vụ, ví dụ như khách sạn, thay thế xe hơi, kế toán giáo dục và y học.

Bây giờ vụ việc ở đây là mọi tín đồ đã biến đổi từ việc sản xuất thanh lịch các quá trình dịch vụ. Ví dụ, một trăm năm trước, 80% công nhân phân phối hàng hoá, hiện nay chỉ tất cả 30% làm. Những nhà tài chính dự đoán rằng vào khoảng thời gian 2020, chín trong các mười người công nhân sẽ cung ứng dịch vụ.

Task 2 trang 68 sgk tiếng Anh 12

Listen again & decide whether the sentences are true (T) or false (F).

(Nghe lại và ra quyết định những câu nói đúng (T) giỏi sai (F).)

1. American workers have changed from manufacturing jobs to lớn service jobs.

2. Manufacturing jobs are jobs in which workers make something.

3. Personal services are one of the five service jobs.

4. 70% of workers produced goods one hundred years ago.

5. 80% of workers will work in the service sector by the year 2020.

Answer: (Trả lời)

1. T; 2. T; 3. T; 4. F; 5. F

Tạm dịch:

1. Tín đồ lao rượu cồn Hoa Kỳ đã chuyển đổi từ việc sản xuất sang công việc dịch vụ.

2. Các công việc sản xuất là những công việc mà tín đồ lao cồn làm.

3. Các dịch vụ cá thể là 1 trong những năm quá trình dịch vụ.

4. 70% công nhân sản xuất hàng hoá từ thời điểm cách đây một trăm năm.

5. 80% lao hễ sẽ làm việc trong ngành dịch vụ vào năm 2020.

3. After you listen trang 68 sgk giờ Anh 12

Work in groups. Summarize the passage using the information in Tasks 1 and 2.

(Làm câu hỏi từng nhóm. Cầm tắt bài bác nghe, dùng thông tin ở bài xích tập 1 cùng 2.)

Answer: (Trả lời)

A: From the listening passage, I see American workforce has changed from manufacturing jobs khổng lồ service jobs.

B: In manufacturing jobs, people make something or produce things, and in service jobs people only provide service.

C: Service jobs are grouped into 5 categories: transportation, wholesale, finance và personal services.

D: The percentage of people in service jobs mounts lớn more than 70%.

A: By the year 2020, nine out of every ten workers will work in service jobs.

Tạm dịch:

A: tự phần lắng nghe, tôi thấy nhân lực Mỹ đã đổi khác từ việc sản xuất sang quá trình dịch vụ.

B: Trong các bước sản xuất, mọi bạn làm gì đó hoặc sản xuất, với trong công việc dịch vụ bạn ta chỉ hỗ trợ dịch vụ.

C: Các công việc dịch vụ được tạo thành 5 loại: giao thông vận tải, buôn bán buôn, tài chủ yếu và các dịch vụ cá nhân.

D: xác suất người vào các quá trình dịch vụ chiếm trên 70%.

A: Đến năm 2020, chín trong số mười người công nhân sẽ thao tác trong các công việc dịch vụ.

D. WRITING trang 68 sgk giờ đồng hồ Anh 12

1. Task 1 trang 68 sgk tiếng Anh 12

Work in pairs. Read the following advertisement and fill in the notes.

(Làm bài toán từng đôi. Đọc bài quảng cáo sau cùng điền vào đầy đủ điểm ghi chú.)

English-speaking Tour Guides Wanted

We are a travel company managing holiday tours. We need English – speaking local guides to lớn accompany foreign visitors on trips throughout Vietnam. If you have a high school diploma, have experience as a tour guide, a good manner, speak fluent English & are willing lớn work hard for long hours, please contact: The Manager, Vinatour, 450 Nguyen Du Street, Hanoi. Telephone No: 04 824 0139.

Type of job :____________

Level of education needed:___________

Work experience: ___________

Character & interests:________

Answer: (Trả lời)

Type of job : Tour guide

Level of education needed ;high school diploma

Work experience: experience as a tour guide, fluent English

Character and interests: good manner, willing khổng lồ work hard for long hours

Tạm dịch:

Tìm kiếm 1 hướng dẫn viên phượt nói giờ Anh

Loại công việc: trả lời viên

Mức độ giáo dục đào tạo cần thiết, bằng tốt nghiệp trung học

Kinh nghiệm có tác dụng việc: kinh nghiệm tay nghề làm hướng dẫn viên du lịch, tiếng Anh lưu lại loát

Tính bí quyết và sở thích: cách tốt, sẵn sàng chuẩn bị làm việc chuyên cần trong những giờ

2. Task 2 trang 69 sgk tiếng Anh 12

Write a letter to lớn Vinatour, applying for the job mentioned in the advertisement in Task 1. Your letter should include the following details.

