UNIT 2 LỚP 9 SPEAK

     

Bài học tập Speak Unit 2 lớp 9- Clothinghướng dẫn những em thực hiện hội thoại bên nhau hỏi và trả lời về vụ việc trang phục hay mặc trong các ngày lễ hay những bộ đồ mặc hàng ngày.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 9 speak


1.Unit 2 Lớp 9 Speak Task a

2.Unit 2 Lớp 9 Speak Task b

3.Unit 2 Lớp 9 Speak Task c

4. Bài xích tập trắc nghiệm

5. Hỏi đáp Speak Unit 2 Lớp 9


Match the phrases to lớn the pictures.(Ghép những cụm từ bỏ đúng với hình.)

1. A colorful T-shirt 4. A short-sleeved blouse 7. A baggy paint

2. A plaid skirt 5. A sleeveless sweater 8. Faded jeans

3. A plain suit 6. A striped shirt 9. Blue shorts

*

*

Guide khổng lồ answera-1: a colorful T-shirt (áo thun nhiều màu)b-5: a sleeveless sweater (áo len ko tay)c-6: a striped shirt (áo sơ mi kẻ sọc)d-3: a plain suit (bộ com lê trơn)e-8: faded jeans (quần jeans tệ bạc màu)f-4: a short-sleeved blouse (áo cánh ngắn tay)g-7: baggy pants (quần thụng)h-2: a plaid skirt (váy ca-rô)i-9: blue shorts (quần sọc xanh)

2. Unit 2 Lớp 9 Speak Task b


Work in small groups. Write two more questions for the last section of this survey about students" wear. Then interview members of another group. The words in section a) may help you.(Làm bài toán theo team nhỏ. Viết thêm hai câu hỏi cho phần sau cùng của cuộc điều tra này về đồng phục học sinh. Sau đó, phỏng vấn những thành viên của một đội khác. Hồ hết từ trong phần a) có thể giúp bạn.)

Guide to lớn answer2 câu hỏi gợi ý

Clothes for speacial occasions

- bởi vì you wear your favorite clothes?

- vì chưng you wear the traditional dress?

Gợi ý bỏng vấn

A:Do you usually wear on the weekend?

B:I usually wear casual clothes, for example a T-shirt và shorts or pants.

A:Why vì you wear these clothes?

B:It"s convenient for me at work.

Xem thêm: Em Hãy Giới Thiệu Về Chiếc Nón Lá Việt Nam, Giới Thiệu Về Chiếc Nón Lá Việt Nam

A:What"s your favorite type of clothing?

B:I lượt thích the simple European clothes: trắng shirts & dark trousers. I do not lượt thích colorful clothes because they are not suitable for the Vietnamese people, especially for girls and young women.

A:What vày you think of your school uniform?

B:It"s simple and beautiful: white shirts and dark trousers for boys và white ao dai & black pants for girls.


3. Unit 2 Lớp 9 Speak Task c


Now report the results of your survey.

Xem thêm: Giải Sách Toán Lớp 5 Trang 176 Luyện Tập Chung (Tiếp), Toán Lớp 5 Trang 176 Luyện Tập Chung (Tiếp)

(Bây giờ report kết trái cuộc khảo sát điều tra của bạn.)

Guide lớn answerOne person lượt thích the simple European clothes: trắng shirts and dark trousers.Two people said they liked their uniform.Mai said she loved the traditional dress.