Language focus

  -  

Phần này để giúp bạn học tập ôn tập từ bỏ vựng sẽ học của unit 2 với chủ thể "clothing" (quần áo) cùng với ngữ pháp về câu bị động, thì hiện tại tại xong xuôi và thì thừa khứ đơn. Bài viết sau là lưu ý giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 2: CLOTHING

1. Work with a partner. Read the dialogue. (Các các bạn hãy thực hành thực tế với một các bạn cùng học. Đọc đoạn đối thoại sau:)

Nga: Come và see my photo album.Mi: Lovely! Who’s this girl?Nga: Ah! It’s Lan. My old friend.Mi: How long have you known her?Nga: I’ve known her for six years.Mi: Have you seen her recently?Nga: No, I haven’t seen her since 2003.She moved khổng lồ Ho đưa ra Minh city with her family then.

Bạn đang xem: Language focus

Dịch bài:

Nga:Đến xem bộ hình ảnh của mình đi.Mi:Đẹp quá! cô nàng này là ai vậy?Nga:À! Đó là Lan, bạn cũ của bản thân đấy.Mi:Bạn quen thuộc cô ấy thọ chưa?Nga:Mình sẽ quen cô ấy 6 năm rồi.Mi:Gần đây bạn có gặp mặt cô ấy không?Nga:Không. Tôi đã không gặp mặt cô ấy từ năm 2003. Cô ấy chuyển tới tp.hcm với gia đình từ đấy.

Now use the information in the table lớn make similar dialogues. (Bây giờ thực hiện những tin tức trong bảng sau đây để triển khai những bài hội thoại tương tự:)

a) Lan - old friend

six years

2003

b) quang đãng - brother"s friend

seven months

January

c) Hoa - new friend

three weeks

Monday

Giải:

b.Quang - brother"s friend

A:Come và see my photo album, B.B:Lovely! Who"s this boy?A:Ah! It"s Quang, my brother"s friend.B:How long have you known him?A:I"ve known her for seven months.B:Have you seen him recently?A:No, I haven"t seen her since January. He went lớn Vung Tau thành phố to work there.

c. Hoa - new friend

A:Come và see my photo album, B.B:Lovely! Who"s this girl?A:Ah! It"s Hoa, my new friend.B:How long have you known her?A:I"ve known her for three weeks.B:Have you seen her lately?A:No, I haven"t seen her since Monday. She"s gone on holiday with her family to domain authority Lat for a week.

2. Work with a partner. Imagine you and your partner are visiting Ho đưa ra Minh City. Ask and answer questions about the things vou liavc done. Use the present pcrfect tense of the verbs in the box. (Thực hành cùng với một bạn cùng học. Tưởng tượng các bạn và một các bạn cùng học khác đã thăm thành phố Hồ chi Minh. Hỏi và trả lời câu hỏi về hồ hết gì chúng ta đã làm. Dùng thì hiện nay tại xong xuôi của động từ vào khung.)

do visit see go eat

Giải:

A. Have you visited the Giac Lam Pagoda yet? (Bạn đã thăm chùa Giác Lâm chưa?)B. Yes. I’ve already visited it. (Có, tôi đang thăm nó rồi)A. Have you eaten Vienamese food yet? (Bạn đã từng đồ ăn nước ta chưa?)B. No, I haven’t. (Chưa)A. Have you been to lớn the Reunification Palace yet? (Bạn đang đi đến Dinh Thống duy nhất chưa)B. No, I haven’t. (Chưa)A. Have you eaten in a vegetarian restaurant yet? (Bạn đã ăn uống tại một nhà hàng chay chưa)B. No, I haven’t, but I’ll try it sometime. (Chưa. Dẫu vậy mình đang thử vào thời gian nào đó)A. Have you seen the Zoo & Botanical Gardens yet? (Bạn đã thăm sân vườn thú và công viên bách thảo chưa)B. Yes, I’ve already seen them. (Rồi, bản thân đi coi rôi)A. Have you eaten Chinese food yet? (Bạn dã thử ăn uống đồ Hoa chưa)B. Yes, I think it"s very delicious. (Rồi, bản thân nghĩ nó khôn cùng ngon)A. Have you been to lớn the Dam Sen Amusement Park yet? (Bạn đã đi đến công viên Đầm Sen chưa?)B. Yes, I’ve already seen it. (Rồi. Mình đã đi đến xem rồi)A. Have you ealen French food yet? (Bạn nạp năng lượng đồ Pháp chưa)B. Yes. It’s very tasty. (Rồi, nó ngon lắm)

3. Work with a partner. Ask & answer questions about each of the activities in the box. (Thực hành cùng với một chúng ta cùng học. Hỏi với trả lời thắc mắc về từng hoạt động trong khung.)

