BÀI TẬP UNIT 6 SGK TIẾNG ANH LỚP 11 CÓ ĐÁP ÁN

     

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.(Nhìn những bức ảnh. Ghép từng hình cân xứng với những cụm từ vào khung bên dưới đây.)


Before a

BEFORE YOU READ

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.

Bạn đang xem: Bài tập unit 6 sgk tiếng anh lớp 11 có đáp án

(Nhìn các bức ảnh. Ghép mỗi hình tương xứng với những cụm từ trong khung bên dưới đây.)

Sao Mai Television Singing Contest

Olympic Games

Quiz "Road to mount Olympia”

London Marathon

*

Lời giải chi tiết:

a - Quiz "Road khổng lồ mount Olympia” (Cuộc thi " Đường tột đỉnh Olympia")

b - London Marathon (Chạy bộ đường lâu năm ở Luân Đôn)

c - Sao Mai Television Singing Contest (Cuộc thi tiếng hát truyền họa Sao Mai)

d - Olympic Games (Thế vận hội Olympic)


Before b

BEFORE YOU READ

b. Work with a partner. Answer the following questions.

(Làm vấn đề theo cặp. Trả lời những câu hỏi sau đây.)

1. Do you like taking part in competitions like these? Why/ Why not?

(Bạn có thích tham gia trong các cuộc thi như vậy này không? lý do có/ vì sao không?)

2. Bởi you hope khổng lồ win a competition? If so, which competition vì chưng you lượt thích to win?

(Bạn có hi vọng sẽ giành thắng lợi đối thủ đối đầu không? nếu như vậy đối thủ cạnh tranh nào bạn muốn giành chiến thắng?)

3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not?

(Chiến win là điều quan trọng đặc biệt nhất trong một cuộc thi phải không? tại sao đúng /Tại sao không?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. - No, I don"t because I don"t have the capacity for them.

(Không, tôi ko thích chính vì tôi không tồn tại đủ khả năng.)

- Yes, I d like to participate in the quiz: “Road lớn Mount Olympia", because it’s an interesting game, which helps me widen my general knowledge.

(Có, tôi hy vọng tham gia hội thi "Đường lên đỉnh Olympia", bởi vì đó là trò nghịch thú vị, giúp chúng ta mở rộng kiến thức và kỹ năng phổ thông.)

2. Yes. I’d lượt thích to win an English-speaking Contest.

(Có. Tôi muốn thắng trong cuộc thi nói tiếng Anh.)

3. No, I don"t think so. Winning or losing is not the most important thing in a contest or competition. The main point is our participation và the enjoyment we have from it.

(Không, tôi không nghĩ là vậy. Thắng lợi hay thất bại không phải là điều đặc biệt quan trọng nhất vào cuộc thi. Mục đích chính là sự tham gia với niềm vui bọn họ có được tự nó.)


While

WHILE YOU READ

Read the passage và then vì chưng tasks that follow.

(Đọc đoạn văn kế tiếp làm nhữmg bài tập sau.)

Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competition organized by our English teachers. Its aim was lớn stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Students" Parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition"s rules khổng lồ the students.

“...To participate in the contest, you have to work in groups of three. Each group must complete five activities in all. On completion of each activity, you will have to answer the questions on the worksheets within two minutes. The judges will observe and score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the end of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner will be awarded a set of CDs for studying English and an Oxford Advanced Learner"s Dictionary. Now, let"s start our competition."

Hung, Thu & Nga were the members of Group A. They quickly read the questions & tried to lớn find out the answers. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activity 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, và the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung"s group got 65, and Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologized for not being able lớn complete the poem. But Nga made it better by saying “For me the most important thing was our participation in the competition & the enjoyment we had from it”.

Task 1. Match the words or phrases on the left with their definitions on the right.

(Ghép các từ hoặc nhiều từ bên trái với những định nghĩa của chúng ở mặt phải.)

1. Representative

2. Annual

3. Stimulate

4. In all

5. Spirit

6. Smoothly

a. Without problems or difficulties

b. Enthusiasm & energy

c. Altogether or as a total

d. A person chosen or appointed on behalf of another person or a group

e. Encourage or make something more active

f. Happening or done once every year

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Thứ Bảy tuần rồi đại biểu của ba lớp bên trong trường tôi tham dự vào hội thi chung kết giờ Anh từng năm được tổ chức triển khai bởi các thầy cô trong trường. Kim chỉ nam của hội thi là khơi dậy tinh thần học môn giờ đồng hồ Anh trong học tập sinh. Cuộc thi do Hội Phụ Huynh học sinh bảo trợ. Cô Liên, gia sư Tiếng Anh của bọn chúng tôi, lý giải các điều lệ của cuộc thi.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích Dưới Dạng Số Thập Phân, Please Wait

"... để tham dự vào cuộc thi, những em sẽ thao tác theo nhóm cha người. Từng nhóm đề xuất hoàn tất năm vòng thi tất cả. Để ngừng một vòng thi, những em phải vấn đáp các thắc mắc trên giấy thi trong khoảng hai phút. Giám khảo vẫn quan gần cạnh và đến điểm phần trình bày của những em. Từng vòng thi sẽ được tối nhiều 15 điểm. Xong cuộc thi, các giám khảo sẽ công bố số điểm của mỗi nhóm. đội nào tất cả số điểm tối đa sẽ chiến thắng cuộc. Nhóm chiến hạ cuộc sẽ tiến hành thưởng một cỗ CD giờ Anh cùng một quyển từ bỏ điển Oxford Advanced Learner"s Dictionary. Hiện giờ chúng ta hãy ban đầu cuộc thi."

