UNIT 5 LỚP 10: WRITING

  -  

Task 1: Read the following set of instructions on how to lớn use a public telephone (Đọc một tập vừa lòng lời hướng dẫn sau đây về kiểu cách sử dụng điện thoại công cộng.)


Task 4

Task 4: Write a phối of instructions on how to operate a TV with a remote control. Use the picture và the questions above as suggestions. You may begin with:

(Viết lời hướng dẫn về cách điều khiển và tinh chỉnh tivi với thiết bị tinh chỉnh từ xa. Thực hiện bức tranh với các câu hỏi ở trên như thể gợi ý. Bạn có thể bắt đầu với:)

Lời giải bỏ ra tiết:

If you want lớn operate a TV with a remote control you must make sure the cord is plugged in and the main is turned on.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 10: writing

To turn on the TV, press the nguồn button, and if you want to lớn turn it off, press this button again.

To select a programme, press the PROGRAMME button. If you want lớn watch VTV1, press button number 1; and if you want to lớn watch other channels, press the corresponding button numbers VTV2/3/4. To lớn adjust the volume, press the VOLUME button up or down. Và if you don"t want to hear the sound, press the MUTE button.

Tạm dịch:

Nếu bạn muốn vận hành TV bằng điều khiển và tinh chỉnh từ xa, bạn phải đảm bảo an toàn dây được gặm vào và nguồn năng lượng điện được bật.Để nhảy TV, thừa nhận nút POWER cùng nếu bạn muốn tắt, hãy thừa nhận lại nút này.

Để lựa chọn một chương trình, thừa nhận nút PROGRAM. Nếu bạn muốn xem VTV1, dấn nút số 1; với nếu bạn có nhu cầu xem những kênh khác, hãy thừa nhận số nút tương xứng VTV2 / 3/4. Để kiểm soát và điều chỉnh âm lượng, nhận nút VOLUME lên hoặc xuống. Và nếu như bạn không mong muốn nghe âm thanh, nhấn nút MUTE.

xechieuve.com.vn


Task 1

Task 1: Read the following phối of instructions on how lớn use a public telephone

(Đọc một tập vừa lòng lời chỉ dẫn sau đây về cách sử dụng điện thoại thông minh công cộng.)

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

To make a điện thoại tư vấn you will need a phone card.

Make sure you know the number you are calling.

TO OPERATE THE TELEPHONE

First, lift the receiver, & listen lớn the dial tone.

Next, insert your phone thẻ in the slot.

Then press the number you require.

Wait until you hear the long pips.

This means that your gọi has been through.

EMERGENCIES

To call the Police, dial 113.

To hotline the Fire Service, dial 114.

To gọi an ambulance, dial 115.

To obtain help, dial 116.

Tạm dịch:

VUI LÒNG ĐỌC HƯỚNG DẪN CẨN THẬN

Để gọi điện bạn phải gồm một thẻ năng lượng điện thoại.

Phải lưu giữ số năng lượng điện thoại các bạn sẽ gọi.

ĐỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Trước hết, nhấc ống nghe lên và nghe giọng nói trong điện thoại.

Tiếp theo, đút thẻ điện thoại vào khe.

Xem thêm: Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Tốc Độ Âm Thanh Và Ánh Sáng, Tốc Độ Âm Thanh

Sau kia ấn số bạn cần gọi.

Đợi cho tới khi bạn nghe hồ hết tiếng bíp dài.

Điều dó có nghĩa là cuộc gọi của chúng ta thành công.

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Gọi cảnh sát, con quay số 113.

Gọi cứu hỏa, xoay số 114.

Gọi cung cấp cứu, cù số 115.

Yêu mong được giúp đỡ, quay số 116.


Task 2

Task 2: Work in pairs. Find out the connectors and the imperative size of the verbs from the instructions.

(Làm việc theo cặp. Tìm những từ nối cùng dạng nghĩa vụ của cồn từ tự lời chỉ dẫn.)

Lời giải đưa ra tiết:

Connectors: First, Next, Then, Until

Verbs in command form: make sure, lift, listen, insert, press, wait, dial

Tạm dịch:

Liên từ: First, Next, Then, Until

Động từ ở dạng lệnh: make sure, lift, listen, insert, press, wait, dial


Task 3

Task 3: Work in groups. Look at the TV và the remote control below, and answer the following questions.

(Làm bài toán theo nhóm. Quan sát vào loại tivi với bộ điều khiển từ xa bên dưới đây, và vấn đáp các câu hỏi sau.

1. What do you have to lớn make sure of if you want lớn operate the TV with the remote control?

2. What should you vày if you want to lớn turn on or turn off the TV?

3. What should you vì if you want to lớn select a programme?

4. What should you vì chưng if you want lớn watch VTV1, VTV2, VTV3, và VTV4?

5. What should you bởi if you want lớn adjust the volume?

6. What should you vì chưng if you don"t want to hear the sound?

Lời giải chi tiết:

1. If I want to lớn operate the TV with the remote control, I have to make sure that the cord is plugged and the main is turned on.

2. To turn on the TV, press the power nguồn button. To lớn turn off the TV, press the power nguồn button again.

3. To select a programme, press the Programme button.

4. To watch VTV1, press button number 1.

lớn watch VTV2, press button number 2.

to watch VTV3, press button number 3.

khổng lồ watch VTV4, press button number 4.

5. Khổng lồ adjust the volume, press the volume button up or down.

6. Press the Mute button if you don"t want khổng lồ hear the sound.

Xem thêm: Hay Kế Tên Các Loại Đối Tượng Cơ Bản Trong Access Là:A, Đối Tượng Cơ Bản Trong Access

Tạm dịch:

1. Các bạn phải đảm bảo điều gì nếu như muốn quản lý và vận hành TV bằng điều khiển từ xa?

=> trường hợp tôi muốn quản lý TV bằng điều khiển từ xa, tôi phải bảo đảm an toàn rằng dây điện đang được cắm và nguồn điện bao gồm được bật.