Unit 13 Lớp 8: Read

     

Christmas is an important festival in many countries around the world. The Christmas Tree One Christmas Eve in the early 1500s, some people decorated a tree & put it in the market place in the Latvian city of Riga. This custom spread throughout Europe,


READ.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 8: read

Christmas is an important festival in many countries around the world.

The Christmas Tree

One Christmas Eve in the early 1500s, some people decorated a tree & put it in the market place in the Latvian city of Riga. This custom spread throughout Europe, và finally khổng lồ America in the 1800s.

*

The Christmas Card

In the mid-nineteenth century, an Englishman wanted to send Christmas greetings to lớn his friends, so he had someone design a card. Forty years later, cards were a part of the Christmas tradition.

*

Christmas CarolsEight hundred years ago, Christmas songs were performed for people in towns & villages. These songs were stories put khổng lồ music and most people enjoyed them. The leaders of the Church, however, did not. They said the songs were unsuitable, but about 180 years ago, the songs became popular again.

*

Santa ClausIn 1823, the Patron saint of children, Saint Nicholas appeared in a poem called A Visit From Saint Nicholas. The character in the poem was a fut jolly man who wore a red suit and gave children presents on Christmas Eve. The poem, which was written by Clement Clarke Moore, an American professor, became popular in the USA. Santa Claus is based on the mô tả tìm kiếm of Saint Nicholas in this poem.

*

Dịch bài đọc:

Giáng sinh là một trong những ngày lễ quan trọng ở những nước trên cụ giới.

Cây Giáng sinh

Đêm lễ giáng sinh vào đầu thập niên 50, một số người vẫn trang hoàng một cải cây rồi đem để nó ờ khu vực họp chợ trong tp Latvia của Riga. Tục lệ này đã lan truyền khắp châu Âu và sau cuối đã đến đất nước mỹ vào những năm 80.

Thiệp mừng Giáng sinh

Giữa nạm kỉ 19, một người Anh mong muốn gửi gần như lời chúc nhân thời cơ Giáng sinh cho bạn mình vì vậy mà anh sẽ nhờ người kiến tạo một tấm thiệp. Bổn mươi năm sau, đông đảo tấm thiệp mẫu mã này vẫn trờ thành một phần trong truyền thống cuội nguồn ngày Giáng sinh.

Những bài hát mừng Giáng sinh

Cách phía trên 800 năm, người ta đã hát những bài xích hát mừng Giáng sinh cho tất cả những người dân thành phố và làng quê nghe. Những bài bác hát này là những câu chuyện đã được phổ nhạc và số đông dân chúng phần đa thích. Tuy vậy những vị dẫn đầu Giáo hội lại không thích. Chúng ta nói những bài xích hát kia không phù hợp, nhưng từ thời điểm cách đó khoảng 180 năm những bài xích hát đó lại thịnh hành trở lại.

Xem thêm: Học Phí Của Trung Tâm Anh Ngữ Summit Education: Home, Học Phí Của Trung Tâm Anh Ngữ Summit Bao Nhiêu

Ông già Nô-en.

Năm 1823, vị thần bảo lãnh trẻ em, Saint Nicholas xuất hiện thêm trong một bài xích thơ mang tên lả Chuvến mang lại thăm cùa Thánh Nicholas. Nhân trang bị trong bài bác thơ là một trong những người khủng và vui tính luôn luôn mặc bộ xống áo đỏ và tặng trẻ em không hề ít quà vào tối Giáng sinh. Bài thơ đã có viết bởi Clement Clarke Moore, một giáo sư tín đồ Mỹ, vẫn trở nên nổi tiếng ở Mỹ. Ông già Nô-en được mô rộp theo hình ảnh Thánh Nicholas trong bài xích thơ này.


bài 1

1. Complete the table.

(Hoàn thành bảng sau.)

*

Hướng dẫn giải:


Christmas Specials

Place of origin

Date

The Christmas tree

The Christmas card

Christmas carols

Santa Claus

Riga

England

(no information)

USA

early 1500s

mid- 19th century

800 years ago

1823


bài 2

2. Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi.)

a) How long ago did the Christmas tree come to the USA?

b) Why did the Englishman have someone thiết kế a card?

c) When were Christmas songs first performed?

d) Who wrote the poem A Visit from Saint Nicholas?

e) What is Santa Claus based on?

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a) The Christmas tree came lớn the USA in the 1800s.

b) Because he wanted khổng lồ send Christmas greetings khổng lồ his friends.

c) Christmas songs were first performed 800 years ago.

d) An American professor named Clement Clarke Moore wrote A visit from Saint Nicholas.

Xem thêm: Ca Dao Có Câu: " Muốn Sang Thì Bắt Cầu Kiều, Muốn Sang Thì Bắc Cầu Kiều

e) Santas Claus is based on the mô tả tìm kiếm of Saint Nicholas in the poem. 

Tạm dịch:

a) Cây Giáng sinh mở ra ở Hoa Kỳ từ bao giờ?=> Cây Giáng sinh xuất hiện ở Hoa Kỳ những năm 1800.b) nguyên nhân người Anh lại nhờ người xây đắp tấm thiệp?=> bởi vì ông ấy ao ước gửi lời chúc mừng ngày lễ noel đến bạn bè của mình.c) các bài hát giáng sinh được màn biểu diễn lần trước tiên vào khi nào?=> những bài hát ngày lễ noel được màn biểu diễn lần đầu cách đó 800 năm.d) ai đã viết bài bác thơ Một chuyến viếng thăm trường đoản cú Thánh Nicholas?=> Một giáo sư tín đồ Mỹ thương hiệu là Clement Clarke Moore sẽ viết bài bác thơ Một chuyến viếng thăm từ Thánh Nicholas.e) Ông già Nô-en được mô bỏng theo điều gì?=> Ông già Nô-en được mô phỏng theo Thánh Nicholas trong bài xích thơ.