(Viết một lá thư mang đến Vinatour, xin vấn đề làm đề cập mang lại ờ bài xích quảng cáo sinh hoạt Task 1. Thư của em phải bao gồm những chi tiết sau.)

– Your name, address & date of writing

– Name and address of the company

– Greeting

– Introduction: say where you saw the advertisement and why you are writing the letter of application

– Body: mention your education, work experience & your character / interests

– Conclusion: express your willingness to work for the company và when you are available for interview

– Closing

Tạm dịch:

Tên, showroom và ngày viết

– tên và địa chỉ cửa hàng công ty

– Lời chào

– Giới thiệu: nói các bạn thấy quảng cáo chỗ nào và vì sao bạn viết thư xin việc

– Thân bài xích : đề cập đến chuyên môn học vấn, kinh nghiệm thao tác làm việc và tính phương pháp / sở thích của bạn

– Kết luận: biểu thị sự sẵn lòng của chúng ta để thao tác làm việc cho doanh nghiệp và khi bạn có mặt để rộp vấn

– Câu kết

Answer: (Trả lời)

15 Dai co Viet Street,

Ba Dinh District, Hanoi.

May 30th, 2018.

Mr Manager

Vinatour, 450 Nguyen Du Street,

Hanoi

Dear Mr Manager,

I would lượt thích to apply for the job of tour guide which I have seen advertised in the local paper.

I finished my high school education three years ago. Since then I have worked as a guide in tourism. For the past six months, I have been working for the Intour. I know many tourist destinations in Vietnam, và can work hard for long hours.

I speak English fluently, and I have been studying Chinese since my high school graduation, so I can speak some Chinese, too.

I hope you will consider my application.

Yours faithfully,

Le Tuan Nam

Tạm dịch:

15 Đại Cồ Việt,

Ba Đình, Hà Nội

Ngày 30 tháng 5 năm 2018

Quản lý

Vinatour, 450 Nguyễn Du,

Hà Nội

Kính giữ hộ Ngài quản lí lý,

Tôi muốn đk làm chỉ dẫn viên du ngoạn mà tôi sẽ thấy pr trên báo địa phương.

Tôi đã học kết thúc trung học tía năm về trước. Kể từ đó tôi đã thao tác như 1 hướng dẫn trong lĩnh vực du lịch. Trong sáu mon vừa qua, tôi đã thao tác làm việc cho Intour. Tôi biết nhiều điểm đến du định kỳ ở Việt Nam, và rất có thể làm việc cần mẫn trong nhiều giờ.

Tôi nói giờ Anh lưu lại loát, cùng tôi đã học giờ Trung tính từ lúc khi xuất sắc nghiệp trung học, vì chưng vậy tôi cũng nói theo cách khác tiếng Trung.

Tôi hy vọng bạn sẽ xem xét đối kháng của tôi.

Trân trọng.

E. Language Focus trang 69 sgk giờ Anh 12

1. Pronunciation trang 69 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Listen and repeat (Nghe cùng nhắc lại)

*

Practise reading these sentences. (Luyện tập đọc rất nhiều câu sau)

1. What are you looking at?

2. I want to lớn go but I don’t know when.

3. She bought a book và two pens.

4. Thanks for coming.

5. Where is it from?

6. I’m from Hanoi.

7. She’s the one I’m fond of.

8. First of all, I want khổng lồ thank you for coming.

9. The letter was khổng lồ him, not from him.

10. I want to lớn ask you a question.

Tạm dịch:

1. Bạn đang nhìn gì đó?

2. Tôi muốn đi nhưng lại tôi lừng chừng khi nào.

3. Cô cài đặt một cuốn sách cùng hai cây viết.

4. Cảm ơn bởi vì đã đến.

5. Nó trường đoản cú đâu đến?

6. Tôi tới từ Hà Nội.

7. Cô ấy là tín đồ mà tôi yêu thương thích.

8. Trước hết, tôi hy vọng cảm ơn chúng ta đã đến.

9. Bức thư gửi cho anh ta, chưa hẳn từ anh ta.

10. Tôi ao ước hỏi các bạn một câu hỏi.

2. Grammar trang 70 sgk giờ Anh 12

Exercise 1 trang 70 sgk tiếng Anh 12

Add who, whoever, whose, whom or which lớn complete the following sentences.

