Tiếng anh 11 mới unit 4 writing

     

1. Read a student"s article about a problem facing children with cognitive impairments, và the solutions she proposes. Put the phrases (a-c) in the appropriate spaces (1-3)


(Đọc bài bác báo của một học sinh viết về sự việc khó khăn vẫn thách thức các bạn bị suy giảm về dìm thức cùng những phương án mà chúng ta ấy đưa ra. Hãy xếp các cụm thủng thẳng a-c vào ô tương thích từ 1-3.)


*

Ở các nước đang phát triển, có nhiều trẻ bị suy bớt nhận thức. Ngoài câu hỏi thiếu âu yếm y tế và kinh tế tài chính khó khăn, những trẻ em này phải đối mặt với không hề ít sự sáng tỏ trong cuộc sống. Chúng ta bị đối xử không công bằng vì khuyết tật của họ và các người không bị tàn tật gồm thái độ tiêu cực so với họ.

Bạn đang xem: Tiếng anh 11 mới unit 4 writing

Làm nạm nào bạn có thể giải quyết vụ việc này và giúp sức những trẻ nhỏ này? Trước tiên, mọi fan nên bài viết liên quan về con trẻ bị khiếm khuyết dìm thức. Họ bao gồm những khó khăn về tiếp thu kiến thức khác nhau, nhưng điều ấy không tức là họ không thể học được. Ví dụ, Einstein, thân phụ đẻ của đồ vật lý hiện tại đại, cần yếu đọc được cho đến khi ông lên tám, nhưng điều này dường như không ngăn ông trở thành giữa những nhà khoa học mập ú thời đại chúng ta. Gọi được các khuyết tật về dìm thức sẽ thay đổi thái độ của mọi tín đồ và tạo nên họ hỗ trợ những trẻ em này xuất sắc hơn.

Thứ hai, cần phải có nhiều mối liên hệ giữa những người dân bị suy sút nhận thức và những người không biến thành khuyết tật khác. Những nhóm nghiên cứu và phân tích hoặc làm việc theo nhóm có thể mang bọn chúng lại cùng nhau và để giúp họ gây ra lòng tự trọng của mình. Khi thao tác làm việc cùng nhau, bọn họ sẽ phân biệt những giảm bớt của nhau và tò mò những tài năng tiềm ẩn. Điều này cũng trở nên kết thích hợp mọi tín đồ từ các bắt đầu khác nhau theo một mục tiêu chung với củng cố xã hội của bọn chúng ta.

Trẻ tàn tật vẫn được đối xử công bình và ít cơ hội hơn trong cuộc sống. Mặc dù nhiên, chúng là một trong những phần của làng hội họ và bắt buộc được lồng ghép vào xã hội của bọn chúng ta. Làm rõ hơn về suy bớt nhận thức và tiếp xúc nhiều hơn nữa giữa fan không tàn tật và fan tàn tật sẽ thay đổi thái độ và sút sự phân biệt trong cuộc sống.


2. Read the article in 1 again & complete the following outline. (Đọc lại bài bác báo ở bài tập I và ngừng dàn ý bên dưới đây.)


*

*

Nowadays, while a lot of students live & study in good physical conditions, there rJ still many students with visual impairments. They are facing a lot of discrimination life. They may feel that they are treated less fairly than normal students because of their disabilities. In regular schools, they cannot fully participate in school activities và aJ often left behind.

What can we vì to help them overcome their problems? First, people should pay mudl attention lớn them và know what they need. They have different learning difficulties! however; that does not mean that they cannot learn. Therefore, schools should provioj them with specialised materials and tools such as Braille or large print books, talkirj computers or materials with large print. By giving them these things, we can help theJ learn better.

Xem thêm: Tách Chất Ra Khỏi Hỗn Hợp Hoa 8, Hoa Học Lớp 8 Tách Chất Ra Khỏi Hỗn Hợp

Second, there should be more close contacts between students with visual impairment & non-disabled ones. They should be put in a cordial atmosphere lớn work in groups! People should create an atmosphere of friendliness, respect and acceptance during afl activities at school. When working together with students with visual impairments, people will fully understand them and may recognise the talents hidden inside them. This is the thing that all people in our society should do.

It is necessary for all people to give students with visual impairments more opportunitiei in life, và should intergrate them in our community because they are part of our socier. Better understanding of students with visual impairments and more contacts between non-disabled people và disabled people will help students with visual impairmer overcome their difficulties and create a more possitive attitude towards them.


Tạm dịch:

Ngày nay, trong những lúc rất nhiều học viên sống và học tập trong điều kiện vật chất tốt, vẫn có nhiều học sinh bị khiếm thị. Họ đang phải đối mặt với không hề ít sự khác nhau đối xử với cuộc đời. Họ hoàn toàn có thể cảm thấy rằng bọn họ bị đối xử ít hơn thông thường vì tại sao khuyết tật của họ. Trong các trường học bình thường, họ quan trọng tham gia đầy đủ vào các hoạt động của trường và thường bị bỏ lại phía sau.

Chúng ta có thể làm gì sẽ giúp họ quá qua phần đông vấn đề? lắp thêm nhất, mọi người nên chú ý đến họ cùng biết họ phải gì. Họ bao gồm những trở ngại trong học tập! tuy nhiên; điều ấy không tức là họ cần yếu học được. Vì đó, trường học yêu cầu phải cung cấp cho họ các tài liệu và quy định chuyên biệt như chữ nổi hoặc sách in lớn, máy tính xách tay hoặc tư liệu có bản in khổ lớn. Bằng cách cho họ các điều này, chúng tôi có thể giúp họ học tốt hơn.

Thứ hai, cần có nhiều tiếp xúc gần gụi hơn giữa học sinh bị khiếm khuyết và người không khuyết tật. Họ nên được sắp xếp trong một không gian thân mật để triển khai việc theo nhóm! Mọi người nên tạo nên một bầu không khí thân thiện, tôn trọng và chấp nhận trong các vận động tại trường học. Khi làm việc cùng cùng với những học sinh bị khiếm thị, mọi bạn sẽ gọi họ một cách tương đối đầy đủ và hoàn toàn có thể nhận ra khả năng ẩn bên trong họ. Đây là điều mà tất cả mọi fan trong buôn bản hội bọn họ nên làm.

Xem thêm: Lịch Sử Bài 14 Lớp 7 Bài 14 Phần 1: Ba Lần Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông

Tất cả mọi người cần tạo thành nhiều cơ hội cho học sinh khiếm khuyết hơn trong cuộc sống đời thường và đề nghị hoà nhập bọn họ trong cộng đồng vì bọn họ là một phần của xóm hội của bọn chúng ta. Làm rõ hơn về học viên có khiếm khuyết cùng tiếp xúc các hơn trong những người không khuyết tật và bạn tàn tật để giúp đỡ học sinh bị khiếm khuyết xung khắc phục phần đông khó khăn của họ và tạo nên một thái độ mang tính chất sở hữu hơn so với họ.