Hùng, Thu với Nga là thành viên của tập thể nhóm A. Họ hối hả đọc câu hỏi và cố gắng tìm câu trả lời. Thoạt đầu, đa số thứ đông đảo ổn. Họ gần như là hoàn tất năm vòng thi. Tuy vậy ở vòng 5, Hùng gặp gỡ khó khăn khi đọc bài xích thơ. Bạn ấy không nhớ được câu cuối của bài. Không còn giờ qui định, giám khảo tuyên tía kết quả. Team B thắng lợi với 70 điểm, nhóm của Hùng được 65 điểm, nhóm C được 60 điểm. Thu thấy tương đối thất vọng. Hùng xin lỗi vì dường như không đọc hết bài xích thơ. Nhưng Nga đã làm cho không khí dễ chịu hơn khi nói rằng "Với mình, điều đặc trưng nhất là việc bọn họ tham dự vào hội thi và nụ cười mà cuộc thi đem lại."

Lời giải đưa ra tiết:

1. D: representative = d. A person chosen or appointed on behalf of another person or a group

(người thay mặt = một bạn đươc chọn hay được chỉ định và hướng dẫn đại diện cho những người khác hay cho 1 nhóm)

2. F: annual = f. Happening or done once every year

(hằng năm = xảy ra hoặc được triển khai 1 năm 1 lần)

3. E: stimulate = e. Encourage or make something more active

(kích thích hợp = khuyến khích hoặc làm cho cái nào đó tích rất hơn)

4. C: in all = c. Altogether or as a total

(tổng cộng = cộng lại)

5. B: spirit = b. Enthusiasm and energy

(tinh thần = sự hào hứng cùng năng lượng)

6. A: smoothly = a. Without problems or difficulties

(một bí quyết trôi rã = không có vấn đề hay trở ngại gì)


Task 2

Task 2. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1. Who took part in the annual final English Competition last Saturday?

(Ai thâm nhập vào vòng chung kết hội thi tiếng Anh mỗi năm hôm sản phẩm công nghệ 7 tuần trước?)

2. What was the aim of the competition?

(Mục đích của cuộc thi là gì?)

3. Who sponsored the competition?

(Ai tài trợ mang lại cuộc thi?)

4. What did each group of students have to do during the contest?

(Mỗi nhóm học sinh phải làm cái gi trong cuộc thi?)

5. What did the judges have to bởi vì to choose the winner of the competition?

(Ban giám khảo phải làm những gì để chọn ra người chiến thắng?)

6. What would be awarded to lớn the winner?

(Người thành công sẽ được thưởng gì?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. The representatives of three classes of the (writer"s) school took part in the annual final English Competition last Saturday.

(Những đại diện thay mặt của 3 lớp sẽ tham gia vòng tầm thường kết hội thi tiếng Anh hằng năm hôm trang bị 7 tuần trước.)

2. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students.

(Mục đích là để khuyến khích ý thức học giờ Anh của học sinh.)

3. The Students" parents Society sponsored the competition.

(Hội phụ huynh học viên đã tài trợ cho cuộc thi.)

4. They had to lớn complete five activities in all. On completion of each activity, they had khổng lồ answer the questions in the worksheets within two minutes.

(Họ phải kết thúc tất cả 5 hoạt động. Từng hoạt động, họ phải vấn đáp những câu hỏi trên đề trong vòng 2 phút.)

5. They had to observe và score the students" performance. The maximum score for each activity was 15. At the end of competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be the winner.

(Họ đề xuất quan cạnh bên và chấm điểm thể hiện của những học sinh. Điểm về tối đa cho mỗi hoạt động là 15. Cuối hội thi họ sẽ thông báo tổng số điểm của từng đội. Đội nào tất cả điểm cao nhất sẽ chiến thắng.)

6. The winner would be awarded a mix of CDs for studying English & an Oxford Advanced Learner"s Dictionary.

(Người thắng lợi sẽ được thưởng cỗ đĩa CD nhằm học giờ Anh và một quyển từ điển Oxford Advanced Learner"s Dictionary.)


Task 3

Task 3. Read paragraph 3 again và complete the sentences.

(Đọc đoạn 3 một đợt tiếp nhữa và kết thúc câu.)

1. In activity 5, Hung unable____________

2. Having achieved the highest score, Group B___________

3. Group C lost the game because they just___________

4. Nga encouraged her group by saying______________

Lời giải bỏ ra tiết:

1. In activity 5, Hung unable to recite/ complete the poem (he could not remember the last sentence).

(Ở chuyển động 5, Hùng không thể chấm dứt bài thơ ( chúng ta ấy không nhớ câu cuối).)

2. Having achieved the highest score, group B became the winner of the competition.

(Đạt điểm cao nhất, nhóm B biến người chiến thắng của cuộc thi.)

3. Group C lost the trò chơi because they just got 60 points.

Xem thêm: Sách Giải Ngữ Văn 7 Tập 2 - Soạn Văn Lớp 7 Tập 2 Hay Nhất, Ngắn Gọn

(Nhóm C thua vì chưng họ chỉ bao gồm 60 điểm.)

4. Nga encouraged her group by saying "For me, the most important thing was our participation in the competition và the enjoyment we had from it."

(Nga động viên nhóm bằng câu nói " Theo bản thân điều quan trọng đặc biệt nhất là sự việc tham gia của bọn họ trong hội thi và nụ cười mà chúng ta có được từ bỏ nó.")


After

AFTER YOU READ

This is the poem Hung recited at the final English competition. Read và translate it into Vietnamese.

(Đây là bài thơ Hùng hiểu trong cuộc thi tiếng Anh. Hãy xem thêm và dịch thanh lịch tiếng Việt.)