(Thêm who, whoever, whose, whom hoặc which để hoàn hảo các câu sau.)

1. There is one person to………………I owe more than I can say.

2. It was the kind of accident for……………..nobody was really to lớn blame.

3. ……………..leaves last should turn off the lights.

4. Mary was late yesterday,………………was unusual for her.

5. At 6.00 pm,……………….was an hour before the plane was due, thick fog descended.

6. I don’t know………………told you that, but they were wrong.

7. Mrs Brown was the first owner……………..dog won three prizes in the same show.

8. I’ve just spoken lớn Sally,……………..sends you her love.

9. On Sunday,……………….was my birthday, we went out for a meal.

10. The success of a shared holiday depends on …………………… you mô tả it with.

Answer: (Trả lời)

1. Whom; 2. Which; 3. Whoever; 4. Which; 5. Which; 6. Who; 7. Whose; 8. Who; 9. Which; 10. Whom

Tạm dịch:

1. Tất cả một fan mà tôi chịu đựng ơn nhiều hơn thế tôi có thể nói.

2. Đó là một trong loại tai nạn ngoài ý muốn mà không ai hoàn toàn có thể đổ lỗi.

3. Tín đồ rời khỏi cuối cùng nên tắt đèn.

4. Trong ngày hôm qua Mary đã trễ, đó là điều bất thường so với cô ấy.

5. Thời gian 6 tiếng chiều, là một giờ trước lúc máy cất cánh hạ cánh, sương mù dày đặc.

6. Tôi phân vân ai nói với bạn điều đó, mà lại họ đang sai.

7. Bà Brown là công ty sở hữu trước tiên mà bé chó của bà đã giành được cha giải trong thuộc chương trình.

Xem thêm: Soạn Văn Nước Đại Việt Ta Ngắn Nhất, Soạn Bài Nước Đại Việt Ta

8. Tôi đã rỉ tai với Sally, người mà dành tình yêu của cô ấy đến bạn.

9. Vào trong ngày Chủ nhật, đó là sinh nhật của tôi, công ty chúng tôi đã đi ra bên ngoài để ăn.

10. Sự thành công xuất sắc của một kỳ nghỉ chia sẻ phụ thuộc vào bạn đi cùng rất ai.

Exercise 2 trang 70 sgk tiếng Anh 12

Join the following sentences in two ways.

(Kết hợp đều câu sau theo nhì cách.)

1. I read a book. It was written by a friend of mine.

2. A man got on the bus. He was carrying a lot of money in a box.

3. In the street there were several people. They were waiting for the shop to open.

4. Britain imports many cars. They were made in Japan.

5. There are a lot of people in your office. They want lớn talk khổng lồ you.

6. The cowboy fell off his horse. He had been wounded by an arrow.

7. Most of the people recovered quickly. They were injured in the crash.

8. John looked anxiously at his watch. He wished he hadn’t come khổng lồ the party.

9. The children were playing football in the schoolyard. They were my students.

10. Vietnam exports a lot of rice. It is grown mainly in the south of the country.

Answer: (Trả lời)

1.a. I read a book that was written by a friend of mine.

b. I read a book written by a friend of mine.

2.a. A man who was carrying a lot of money in a box got on the bus.

b. A man carrying a lot of money in a box got on the bus.

3.a. In the street there were several people who were waiting for the shop to open.

b. In the street, there were several people waiting for the shop to open.

4.a. Britain imports many cars which were made in Japan,

b. British imports many cars made in Japan.

5.a. In your office there are a lot of people who want to talk khổng lồ you.

b. In your office there are a lot of people wanting to lớn talk to you.

6.a. The cowboy who had been wounded by an arrow fell off his horse,

b. The cowboy wounded by an arrow fell of his horse.

7.a. Most of the people who were injured in the crash recovered quickly,

b. Most of the people injured in the crash recovered quickly.

8.a. John, who wished he hadn’t come to lớn the party, looked anxiously to his watch,

b. John, wishing he hadn’t come khổng lồ the party, looked anxiously to lớn his watch.

9.a. The children who were plavina foootball in the schoolyard were my students,

b. The children playing football in the schoolyard were my students.

10.a. Vietnam exports a lot of rice which is grown mainly in the south of the country,

b. Vietnam exports a lot of rice grown mainly in the south of the country.

Tạm dịch:

1.a. Tôi đọc cuốn sách bởi một người chúng ta viết.

b. Tôi đọc một quyển sách vì chưng một người chúng ta viết.

