Unit 4 lớp 10 writing

  -  

After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants lớn know about the centre and ask you tell him / her the facts

Câu 1

A letter of complaint

(Thư khiếu nại)


*

Dịch bài:

TRUNG TÂM TIẾNG ANH mang đến HÔM NAY

731 Đường Vạn Xuân -Hà Nội

Điện thoại : (04) 9. 988666

Thuần túy giáo viên bạn dạng ngữ

Mỗi lớp không quá 20 học viên

Băng học và sách miễn phí

Tất cả chống học bao gồm máy ổn định không khí

5:30 chiều - 8:30 tối

Task 1: After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants khổng lồ know about the centre & ask you tell him / her the facts

(Sau lúc học hai tuần trên Trung trung tâm tiếng Anh mang đến Hôm Nay, em nhận biết mọi việc tệ sợ hơn các gì bài bác quảng cáo nói. Một người bạn của em muốn biết về Trung trung tâm và yêu cầu em kể mang đến cậu/cô ấy hồ hết sự thật.Bạn sẽ xem: giờ anh lớp 10 unit 4 writing)

Work in pairs. Complete the dialogue belowe

(Làm vấn đề từng đôi. Điền bài đối thoại bên dưới.)

A: Are you happy with your study at English for Today Centre?

B: No, (1) ________________

A: Are all the teachers native speakers?

B: No, (2)_________________

A: The advertisement says there are no more than trăng tròn students in a class. Is that true?

B: No, (3)_________________

A: do you get không tính tiền books và cassette tapes?

B: No, (4)_________________

A: What about the classrooms? Are they air-conditioned?

B: No, (5)_________________

A: What don"t you like most about the centre?

B: It"s the time. They say the class time is from 5:30 p.m. To 8:30 p.m. But (6)___________________

A: Well, everything is different from what the advertisement says. What are you going to lớn do?

B: I am going lớn write a letter of complaint to the director of the centre.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 10 writing

Lời giải đưa ra tiết:

1. I"m not satisfied with it at all.

2. Not all of them are native touchers, & even some are not professional teachers.

3. That’s not true. There are some classes with more than 30 students especially in classes for beginners.

4. I had lớn pay for them, & most of the books are photocopied, not printed.

5. Only some of them, less than hair.

6. Almost every class finishes early.

Tạm dịch:

A: chúng ta có chuộng với việc học tại trung trọng điểm tiếng Anh ngày nay không?

B: Không, tôi không chấp thuận với nó.

A: tất cả giáo viên phần nhiều là người phiên bản xứ à?

B: Không, ko phải tất cả đều là đông đảo người phiên bản xứ, với thậm chí một trong những người chưa hẳn là giáo viên chuyên nghiệp.

A: pr nói rằng không có hơn 20 học viên trong 1 lớp học. Điều đó đúng không?

B: Không,điều kia không đúng. Có một số trong những lớp học với trên 30 sinh viên đặc biệt là trong các lớp học cho những người mới bắt đầu.

A: Sách và băng đĩa học tập miễn giá thành à?

B: Tôi đã nên trả tiền cho họ, và hầu hết các cuốn sách được sao chụp, chưa hẳn được in.

A: Phòng học thì sao? bao gồm điều hòa bầu không khí không?

B: Không, chỉ một vài trong số họ, không nhiều hơn.

A: Điều bạn không thích hợp nhất làm việc lớp học là gì?

B: Là giờ đồng hồ học. Bọn họ nói rằng lớp học từ 5:30 mang đến 8:30 nhưng hầu như mọi lớp học tập đều chấm dứt sớm.

A: À, gần như thứ đông đảo khác so với hầu như gì truyền bá nói. Bạn dự tính làm gì?

B: bản thân định viết thư phàn nàn đến giám đốc trung tâm. 

Task 2

(Sử dụng tin tức ở bài đối thoại của bài xích tập 1, điền lá thư năng khiếu nại bên dưới đây. )

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February, 2006

Dear Sir,

I am writing khổng lồ complain about the poor unique of the service at your centre. Everything seems to be worse than what you say in the advertisement.

Xem thêm:

...............................................

...............................................

...............................................

To resolve the problem, I require you to lớn give me a refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward to hearing from you and getting a quick resolution of the problem. Please contact me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Lời giải bỏ ra tiết:

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February 2006

Dear Sir,

I am writing to complain about the poor unique of the service at your centre. Everything seems to be worse than what you say in the advertisement.

First, you say all the teachers at the centre are only the native, but in fact, there are only some of them, và to make the matter worse, a lot of them are not professional at all.

Second, most of the classes are more than 20 students. & in the advertisement, you say books and tape cassettes are free, but we had lớn pay for them. And the thing that annoys us so much is most of the rooms are not air-conditioned.

Finally, the class time is not the same as that in the advertisement: classes tin late & finish early!

To resolve the problem, I require you lớn give me a refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward khổng lồ hearing from you and to getting a quick resolution of the problem. Please liên hệ me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Tạm dịch:

53 hồ nước Xuân Hương

Hà Nội, Việt Nam

Giám đốc

Tiếng Anh đến Trung chổ chính giữa hôm nay

731 Vạn Xuân

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 22 tháng hai năm 2006

Xin kính chào Ngài,

Tôi viết thư này nhằm phàn nàn về unique dịch vụ hèn tại trung vai trung phong của ngài. Phần đa thứ ngoài ra tệ hơn đông đảo gì nói trong quảng cáo. 

Đầu tiên, ngài nói rằng tất cả các giáo viên tại chính giữa chỉ là người bản xứ, nhưng thực tiễn chỉ có một số trong những người trong những họ, với tồi tệ hơn, nhiều người trong số họ không chuyên nghiệp chút nào.

Thứ hai, hầu như các lớp học đều sở hữu hơn trăng tròn sinh viên. Và trong quảng cáo, ngài nói sách cùng băng cassette là miễn phí, nhưng shop chúng tôi phải trả tiền cho chúng. Với điều khiến công ty chúng tôi khó chịu đựng là phần đông các phòng đều không tồn tại điều hòa.

Xem thêm: Vẽ Tranh Trang Trí Đường Diềm Đơn Giản, Vẽ Tranh Đề Tài : Trang Trí Đường Diềm

Cuối cùng, giờ học không y hệt như trong quảng cáo: các lớp học tập muộn và kết thúc sớm!

Tôi ước muốn được nghe từ ngài và để giải quyết nhanh vấn đề. Vui lòng tương tác với tôi theo địa chỉ cửa hàng trên hoặc qua điện thoại cảm ứng theo số (04) 7. 222999.