WRITING

     

Unit 16: The Wonders Of The World – giờ Anh Lớp 11

D. Writing

D. Writing Unit 16 Trang 184 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 11

Below are some notes made by a visitor lớn the Ponagar Cham Towers in Nha Trang. Use his/her notes to write a report on the visit. (Dưới đó là một số biên chép của một khách thăm Tháp Chàm nghỉ ngơi Nha Trang. Thực hiện những biên chép của anh/cô ấy nhằm viết một tường thuật về chuyến thăm này.

Bạn đang xem: Writing

)

*

Brief introduction:

Brief tour lớn Ponagar Cham Towers in Nha TrangExample of Cham architecture in central Vietnam

Details:

Consist of 4 towersLocated on Cu Lao Marble Hill, 2km north of Nha TrangBuilt between ()(8^th) & (13^th) centuriesEach tower dedicated lớn a different godLargest tower 22.5m high, built in honour of Lady Thien Y, contain sandstone statue, sit on Buddha’s throneStatue 2.6m high, with 10 hands, hold objects, illustrate the Buddha’s power

Summary of the visit:

Last 5 hoursTiring but enjoyable, memorable

Tạm dịch

Giới thiệu ngắn gọn:

Tour ngắn đến Tháp Chàm Ponagar ở Nha TrangVí dụ về kiến trúc Chăm ở miền trung Việt Nam

Chi tiết

Bao tất cả 4 tòa thápNằm bên trên Đồi Đá Cẩm Thạch, biện pháp Nha Trang 2km về phía bắcĐược thiết kế từ thay kỷ 8 cho 13Mỗi tháp dành riêng cho một vị thần khác nhauTháp lớn nhất cao 22,5m, được thành lập để vinh danh Đức mẹ Thiên Y, chứa tượng sa thạch, ngồi trên ngai vàng củaĐức PhậtTượng cao 2,6m, cùng với 10 tay, núm đồ vật, minh họa sức mạnh của Đức Phật

Tóm tắt chuyến thăm:

Kéo lâu năm 5 giờMệt mỏi nhưng lại thú vị, đáng nhớ

Hướng dẫn giải

Last year, during my stay in Nha Trang, I had a brief tour khổng lồ Ponagar Cham Towers, one of the most beautiful examples of Cham architecture in central Vietnam.

The Ponagar Cham Towers consist of four towers. They are located on Cu Lao Marble Hill, two kilometers north of Nha Trang. They were built between the (8^th) and (13^th) centuries.

The remaining towers were dedicated to different god. The largest tower was built in honor of Lady Thien Y. The 22.5m high tower contains her sandstone statue sitting on Buddha’s throne. The 2.6m high statue has 10 hands, holding specific objects illustrating the power of Buddha.

The tour khổng lồ Ponagar Cham Towers lasted 5 hours. I was rather tired, but the tour was enjoyable, memorable và informative.

Tạm dịch

Năm ngoái, trong chuyến hành trình đến Nha Trang, tôi đã gồm một chuyến đi ngắn cho Tháp Chàm Ponagar, trong những ví dụ đẹp tuyệt vời nhất về kiến trúc Chăm ở miền trung Việt Nam.

Tháp Chàm Ponagar bao gồm bốn tòa tháp. Chúng nằm bên trên Đồi Đá Cẩm Thạch, biện pháp Nha Trang 2 km về phía bắc. Bọn chúng được xây dựng thời điểm giữa thế kỷ 8 và 13. Những tháp sót lại được dành riêng cho thần khác nhau. Tòa tháp cao nhất được thi công để vinh danh Đức bà mẹ Thiên Y.

Tháp cao 22,5m chứa bức tượng bằng đá điêu khắc sa thạch của bà ngồi bên trên ngai xoàn của Đức Phật. Bức tượng phật cao 2,6m gồm 10 tay, giữ các vật thể cụ thể minh họa sức khỏe của Đức Phật.

Xem thêm: Vì Sao Phải Xát Muối Lên Bề Mặt Miếng Thịt Hoặc Con Cá, Câu 3 Trang 140 Sgk Sinh Học 10 Nâng Cao

Tour du ngoạn đến Tháp Chàm Ponagar kéo dài 5 giờ. Tôi đã khá mệt mỏi, nhưng chuyến hành trình thật thú vị, đáng nhớ và cung ứng nhiều thông tin.

Cách giải khác

My visit khổng lồ Nha Trang last year included a brief tour khổng lồ Ponagar Cham Towers. This tower complex is one of the most beautiful examples of Cham architecture in central Vietnam.

The Ponagar Cham Towers consist of four towers. They are located on Cu Lao Marble Hill, two kilometers north of Nha Trang. They were built between the 8th và (13^th) centuries.

The remaining towers were dedicated khổng lồ different gods. The largest one was built in honor of Lady Thien Y. The 22.5m tower contains her sandstone statue sitting on Buddha’s throne. The 2.6 statue has 10 hands, each is holding a specific object illustrating the power of Buddha.

The tour to Ponagar Cham Towers lasted 5 hours. I was rather tired but the tour was enjoyable, memorable và informative.

Các các bạn Vừa coi Qua câu chữ D. Writing Focus Unit 16 Trang 184 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 11. Bài bác Học bao hàm Viết Một Đoạn Văn, Sau bài học kinh nghiệm Này Các các bạn sẽ Đến E. Language Focus – Unit 16: The Wonders Of The World, chúng ta Cùng quan sát và theo dõi Nhé.

Xem thêm: Electron Thuộc Lớp Nào Liên Kết Chặt Chẽ Với Hạt Nhân Nhất Với Hạt Nhân?


Các nhiều người đang xem D. Writing Unit 16 Trang 184 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 11 trực thuộc Unit 16: The Wonders Of The World tại Tiếng Anh Lớp 11 môn tiếng Anh Lớp 11 của xechieuve.com.vn. Hãy thừa nhận Đăng cam kết Nhận Tin Của website Để update Những thông tin Về học tập Tập mới nhất Nhé.