2.a. Một bạn mang không hề ít tiền trong một chiếc hộp vẫn lên xe buýt.

b. Một người bọn ông mang không hề ít tiền trong một hộp vẫn lên xe pháo buýt.

3.a. Trên phố có nhiều người đã đợi shop mở.

b. Trên phố phố, đã tất cả một vài người chờ đón cửa hàng để mở.

4.a. Anh nhập khẩu nhiều đời xe được phân phối tại Nhật Bản,

b. Anh nhập khẩu nhiều xe hơi thêm vào tại Nhật Bản.

5.a. Trong văn phòng của bạn có không ít người muốn thủ thỉ với bạn.

b. Trong công sở của bạn có nhiều người muốn thì thầm với bạn.

6.a. Người cao bồi bị thương vì chưng một mũi thương hiệu rơi xuống ngựa.

b. Bạn cao bồi bị thương bởi một mũi tên rơi xuống chiến mã của mình.

7.a. đa số những bạn bị thương trong vụ tai nạn thương tâm đã hồi phục nhanh chóng.

b. Phần nhiều những tín đồ bị thương vào vụ tai nạn đáng tiếc đã hồi phục nhanh chóng.

8.a. John, người hy vọng anh không đến dự bữa tiệc, nhìn băn khoăn lo lắng cho đồng hồ.

b. John, cầu gì anh chưa đến dự bữa tiệc, trông rất băn khoăn lo lắng cho chiếc đồng hồ của anh.

9.a. đều đứa trẻ đã làm được plavina foootball vào trường học là sinh viên của tôi.

b. Hồ hết đứa trẻ chơi bóng đá trong sảnh trường là những học sinh của tôi.

10.a. Việt nam xuất khẩu rất nhiều gạo được trồng đa số ở miền Nam.

b. Vn xuất khẩu không ít gạo đa số ở miền Nam.

F. Test YOURSELF B trang 72 sgk giờ Anh 12

I. LISTENING trang 72 sgk giờ Anh 12

Listen to the passage about children education và complete the following sentences.

(Nghe đoạn văn về giáo dục thiếu nhi cùng điền phần lớn câu sau.)

1. In the past, teachers made students sit for hours and memorize all……………

2. Today many teachers wonder if it is not possible to make children……………..

3. They say you must let students learn and discover……………………………

4. Children are at school only because their parents……………………………..

5. The law does not let them work until they reach……………………………..

Answer: (Trả lời)

1. Sorts of things

2. Learn at all

3. Things for themselves

4. Make them go

5. A certain age

Tạm dịch:

1. Trong quá khứ, gia sư bắt học sinh ngồi mặt hàng giờ và ghi nhớ toàn bộ các nhiều loại thứ.

2. Ngày nay, những giáo viên tự hỏi liệu rằng ko thể khiến cho trẻ em học tập gì.

3. Chúng ta nói rằng các bạn phải để học sinh học và khám phá mọi trang bị cho phiên bản thân.

4. Trẻ nhỏ ở ngôi trường chỉ vì phụ huynh của trẻ bắt chúng đi.

5. điều khoản không chất nhận được họ có tác dụng việc cho đến khi chúng ta đạt cho một lứa tuổi nhất định.

Audio script: (Bài nghe)

Children education is changing very rapidly today. In the past, teachers made children sit still for hours. They made them memorize all sorts of things. Today, many teachers wonder if it is not possible to make children learn at all. They say they can only help them khổng lồ discover things for themselves. For some children, school is a kind of prison. They are at school only because their parents make them go. They get out of the classroom as soon as the teachers let them leave. Many of them want to lớn find jobs but the law does not let them work until they reach a certain age. And so, they have to lớn stay in school. Often they all hate every moment.

Tạm dịch:

Giáo dục trẻ nhỏ đang đổi khác rất nhanh chóng hiện nay. Trước đây, giáo viên bắt trẻ em ngồi một chỗ trong vô số giờ. Họ buộc học viên nhớ tất cả mọi thứ. Ngày nay, nhiều giáo viên trường đoản cú hỏi quan trọng nào khiến cho trẻ em học được. Họ nói rằng họ chỉ rất có thể giúp bọn họ tự khám phá ra điều đó. Đối với một vài trẻ em, ngôi trường học là một loại tù. Bọn họ ở ngôi trường chỉ vì bố mẹ chúng buộc bọn chúng đi. Họ thoát khỏi lớp học ngay khi những giáo viên bong khỏi lớp. Nhiều người dân trong số họ có nhu cầu tìm việc nhưng lao lý không chất nhận được họ làm việc cho tới khi bọn họ đạt đến tuổi nhất định. Cùng như vậy, họ yêu cầu ở lại trường học. Hay thì họ phần lớn ghét đều lúc ở trường.

