Speaking unit 2: school talks hội thoại trường học

  -  

Bài viết phía dẫn bí quyết học và giải pháp giải bài tập của phần reading về chủ thể hội thoại bên trường, một công ty điểm rất đáng để quan trung tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy thuộc điểm qua các từ vựng, cấu tạo cần nhớ cùng tham khảo gợi nhắc giải bài tập bên dưới đây.


*

I. Trường đoản cú vựng

awful(a): dễ sợ, kinh khủng headache(n): đau đầu backache(n): đau sống lưng toothache(n): đau răng

II. Cấu tạo cần lưu lại ý

III. Chỉ dẫn giải bài tập:

Task 1: These expressions are commonly used in making small talks. Place them under the appropriate heading. Then practise it with a partner.

Bạn đang xem: Speaking unit 2: school talks hội thoại trường học

(Những thành ngữ này thường xuyên được dùng trong những cuộc thủ thỉ ngắn.

Viết bọn chúng theo công ty đề thích hợp .Sau đó thực hành thực tế với một hạn cùng học.).

Starting a conversation

Good morningHello. How are you?Hello. What are you doing?Hi. How is school?How’s everything at school?

Closing a conversastion

See you laterSorry, I’ve got khổng lồ go. Talk to lớn you laler.Well.it’s been nice talking to lớn you.Great. I’ll see you tomorrow.Catch up with you later.

Gợi ý hội thoại:

You : Hi. Nam. How are you?Nam : Hi. Fine, thanks. How about you?You : Not bad. How’s your work at school?Nam : Not so good. The last lest was rather difficult. How about yours?You : My lest was difficult. Too. Only a few could finish it.Nam : Sorry, i’ve got in go. I have khổng lồ meet my form-teacher.You : OK. Goodbye. Talk khổng lồ you later.Nam : Sure. Bye. See you.

Task 2: Rearrange the following sentences to make an appropriate conversation và then practise it with a partner.

(Sắp xếp lại phần đông câu sau để triển khai thành một bài bác đối thoại thích hợp và tiếp nối thực hành cùng với một các bạn cùng học.)

1.D : Hi, Minh. Did you have a nice weekend?2.F : Hello, Quan. Yes, I did. It was great.3.B : What did you do?4.H : I went khổng lồ Lan"s birthday party. The food was good and the people were interesting. What did you do, Quan?5.E : I stayed at home and did my homework. Nothing special.6.C : Where are you going now?7.G : I"m going to lớn the library to borrow some books. Sorry. I"ve got to lớn go. Talk to lớn you later.8.A : Bye. See you later.

Xem thêm: Kim Loại Sắt Không Phản Ứng Được Với Dung Dịch Nào Sau

Task 3: Complete the following conversation with suitable words, phrases or sentences in the box và then practise it with a partner.

(Điền bài đối thoại sau với đa số từ, cụm từ giỏi câu tương thích trong form và sau đó thực hành cùng với một chúng ta cùng lớp.)

A : Hello, Hoa. You don’t look very happy. What’s the matter with you?B : Hi, Nam. I feel awful. I’ve got a cold.A : Oh, I’m sorry. You"d better go trang chủ and have a rest.B : Yes; That’s a great idea. Goodbye. Nam.A : See you later.

Task 4: Work in pairs. Make small talks on the following topics, using the Parting and ending of a conversation.

(Làm câu hỏi theo đôi. Tiến hành những cuộc thì thầm ngắn về phần nhiều đề tài sau, cần sử dụng câu mở màn và hoàn thành của một bài bác đối thoại.)

the weather (thời tiết)last night"s TV programmes (các chương trình tivi buổi tối qua.)football (bóng đá)plans for the next weekend.( kế hoạch cho ngày vào cuối tuần sau)

Gợi ý hội thoại:

1.

You : Hi, VietViet: Hi. How"re you?You : Fine, thanks. How about you?Viet : Not so good. I feel uneasy.You : That’s too had. Awful day, isn’t it?Viet: Yeah. I hate the wet season.You : Me, too. I have to slay at home. It’s so boring.Viet: Sorry. I"ve got lớn go. I have lớn visit my friend in hospital.You : All right. See you soon.Viet: Bye. See you.

Xem thêm: Giải Bài Tâp Toán Lớp 9 Tập 1 0, 11 Sgk Toán 9 Tập 1, Giải Bài Tập Toán 9 Tập 1

2.

Nam : Hi. Minh. Did you watch TV last night?Minh :No. Were there any good programmes on?Nam : Oh. No. As you know, there have hardly been any good programmes on television these days.Minh :And one more thing, there"re also too many violent scenes, which is too had for small children.Nam : OK. I don"t know what they think about these.Minh : They’re maybe thinking about making money regardless of bad effects on children.Nam : Much ashamed of it?Minh : Sure.Nam : Oh. Sorry, it’s late. I"ve got to go to lớn the library now. Minh : OK. Bye. Talk khổng lồ you later. Nam: Bye