SPEAKING

     

Phần speaking hướng dẫn cách xây dựng hội thoại để đàm đạo về công ty đề giao tiếp trong buôn bản hội. Bài viết giới thiệu những từ vựng, cấu tạo cần chú ý cũng như đưa ra gợi ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

I. Trường đoản cú vựng

compulsory (a)=mandatory/obligatory: bắt buộceducation level (n): cấp họccurriculum (n): lịch trình họctuition fees (n): học phígeneral education: giáo dục và đào tạo phổ thôngstate school : ngôi trường quốc lậpindependent school : trường tư- public school: ngôi trường dân lậpacademic year <,ækə"demik jiə:>: năm họccertificate (n): bệnh chỉ, giấy bệnh nhận

II. Kết cấu cần lưu giữ ý:

to be separated <"sepəreitid>: được bóc tách rato be made up: được tạo nên bởito put into force: bao gồm hiệu lực

III. Trả lời giải bài xích tập

1. Before you read:

Read the facts below và decide whether the statements are true (T) or false (F). Then compare your results with your partner’s.

Bạn đang xem: Speaking

(Đọc rất nhiều sự kiện sau đây và tiếp đến quyết định những câu nói đúng (T) tuyệt sai (F), tiếp nối so sánh kết quả của em với công dụng của chúng ta cùng học.)

1. Children start Grade 1 when they are 6 years old.

2. Schooling is compulsory from the age of 6 khổng lồ 16

3. The school year generally begins in September & ends in late May.

4. The students do not have any examinations when they finish secondary schoo

5. A school year consists of two terms.

T

F

T

F

T

2. While you read:

Đây là bài đọc của unit vào sách giáo khoa:

Schooling is compulsory for all Englgish children from the age of 5 to lớn 16. The academic year in Enland runs from September to uly and is divided into 3 terms Autumn Term is from the beginning of September to lớn mid-December. Spring Term is from the beginning of January to id-March and Summer Term from early April khổng lồ mid-July Each term is separated by a one-week-break called half-term, usually at the kết thúc of October, mid-Ferbruary and the end of May.

There are two parallel school systems in England. The first is the state scool system, which is không lấy phí for all students & paid for by state. The second category is the”Independent” or “public” school system, which is fee-paying. The state school system, which educated 93% of the pupils in England, can be divided into two levels of education: Primary education and secondary education.

See the table below for more information about the school education system in England.

The National Curriculum is set by government và must be followed in all state schools. It is made up of the follwing subjects: English, Design và technology, Geography, maths, Information technology, Musicin the national examination at certain , sience, art, physical education, history, and a Modern Foreign Language. English, Maths và science are core subjects, which are compulsory in the nation examinations at certain stages of the school education system.

Xem thêm: Lực Ma Sát Là Gì ? Lực Ma Sát Trượt Có Đặc Điểm Của Lực Ma Sát

School education system in England:


Level of education

Grade/Year

(From – to)

Age

(From – to)

Pre-school

Childcare environment

3 -4

In an Infant or Primary school

4 - 5

Primary school

1 – 3

5 – 7

4 – 6

8 – 10


Task1:Find words or phrases in the reading passage which have the same following meanings.

(Tìm đa số từ hoặc nhiều từ trong bài xích đọc gồm cùng mọi nghĩa sau.)

1. Schools in which all children can attend without paying tuition fees

state school

2. A stage of study for children aged from 5 to lớn 10

primary education

3. A stage of study for children aged from 11 to lớn 16

secondary education

4. Put into force by the law

compulsory

5. The examinations children sit at the kết thúc of compulsory education

the General Certificate of Secondary Education

6. A detailed plan for a course of study offered in a school or college

Curriculum

Task 2:Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi)

1. When bởi children in England start theircompulsory education at school? (Lúc nào thì trẻ con ở Anh ban đầu giáo dục cần ở trường?)

They reach the age of 5.

2. How many terms are there in a school year in England? (Có bao nhiêu học kỳ trong 1 năm học sinh sống Anh?)

There are three terms.

3. What are the two school systems in England? (Hai hệ hống trường sinh sống Anh là gì)

The two school systems in England are the state school system và the "independent" or “public” school system.

4. Vì chưng children have lớn pay fees if they go to lớn “independent” or “public” schools? (Trẻ em có phải trả ngân sách học phí nếu tới trường ở trường tư ở mặt Anh không?)

Yes, they do.

5. How many chip core subjects are there in the national curriculum? (Có từng nào môn chủ yếu ở trong công tác học quốc gia?)

There are three bộ vi xử lý core subjects in the national curriculum: English, Maths & Science.

Xem thêm: Giúp Anh Trả Lời Bài Hát Giúp Em Trả Lời Những Câu Hỏi, Lời Bài Hát Giúp Em Trả Lời Những Câu Hỏi

6. When can students take the GCSE examination? (Lúc làm sao thì học tập sinh hoàn toàn có thể tham gia kì thi GCSE?)

When they finish the secondary schools, they have 10 take an examination called the General Certificate of Secondary Education. (GCSE)

3. After you read:

Work in groups. Tell the others one of the most difficult school subjects you are studying & what you would like your friends & your teacher khổng lồ dc khổng lồ help you learn that subject more effectively.

(Làm việc từng nhóm. Kể cho các bạn khác trong những môn học khó khăn nhất làm việc trường em sẽ học và phần đa gì em muốn chúng ta em và gia sư của em làm để giúp đỡ em học môn đó bổ ích hơn.)

Gợi ý hội thoại

A: Is there any subject you find the most difficult?B: Yes, it"s English.C: What vày you find difficult about it?B: Its pronunciation. Most of my friends do think so.C: vày you ask your teacher khổng lồ help you?B: Why not? But after a lot of practices I still find I cannot pronounce & read the words correctly.A: Well, from my experience, in order lớn speak English well và correctly we should be patient và constant. It takes a lot of time & patience. You read a word or a sentence many times until you find it good enough.C: và you should study with your friends to lớn help one another in speaking. If possible, you can ask your teacher khổng lồ correct you when you find you‘re run good or not confident in yourself.A: You will speak more easily và better if you"re patient and practise frequently.