II. READING trang 72 sgk tiếng Anh 12

Read the passage và fill in each blank with a suitable word from the box.

(Đọc đoạn văn với điền mỗi địa điểm trống với từ phù hợp trong khung.)

*

A-level (Advanced level) is a British exam taken in a particular subject, usually in the (1)…………. Year of school. A-levels are still the most common way of fulfilling the entry (2)………….. For degree courses in universities. Most students in the UK start preparing for A-level exams (3)………… they are aged around sixteen or seventeen và courses normally last for two years, although some independent colleges and some colleges of further education offer intensive one- year A-level (4)……… Students usually take between two & four (5)……… at one time và will normally be expected to lớn have a GCSE (General Certificate of Secondary Education) or equivalent(6)……… in the subject they wish to lớn take at A-level. Assessment for most subjects is in the form of written exam at the kết thúc of the course. Passes are (7)……… between A and E with A being the highest. An AS cấp độ (Advanced Supplementary) is of an (8)………… standard lớn an A-level but has half the subject content. In terms of entrance requirements for a degree course, two AS levels (9)……… as one A-level. AS levels are sometimes taken by students (10)………… feel that it is too early to specialize và wish khổng lồ take a wider variety of subjects.

Answer: (Trả lời)

1. Finalcuối cùng
2. Requirementsyêu cầu
3. Whenkhi
4. Courseskhóa học
5. Subjectsmôn học
6. Qualificationbằng cấp
7. Gradedxếp hạng
8. Equivalenttương đương
9. Countgiá trị
10. Whoai

Tạm dịch:

A-level (Advanced level) là một trong những kỳ thi Anh ngữ được thực hiện trong một nhà đề nuốm thể, thường xuyên là trong thời gian học cuối cùng. A-levels vẫn chính là cách thịnh hành nhất để được nhận vào những trường đại học. Hầu hết các sv tại Anh ban đầu chuẩn bị cho các kỳ thi cấp độ A khi họ vẫn ở lứa tuổi từ mười sáu cho mười bảy và những khóa học tập thường kéo dài trong nhì năm, tuy vậy một số trường cao đẳng dân lập và một số trong những trường cao đẳng cung khóa học trình độ A. Học sinh thường mất từ hai đến tư môn học và một lúc và thường vẫn phải gồm GCSE (Chứng chỉ giáo dục Trung học) hoặc bằng cấp tương đương ở môn học mà người ta có nhu cầu lấy điểm A. Đánh giá bán cho số đông các môn học tập là dưới hiệ tượng thi viết khi dứt khóa học. Công dụng được chọn lọc giữa A và E với A là cao nhất. Một nấc AS (Advanced Supplementary) gồm tiêu chuẩn tương đương đến cả A nhưng gồm một nửa câu chữ môn học. Về những yêu cầu nguồn vào cho một khóa huấn luyện cấp bằng, hai mức độ AS có giá trị như 1 mức A. Những cấp độ của AS nhiều lúc được tiến hành bởi học sinh người mà cảm giác rằng còn thừa sớm nhằm học trình độ và ao ước học các môn hơn.

III. GRAMMAR trang 73 sgk tiếng Anh 12

A. Finish each of the following sentences in such a way that it is similar in meaning khổng lồ the original sentence.

(Hoàn chỉnh từng câu sau theo phong cách nào đó để nó bao gồm nghĩa tương tự với câu gốc.)

1. Someone has cleaned the windows.

The windows _________________

2. They are going lớn build a supermarket in this area.

A supermarket __________.

3. They say Lan won a special prize.

Lan is ________ .

4. You won’t know what to bởi unless you listen carefully.

If you _______.

5. I can’t give vou a lift because I don’t have a car.

If I had _______.

6. We got lost because we didn’t bring a thành phố map.

If we _______.

Answer: (Trả lời)

1. The windows have been cleaned.

2. A supermarket is going to lớn be built in this area.

3. Lan is said to have won a special prize.

4. If you listen carefully, you will know what to do.

5. If I had a car, I’d give you a lift.

6. If we had brought a city map, we wouldn’t have got lost.

Tạm dịch:

1. Các cửa sổ đã được làm sạch.

2. Vô cùng thị sẽ tiến hành xây dựng trong khoanh vùng này.

3. Lan biết tới đã giành được một phần thưởng đặc biệt.

4. Nếu bạn lắng nghe cẩn thận, bạn sẽ biết đề xuất làm gì.

5. Trường hợp tôi có một loại xe, tôi sẽ cho chính mình đi cùng.

6. Nếu công ty chúng tôi mang theo một bạn dạng đồ thành phố, cửa hàng chúng tôi sẽ không xẩy ra lạc đường.

B. Join the sentences, using relative clauses.

(Kết phù hợp câu, cần sử dụng mệnh đề quan lại hệ.)

