Unit 3 Lớp 11 Writing

  -  

Phần writing ra mắt cách bố trí ý với viết một đoạn văn chủ thể bữa tiệc. Bài viết dưới đây hỗ trợ các từ vựng và cấu trúc cần để ý cũng như hướng dẫn phương pháp giải bài xích tập vào sách giáo khoa giúp đỡ bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng giống như trong các bài soát sổ


*

I. Tự vựng:

financial (a)(thuộc) tài chínhflight (n)chuyến bayforgive (v)tha thứ

II. Kết cấu cần lưu giữ ý

III. Gợi ý giải bài bác tập:

Writing a letter of invitation:

Task 1.Work in pairs. Ask và answer the questions. (Làm bài toán theo cặp. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi sau.)

1. On what occasions are parties held?(Vào phần đông dịp như thế nào các bữa tiệc thường được tổ chức?)

birthdays, anniversaries. New Year"s Eve.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 11 writing

2. What kind of clothes do people often wear at a party?(Mọi tín đồ thường khoác gì tới bữa tiệc?)

traditional costume, a formal or informal dress

3. What kind of presents vì chưng people often bring khổng lồ a party? (Loại tiến thưởng nào mọi người thường mang lại bữa tiệc?)

(cakes, chocolate, candy, flowers....)

Task 2.Complete the letter of invitation below with the words/ phrases in the box. (Hoàn thành bức thư mời tiếp sau đây với các từ, nhiều từ đến trong bàng.)

winners

at my house

to come

to cook

by Monday

refreshments

67 Ngọc Ha Street Hanoi, Vietnam

Dear Minh Hanh,

Iam having a New Year"s Eve buổi tiệc nhỏ (1) at my house at 7 p.m on 31stDecember.

Would you lượt thích (2) to come? Most of our classmates have been invited, too. There will be lots of (3) refreshments và some special foods that I mvself am going (4) to cook. Of course, there will be dancing và some games with nice prizes for the (5) winners.

Please let me know (6) by Monday whether you can come.

Love.

An Due

Task 3.You are going lớn hold a party. You want to lớn invite your classmate to lớn the party. Write a letter of invitation, following these guidelines. (Bạn sẽ tổ chức một bữa tiệc. Bạn muốn mời các bạn cùng lớp cho tới tham dự. Viết một bức thư mời theo phía dẫn bên dưới đày.)

What tiệc nhỏ are you going lớn organize? (Bạn định tổ chức triển khai tiệc gì?)Where and when bởi vì you intend to lớn organize the party? ở đâu và bao giờ bạn định mở tiệcHow many people bởi vì you plan to invite & who are they? (Bạn định mời bai nhiêu tín đồ đến bữa tiệc và họ là ai)What activities will take place at the party? (Bạn định tổ chức chuyển động gì sống bữa tiệc)What food & drink will be served at the party? (Bạn định phục vụ đồ ăn uống và đồ uống gì ngơi nghỉ bữa tiệc?)

1.

Xem thêm: Bài 10 Trang 12 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 12 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 10 Trang 12 Sgk Toán 8 Tập 2

Dear classmates,

I’m going lớn hold a buổi tiệc nhỏ for my birthday at my house at 5 p.m on January the twelve. Will you come? Most of the students in our class have been invited. Besides usual foods và drinks, there will be a special food I myself am going khổng lồ cook.

I"m looking, forward lớn seeing you at my party.

Yours,

Ha

2.

Dear Hoa,

As the school year is coming lớn an end. I’m giving a farewell các buổi tiệc nhỏ before we go away for holiday. Would you like to come? It will be held at my home at 7 p.m this coming Sunday. I intend to lớn invite about 10 people, so it will be a small gathering. I will order some pizzas and buy snacks & fruits. There will be dancing and karaoke competition, so there will be a lot of fun.

Xem thêm: Tranh Vẽ Phong Cảnh Thiên Nhiên Bằng Bút Chì Đơn Giản Mà Siêu Đẹp

Please let me know if you can come. Just leave me a message on the phone if you can’t catch me at home.