Comic (truyện tranh) computer (máy tính) supermarket(siêu thị)Volleyball (bóng chuyền) Singapore movies(phim)Elephant (voi) Hue durian (quả sầu riêng)

Giải:

1.comic

A. Have you ever read a comic book?B. Yes, I have.A. When did you last read it?B. This morning.

2.computer

A. How was it?B. It was interesting.A. Have you ever used a computer?B. No, I haven’t. I don’t know anything about computer..

3.supermarket

A. Do you intend lớn learn it?B. Yes, I’m going to lớn learn it next month.A. Have you ever gone khổng lồ a supermarket?B. Yes, I have.A. When did you last go there?B. Last Saturday.

Xem thêm: Ứng Dụng Khớp Quay Dùng Trong : A, Câu 3 Trang 95 Sgk Công Nghệ 8

4.volleyball

A. Have you ever played volleyball?B. Yes, I have.A. When did you last play it?B. I played it with my friends last weekend.A. Is it your favorite sport?B. Yes, it is.A. I see. Vị you often play it?B. Yes. I usually play it with my friends.

5.Singapore

I. Have you over been to Singapore?J. No, I haven’t.I. Do you want to lớn go there?J. Yes, of course, but I haven’t had any occasion.

6. Movies

A. Have you ever gone lớn the movies?B. No. I haven"t, because I don’t like it. I‘d rather watch television programmes.

7.elephant

M : Have you ever ridden an elephant?N : No, I haven"t.M : vày you lượt thích to ride it?N : Yes. I hope’ll have an occasion lớn ride it.

8. Hue

A. Have you ever been khổng lồ Hue?B.No, I haven"t.A.Do you want to go there?B.Yes. I will go to Hue on holiday.

Xem thêm: Vẽ Tranh Cảnh Ngày Hè Lớp 10, Cảm Nhận Cảnh Ngày Hè (Nguyễn Trãi)

9.durian

O: Have you ever eaten a durian?P: Yes, I have.O: When did you last eat it?P: Last month. When I visited my uncle in my trang chủ village.

4. Read the first scnlcnce & then complete the second sentence with the same meaning. Use the passive form. (Đọc câu trước tiên và sau đó hoàn hảo câu vật dụng hai với thuộc nghĩa. Cần sử dụng dạng bị động)

Giải:

a) They made jeans cloth from cotton in the 18thcentury.=> Jean cloth was made from cốt tông in the 18thcentury. (Quần áo jeans được làm từ côt tông vào nuốm kỉ 18)b) They grow rice in tropical countries.=> Rice is grown in tropical countries. (Gạo được trồng ở các nước nhiệt đới)c) They will produce five milllion bottles of champagne in France next year.=> Five million bottles of champagne will be produced in France next year. (5 triệu chai săm panh sẽ tiến hành sản xuất nghỉ ngơi Pháp vào khoảng thời gian tới)d) They have just introduced a new style of jeans in the USA.=> A new style of jeans has just been introduced in the USA.(Một chủng loại quần jean bắt đầu đã được ra mắt ở Mỹ)e) They have built two depatment stores this year.=> Two departments stores have been built this year. (Hai tầng căn hộ chung cư cao cấp đã được xây năm nay)

5. Change the sentences from the active into the passive. (Đổi những câu từ dữ thế chủ động sang bị động.)

Giải:

a) We can solve the problem.=> The problem can be solved. (Vấn đề có thể được giải quyết)b) People should stop experiments on animals.=> Experiments on animals should be stopped. (Thí nghiệm trên động vật nên được ngừng lại)c) We might find life on another planet.=> Life might be found on another planet. (Sự sống rất có thể được search thấy trên những hành tinh khác)d) We have to lớn improve all the schools in the city.=> All the schools in the đô thị have khổng lồ be improved. (Mọi trường học tập trong tp nên được cải thiện)e) They are going to build a new bridge in the area.=> A new bridge is going to lớn be built in the area (Một cây cầu bắt đầu sắp được xây ngơi nghỉ trong vùng)