1. A girl answered the phone. She told me you were out.

……………………………

2. The chair was broken two days ago. The chair has now been repaired.

……………………………

3. I saw some people. Their oto had broken down.

……………………………

4. I recently went back khổng lồ my hometown, I was born there.

……………………………

Answer: (Trả lời)

1. The girl who answered the phone told me you were out.

2. The chair which was broken two days ago has now been repaired.

3. I saw some people whose oto had broken down.

4. I recently went back to my hometown where I was born.

Tạm dịch:

1. Cô gái trả lời smartphone nói cùng với tôi rằng bạn đã ra ngoài.

2. Ghế đã biết thành vỡ 2 ngày trước đã được sửa chữa.

3. Tôi thấy một số người bị lỗi xe.

4. Gần đây tôi đã trở lại quê nhà khu vực tôi sinh ra.

IV. WRITING trang 73 sgk tiếng Anh 12

Suppose you arc looking lor a part-lime job as a librarian during the summer holiday at a university in the UK. In about 150 words, write a letter of application for the University’s Employment Service. The following cues may help you.

(Giả sử em đã tìm một việc làm bàn thời hạn như một quản thủ thư viện ở 1 trường đại học ở vương quốc Anh. Với mức 150 từ, viết một lá thư xin câu hỏi cho văn phòng công sở tìm vấn đề làm của ngôi trường đại học. đông đảo từ đề nghị sau hoàn toàn có thể giúp em.)

● Reasons for writing

● Qualifications

● English proficiency

● Work experience

● Computer skills

● Character và interests

Tạm dịch:

● vì sao viết

Trình độ

Độ trôi tung tiếng anh

Kỹ năng áp dụng máy tính

● Tính giải pháp và sở thích

Answer: (Trả lời)

21 Kings’ Street London NWS

August 15th 2011

Dear Sir / Madam,

With reference to your notice on the “University Bulletin”, I would like to apply for the part-time job as a librarian at your university during this summer holiday.

I am in the third year of a four-year degree course in Business Administration at Bristol University. Last year I had lớn choose an optional subject and I opted for “Public Relations” with special reference to dealing with the public.

While in high school, I was appointed to be in charge of my school library. Therefore I think I have got some experience in this field. In addition, I passed the Certificate of Proficiency in English and the Certificate of Computer Science last year.

As I am aware that a librarian in a university has to have enough scope for his / her abilities of self-expression and of dealing with people.

I, therefore, sincerely hope that you will give due consideration to my case và let me know your decision at your earliest convenience.

Yours faithfully.

Loan Thi Le

Tạm dịch:

21 Kings ‘Street London NWS

Ngày 15 tháng 8 năm 2011

Thưa ông / bà.

Sau khi tham khảo thông báo của ông/ bà trên “Bản tin ngôi trường đại học”, tôi mong muốn đăng ký làm việc kiêm nhiệm làm thư cam kết tại trường đh của ông / bà trong kỳ nghỉ mát hè này.

Tôi vẫn học năm thứ bố của khóa đào tạo bốn năm về cai quản trị sale tại Đại học Bristol. Năm ngoái, tôi sẽ phải lựa chọn một chủ đề tùy chọn và tôi lựa chọn “quan hệ cộng đồng” với sự tham khảo quan trọng để xử lý các vấn đề trong cộng đồng.

Khi làm việc trường trung học, tôi được bổ nhiệm phụ trách thư viện trường học tập của tôi. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một số kinh nghiệm trong nghành nghề dịch vụ này. Ko kể ra, năm ngoái, tôi sẽ vượt qua chứng chỉ Thông thuần thục tiếng Anh và chứng từ Tin học.

Như tôi biết rằng một thủ thư vào một trường đh phải tất cả đủ kỹ năng cho năng lực tự bộc lộ và đối xử với những người khác.

Do đó, tôi chân thành hi vọng rằng ông / bà sẽ xem xét đến trường hợp của mình và mang đến tôi biết đưa ra quyết định của ông / bà khi tiện lợi nhất.

Trân trọng.

