Speak

  -  

Unit 3: At home – giờ đồng hồ Anh Lớp 8

Speak

Speak Unit 3 Trang 28 SGK giờ Anh Lớp 8

1.

Bạn đang xem: Speak

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item. (Hãy quan sát tranh. Hãy cùng chúng ta em nói về vị trí của mỗi đồ gia dụng vật.)

*

Hướng dẫn giải

– The table is in the middle of the kitchen. (Cái bàn đang ở giữa phòng bếp.)

– The flowers are on the table. (Bình hoa nằm ở bàn.)

– The plate is on the table near the flowers. (Cái đĩa nằm trong bàn sát bình hoa.)

– The clock is on the wall above the refrigerator. (Đồng hồ nước nằm trên tường phía trên tủ lạnh.)

– The cupboard is on the wall above the counter. (Tủ chén bát nằm bên trên tường phía trên quầy bếp.)

– There are some knives on the wall under the cupboard. (Có một vài dòng dao nằm tại tường bên dưới tủ bát.)

– The rice cooker is on the counter near the dish rack. (Nồi cơm trắng điện nằm ở quầy phòng bếp gần giá đỡ chén bát đĩa.)

– The bowl of fruit is on the counter next khổng lồ the dish rack. (Bát trái cây nằm bên trên quầy bếp kề bên cạnh giá đỡ chén đĩa.)

– The calender is on the wall above the sink. (Tờ lịch nằm trên tường phía trên bồn rửa.)

– The sink is next to lớn the stove. (Bồn rửa nằm sát lò nướng.)

– The saucepans & the frying pan are above the stove & the sink. (Những chiếc chảo cùng chảo rán nằm ở phía trên lò nướng và bồn rửa chén.)

2. Mrs. Vui bought new furniture for her living room, but she cannot decide where to put it. Work with a partner & arrange the furniture. You must reach an agreement. (Bà Vui cài đặt đồ gỗ mới cho phòng khách nhà bà nhưng mà bà không biết nên được sắp xếp chúng nghỉ ngơi đâu. Em hãy cùng các bạn em bố trí những vật dụng gỗ này. Những em yêu cầu thống nhất chủ kiến với nhau.)

*

Hướng dẫn giải

A: Let’s put the couch against the wall. (Hãy đặt cái ghế dài giáp tường nhé.)

B: OK. I think we ought to put the armchair opposite the couch. (Được đấy. Mình nghĩ họ nên đặt mẫu ghế bành đối diện với mẫu ghế dài.)

A: OK. Và I think we ought lớn put the coffee table between the armchair & the couch. How about the rug? (Được đấy. Với mình suy nghĩ rằng họ nên đặt chiếc bàn trà trước ghế bành cùng đi văng. Tấm thảm thì sao nhỉ?)

B: I think we ought to put it on the floor under the coffee table. (Mình nghĩ họ nên đặt nó trên sàn đơn vị dưới bàn trà.)

A: Good idea! Let’s hang the picture on the wall above the couch. (Ý tưởng tốt đấy! Hãy treo tranh ảnh trên bức tường bên trên chiếc ghế dài.)

B: OK. And I think we ought to put the lamp in the corner next to the couch. (OK. Cùng tôi nghĩ họ nên đặt cái đèn ở góc cạnh cạnh dòng ghế dài.)

A: How about the shelves? (Các kệ thì sao nhỉ?)

B: I think the shelves ought lớn be on the wall opposite the couch. (Mình nghĩ rằng các kệ bắt buộc được đặt ở trên tường đối lập với cái ghế dài.)

A: Great! and I think the TV and the stereo should be on the opposite wall across from the shelves. (Tuyệt quá! và mình nghĩ về TV và dàn music nên ném lên bức tường đối diện với các kệ.)

B: Let’s hang the clock on the wall khổng lồ the left of the picture. (Hãy treo đồng hồ đeo tay trên tường ở phía trái của bức tranh.)

A: I think we should hang it on the wall above the shelves. (Mình nghĩ chúng ta nên treo nó lên tường phía trên cái kệ.)

B: OK. Let’s put the telephone on one of the shelves. How about the cushion? (OK. Hãy đặt điện thoại lên một trong các kệ. Những cái gối thì sao?)

A: I think we should put them on the couch. (Mình nghĩ bọn họ nên đặt nó trên mẫu ghế dài.)

B: Let’s put the magazine on the coffee table. (Hãy đặt các cuốn tập san lên bàn cà phê.

Xem thêm: Top 8 Mẫu Phân Tích 18 Câu Thơ Đầu Trao Duyên Đầy Đủ, Phân Tích 18 Câu Thơ Đầu Đoạn Trích Trao Duyên

)

A: OK. (OK.)

Cách giải khác

A: Let’s put the couch against the wall.

B: OK. I think we ought lớn put the armchair opposite the couch.

A: OK. Và think we ought to put the coffee table in front of the armchair & the couch. How about the rug?

B: I think we ought to put it on the floor under the coffee table.

A: Good idea! Let’s hang the picture on the wall above the couch.

B: OK. Và I think we ought to put the lamp in the corner next lớn the couch.

A: How about the shelves?

B: I think the shelves ought khổng lồ be on the wall opposite the couch.

A: Great! and I think the TV and the stereo should be on the opposite wall across from the shelves.

B: Let’s hang the clock on the wall khổng lồ left of the picture.

A: I think we should hang it on the wall above the shelves.

B: OK. Let’s put the telephone on one of the shelves. How about the cushions?

A: I think we should put them on the couch.

B: Let’s put the magazines on the coffee table.

A: OK.

Các các bạn Vừa xem Qua ngôn từ Speak Unit 3 Trang 28 SGK giờ Anh Lớp 8. Bài xích Học bao gồm Phần 1, 2, Sau bài học Này Các bạn sẽ Đến Listen – Unit 3: At Home, Chúc các bạn Học giỏi Tiếng Anh Lớp 8.

Xem thêm: Listen And Read Unit 8 Lớp 9 Read Unit 8: Celebrations, Listen And Read Unit 8: Celebrations


Các ai đang xem Speak Unit 3 Trang 28 SGK tiếng Anh Lớp 8 ở trong Unit 3: At trang chủ tại giờ đồng hồ Anh Lớp 8 môn giờ Anh Lớp 8 của xechieuve.com.vn. Hãy thừa nhận Đăng ký Nhận Tin Của website Để update Những tin tức Về học Tập mới nhất Nhé.