UNIT 5 LỚP 12 WRITING

     

Phần writing giới thiệu cách thu xếp ý với viết một quãng văn ngắn. Bài viết dưới đây cung ứng các từ bỏ vựng và cấu trúc cần để ý cũng như phía dẫn phương pháp giải bài bác tập vào sách giáo khoa giúp đỡ bạn học trong bài toán học tập tiếng Anh bên trên lớp cũng tương tự trong các bài kiểm tra


*

I. Từ bỏ vựng

undergraduate programme <,ʌndə"grædʒuət "prougræm> (n): công tác học đại họcundergraduate course (n): khóa đại họcto mention <"men∫n> (v): đề cập ra, đề cậpto state ; nêu lênrequest (n): lời yêu cầu, lời thỉnh cầu

II. Cấu trúc cần lưu ý

State a reason: giới thiệu lý do

III.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 12 writingXem thêm: Tiếng Anh Lớp 9 Unit 3 Read

Khuyên bảo giải bài bác tập

You want lớn apply for an undergraduate programme in a university in England. Write a letter of request(about 150 words) to UCAS khổng lồ ask for the information about the admission requirements to the university, using the information in the Reading and Speaking sections on page 52 &56. You much follow the outline below.

(Bạn muổn nộp solo học chương trình cử nhân tại một trường đh ở Anh. Viết một lá thư yêu cầu (khoảng 150 từ) mang lại Văn chống ghi danh đh và cao đẳng (UCAS) để hỏi thông tin về đk ghi danh vào trường, dùng tin tức ở phẩn bài xích đọc cùng Nói ở số đông trang 52 cùng 56.)

Introduction: (Mở bài)

State the reasons why you are writing, your interest in tertiary study in England (mention the name of the programme/the universities/...) : Nêu lý do vì sao bạn viết, sự quan tiền tâm của doanh nghiệp về học đh ở Anh (đề cập mang lại tên của chương trình/đại học,…)

Request: (Yêu cầu)

State what information you would like them lớn provide: tuition fee, accommodation, exams,...:Đưa ra thông tin mà bạn muốn họ cung cấp: học phí, chỗ ở, những bài kiểm tra

Further information: (Các thông tin khác)

Conclusion:Kết bài:

End with a polite closing.(Kết thúc một bí quyết lịch sự)

Gợi ý:

75 Le Lai Street

District 1, HoChiMinh City

Vietnam.

Xem thêm: Thời Gian Và Đặc Điểm Các Mùa Trong Năm Bắt Đầu Từ Tháng Nào ?

Dear Sir / Madam,

I have read the advertisement of your university in our local paper, và I am very much impressed by, its reputation, specially the Department of Business Administration. Would you please let me know the admissions requirements lớn it? & at the same time will you send me the information about the course: tuition fee, its details and accommodation as well? I would be happy lớn supply further information about mysell if necessary.