G. Vocabulary (Phần tự vựng)

– accompany /ə’kʌmpəni/ (v): đi cùng,hộ tống

– category /ˈkætəɡəri/ (n): hạng, loại

– retail /’ri:teil/ (n): chào bán lẻ

– shortcoming /ˈʃɔːtkʌmɪŋ/ (n): vành,mép

– vacancy /ˈveɪkənsi/(n): vị trí, chức vụ quăng quật trống

– wholesale /’houlseil/ (n): buôn bán buôn

– stressful /’stresfl/ (a): gây nên căng thẳng

– particularly /pəˈtɪkjələli/(adv):một cách đặc biệt

– reduce /ri’dju:s/ (v): bớt bớt

– pressure /’pre∫ə(r)/ (n): mức độ ép

– possible /’pɔsəbl/ (a): hoàn toàn có thể thực hiện tại được

– candidate /ˈkændɪdət/ hoặc /ˈkændɪdeɪt/ (n): tín đồ ứng cử

– suitable /’su:təbl/ (a): phù hợp

– previous /’pri:viəs/ (a): trước đó

– employer /im’plɔiə/ (n): chủ

– employee /ɪmˈplɔɪiː/(n): fan làm công

⟹ employ /im’plɔi/ (v): thuê làm

– relate /ri’leit/ (v): liên hệ

– recommendation /,rekəmen’dei∫n/ (n):sự giới thiệu

– prepare /pri’peə/ (v): chuẩn chỉnh bị

– neatly /’ni:tli/ (adv): gọn gàng gàng,ngăn nắp

– concentrate /’kɔnsntreit/ (v): tập trung

– effort /’efət/ (n): sự nuốm gắng

– admit /əd’mit/ (v): dấn vào

– willing /ˈwɪlɪŋ/ (a): sẵn sàng

– technical /ˈteknɪkl/ (a): ở trong về kỹ thuật

– aspect of /ˈæspekt/ :khía cạnh trình độ chuyên môn của…

– explain /iks’plein/ (v): giải thích

– keenness /’ki:nnis/ (n): sự sắc bén

– responsibility (n): trách nhiệm /ri,spɔnsə’biləti/

– proficiency /prə’fi∫nsi/ (n): sự thành thạo

H. Grammar (Ngữ pháp) – Ôn tập mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề thiết yếu bởi các đại từ quan hệ nam nữ như who, whom, whose, which, that hay những trạng từ dục tình như where, when, why. Mệnh đề tình dục đứng ngay ẩn dưới danh từ, đại từ trong mệnh đề thiết yếu để bổ sung cập nhật ý nghĩa đến danh từ, đại tự ấy,phân biệt danh từ bỏ đại từ bỏ ấy với các danh tự đại từ bỏ khác. Công dụng của nó hệt như một tính từ vì vậy nó còn gọi là mệnh đề tính ngữ.

1. Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses)

Mệnh đề quan hệ khẳng định chỉ cho những người đọc biết đúng mực về đối tượng người dùng (người, vật,…) mà họ đang kể đến trong câu. Trường hợp mệnh đề xác định bị lược vứt khỏi câu thì chân thành và ý nghĩa của toàn bộ câu sẽ thay đổi một biện pháp đáng kể. Mệnh đề khẳng định không bị chia giảm với phần còn lại của câu văn bởi bất cứ dấu phẩy hay lốt ngoặc solo nào.

The woman who visited me in the hospital was very kind.

The vase that my mother bought last week is already broken.

The man who stole my wallet has been arrested.

The weather that we had this summer was beautiful.

2. Mệnh đề quan hệ nam nữ không khẳng định (Non-defining relative clauses)

Mệnh đề không xác minh có tác dụng bổ sung thêm tin tức về người hay đồ vật mà bọn họ đang đề cập đến trong câu. Nếu như mệnh đề không xác minh bị lược bỏ, thì một vài thông tin về nhà thể có khả năng sẽ bị thiếu sót, nhưng nhìn toàn diện thì ý nghĩa của câu vẫn giữ lại nguyên. Mệnh đề không xác minh luôn được phân chia cắt vì dấu phẩy hoặc dấu ngoặc đơn.

The farmer, whose name was Frankie, sold us 10 pounds of potatoes.

Elephants, which are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults.

The author, who graduated from the same university I did, gave a wonderful presentation.

My grandmother, who is 86, lives in sai Gon.

3. để ý khi sử dụng mệnh đề quan hệ

– nếu trong mệnh đề quan lại hệ gồm giới trường đoản cú thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ áp dụng với whom với which)

Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

⟹ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

⟹ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

– có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

She can’t come to my birthday party. That makes me sad. ⟹ She can’t come khổng lồ my birthday party, which makes me sad.

