UNIT 4

     

Làm việc nhóm. Các bạn là Thu, vai trung phong và Kim và các bạn được thưởng một học tập bổng trị giá 2.000 USD tham gia một khóa đào tạo hè giờ Anh nghỉ ngơi nước ngoài. Các bạn hãy cố gắng thuyết phục bạn của người sử dụng theo học tập trường chúng ta muốn.


*

SPEAK – UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Work in groups. You are Thu, Tam và Kim.and you are awardeda scholarship of US$2,000 to attend an English language summer course abroad. Try khổng lồ persuade your partner to lớn attend the school you would like to go to. The expressions in the box may help you.(Làm câu hỏi nhóm. Chúng ta là Thu, vai trung phong và Kim và chúng ta được thưởng một học tập bổng trị giá 2000 USD tham dự một khóa đào tạo và huấn luyện hè giờ đồng hồ Anh sinh sống nước ngoài. Chúng ta hãy cố gắng thuyết phục bạn của người sử dụng theo học tập trường chúng ta muốn. Những cách mô tả trong khung có thể giúp bạn.)

I think ... (Mình nghĩ...)What do you think ... ? (Bạn nghĩ về gì...?)I agree / disagree because ... (Mình đồng ý/không gật đầu vì... I don;t understand. (Mình không hiểu)Why don"t we ...? (Tại sao họ không...?)If we go to.... We can ... (Nếu bọn họ đi mang đến .... Ta có thể...) We should ...

Bạn đang xem: Unit 4Xem thêm: Chỉ Có Ước Mơ Mới Tạo Dựng Được Tương Lai, Nghị Luận Về Ước Mơ (26 Mẫu)

(chúng ta nên...)Let"s ... (Hãy ...)

Thu

Tam

Kim

The Brighton LanguageCenter - UK

• live in a dormitory oncampus

• school has excellentreputation

• six weeks

approximately

US$2,000

Seattle School of English- USA

• stay with Vietnamesefriends

• experience Westernculture

• seven weeks

approximately

US$1,700

Brisbane Institute ofEnglish - Australia

• stay with an Australianfamily

• quite close khổng lồ Viet Nam

• beautiful scenery

• seven weeks

approximately

US$1,200

Giải:

Conversation 1

Tam: I think we should go lớn the Seattle School of English in the USA. You can stay with Vietnamese friends.Kim: I disagree because we can’t practice speaking English with native speakersThu: Why don"t we go lớn the Brighton Language Center in the United Kingdom ? If we go there, we can live in dormitory on campus.Tam: But the course is too expensive. It costs US $2,000.Kim: What bởi vì you think about the Brisbane Institute of English in Australia?Thu: I think it"s quite close lớn Vietnam.Tam: and we can enjoy the beautiful scenery there.Kim: If we go there, we can stay with an Australian family lớn discover their culture and practice English as well.Thu: People said that they have a good way of teaching English & the course is acceptable. It costs US $ 1,200Tam: Let"s go to nước australia to attend that course.Kim: I absolutely agree with you.

Dịch:

Tâm: mình nghĩ họ nên cho trường Seattle of English sống Mỹ. Chúng ta có thể ở với bằng hữu Việt Nam.Kim: mình không gật đầu đồng ý vì bọn chúng mình ko thể luyện tập nói giờ đồng hồ Anh cùng với người bạn dạng địaThu: tại sao chúng ta không mang lại Trung tâm ngôn từ Brighton làm việc Anh Quốc? Nếu bọn họ đi cho đó, chúng ta có thể sống vào kí túc xá vào trường.Tâm: Nhưng khóa học quá đắt. Giá cả là 2 ngàn USD.Kim: chúng ta nghĩ gì về Viện Brisbane ngơi nghỉ Úc?Thu: mình nghĩ nó khá ngay sát với Việt Nam.Tâm: Và bạn có thể thưởng thức phong cảnh đẹp làm việc đó.Kim: Nếu chúng ta đến đó, chúng ta có thể ở với một gia đình Úc để tìm hiểu văn hóa của mình và thực hành thực tế tiếng Anh nữa.Thu: Mọi người nói rằng họ có cách thức dạy giờ đồng hồ Anh xuất sắc và khóa huấn luyện và đào tạo là gật đầu đồng ý được. Chi phí là US $ 1,200Tâm: bọn họ hãy cho Australia để tham dự khóa học đó.Kim: Mình trả toàn đồng ý với bạn.

Xem thêm: Ôn Tập Các Số Đến 100000 Vở Bài Tập, Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 1

Conversation 2

You : Congratulations! Thu. How wonderful you are!Thu : Thanks.You : I think you should take the scholarship to the Brighton Language Centre . It’s the best way khổng lồ learn English there.Thu : I don’t understand.You : If we go khổng lồ study English in England, we can study the traditional standard English & we can learn the Eglish culture , too.Thu : I agree. What vì you think about the language centre in Brighton?You : The centre in that school has its excellent reputation.Thu : I think so, too. Where vày you think I should live?You : I think you should live on the campus, because we can have many good chances to practise speaking English. Moreover, it’s much cheaper than you live in an apartment.Thu : Good idea!You : và how long will the course last?Thu : Six weeks.You : I think it’s long enough for you to improve your English.Thu : But the tuition is very expensive! I think we should go to lớn Brisbane Institute of English in Australia. The tuition there is much lower.You : You may be right.

Dịch:

Bạn: Chúc mừng! Thu, chúng ta thật giỏi vời!Thu: Cảm ơn.Bạn: bản thân nghĩ bạn hãy chọn học bổng ở chính giữa Ngôn ngữ Brighton. Đó là cách cực tốt để học tập tiếng Anh ngơi nghỉ Anh.Thu: Mình ko hiểu.Bạn: Nếu bọn họ đi học tiếng Anh ở Anh, bạn có thể học giờ đồng hồ Anh chuẩn truyền thống và họ cũng có thể học văn hóa của bạn Anh.Thu: mình đồng ý. Chúng ta nghĩ gì về trung tâm ngoại ngữ sinh sống Brighton?Bạn: Trung trung tâm trong trường kia có lừng danh tuyệt vời.Thu: mình cũng nghĩ thế. Chúng ta nghĩ mình đề xuất sống ngơi nghỉ đâu?Bạn: bản thân nghĩ chúng ta nên sống vào kí túc xá, cũng chính vì chúng ta gồm nhiều thời cơ để thực hành thực tế nói giờ Anh. Rộng nữa, nó rẻ hơn những so với sinh sống trong một căn hộ.Thu: Ý tưởng giỏi đó!Bạn: và khóa học kéo dãn dài bao lâu?Thu: Sáu tuần.Bạn: mình nghĩ rằng đó là đủ dài để bạn cải thiện tiếng Anh.Thu: Nhưng ngân sách học phí rất đắt! mình nghĩ chúng mình đề nghị đến học viện chuyên nghành tiếng Anh Brisbane sống Úc. Khoản học phí ở đây thấp hơn nhiều.Bạn: Cũng đúng!