Ở vị trí túc từ, whom rất có thể được thay bằng who.

I’d like to talk to lớn the man whom/who I met at your birthday party.

– vào mệnh đề quan hệ xác định , chúng ta có thể bỏ các đại từ quan lại hệ làm túc từ: whom, which.

The girl you met yesterday is my close friend. ⟹ The book you lent me was very interesting.

– những cụm trường đoản cú chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of ,… hoàn toàn có thể được dùng trước whom, which cùng whose.

I have two sisters, both of whom are students. ⟹ She tried on three dresses, none of which fitted her.

4. Đại từ quan hệ nam nữ với giới trường đoản cú (Relative pronouns with prepositions):

Chỉ bao gồm hai đại từ quan hệ nam nữ là whom và which thông thường có giới từ đi kèm theo và giới từ có thể đứng trước các đại từ quan hệ nam nữ hoặc cuối mệnh đề quan hệ.

The man about whom you are talking is my brother. (The man (whom) you are talking about is my brother.)

The picture at which you are looking is very expensive. (The picture (which) you are looking at is very expensive.)

Chú ý:

– khi giới trường đoản cú đứng cuối mệnh đề quan hệ nam nữ thì ta hoàn toàn có thể bỏ đại từ dục tình và có thể dùng that thay cho whom với which trong mệnh đề tình dục xác định;

– lúc giới tự đứng trước đại từ tình dục thì ta gồm không thể quăng quật đại từ quan hệ giới tính và gồm không thể dùng that cụ cho whom với which.

5. Lược vứt đại từ quan hệ (Obmission of relative pronouns)

Trường hợp có thể lược vứt đại từ dục tình who, which, whom,… :

– khi nó làm tân ngữ, phía đằng trước nó không có dấu phẩy, không có giới trường đoản cú (whose không được bỏ).

Here is the laptop which I bought. (= Here is the máy tính xách tay I bought.)

This is my book, which I bought 2 years ago. (Trước chữ which gồm dấu phẩy phải không thể bỏ được.)

This is the house in which I live. (Trước which bao gồm giới từ in yêu cầu cũng không bỏ which đựơc.)

This is the man who lives near my house. (who là chủ từ (của cồn từ lives ) cần không thể bỏ nó được.)

6. Động tự nguyên thể với phân từ sửa chữa thay thế cho mệnh đề quan hệ

a. Mệnh đề quan liêu hệ rất có thể được rút gọn bằng phương pháp dùng participle phrases

– Nếu rượu cồn từ trong mệnh đề quan hệ tình dục ở thể dữ thế chủ động (active), ta dùng presentt participle phrase vắt cho mệnh đề đó (bỏ đại từ quan liêu hệ và trợ cồn từ, chuyển động từ bao gồm về nguyên mẫu rồi thêm đuôi -ing)

The man who is sitting next to you is my uncle ⟹ The man sitting next lớn you is my uncle

Do you know the boy who broke the windows last night ? ⟹ bởi vì you know the boy breaking the windows last night?

– Nếu hễ từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động (passive) ta dùng past participle phrase (bỏ đại từ quan lại hệ và trợ đụng từ, bắt đầu cụm từ bởi V3)

The books which were written by lớn Hoai are interesting. ⟹ The books written by khổng lồ Hoai are interesting.

The students who were punished by teacher are lazy. ⟹ The students punished by teacher are lazy

The house which is being built now belongs to Mr. Morgan. ⟹ The house built now belongs khổng lồ Mr. Morgan.

b. Mệnh đề quan liêu hệ có thể được rút gọn bằng to-infinitive hoặc infinitive phrase (có dạng for + O + to-inf)

Chúng ta thực hiện dạng này trong những trường thích hợp sau: gặp mặt các từ the first, the second, the last,…; so sánh nhất (superlative); mục đích (purpose);…

Tom is the last person who enters the room. ⟹ Tom is the last person to enter the room.

John is the youngest person who takes part in the race. ⟹ John is the youngest person lớn take part in the race.

Xem thêm: Tìm Số Tự Nhiên A Nhỏ Nhất Khác 5 Biết Khi Chia A Cho 12; Cho 15 Và Cho 18 Đều Dư 5. Vậy A =

English is an important language which we have to master. ⟹ English is an important language for us lớn master.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài xích tập vào Unit 6. Future jobs trang 62 sgk giờ Anh 12 đầy đủ, gọn nhẹ và chính xác nhất. Chúc chúng ta làm bài Tiếng Anh tốt!