Unit 12 lớp 10 speaking

     

B. SPEAKING

Task 1: Read what Ha Anh says about music./(Đọc phần lớn gì Hà Anh nói tới âm nhạc.)

*

Hướng dẫn dịch:

“Vâng. Tôi yêu thương nhạc pop. Nó có tác dụng tôi vui. Tôi thực sự ưng ý ban Backstreet Boys - họ dễ dàng nghe. Những bài bác hát của mình làm tôi phấn khởi ngẫu nhiên lúc nào tôi cảm xúc buồn. Tôi luôn luôn nghe chúng. Tôi bao gồm một trang bị Walkman, vì vậy tôi rất có thể nghe nhạc lúc tôi đi ra ngoài, ở trong nhà tôi luôn luôn luôn mở ra-đi-ô cùng tôi xem công tác nhạc pop bên trên tivi.”

Lời giải:

1. Ha Anh likes pop music.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 10 speaking

2. Because it keeps her happy.

3. Her favourite band is the Backstreet Boys.

4. She listens to music all the time.

Hướng dẫn dịch:

1. Hà Anh thích các loại nhạc nào?

=> Hà Anh say đắm nhạc pop.

2. Vì sao cô ấy nghe nó?

=> cũng chính vì nó giữ lại cô ấy hạnh phúc.

3. Ban nhạc ngưỡng mộ của cô ấy là gì?

=> Ban nhạc thương mến của cô ấy là Backstreet Boys.

4. Bao giờ cô ấy nghe nhạc?

=> Cô ấy nghe nhạc các lúc.

Task 2: Work in groups. Ask your partner questions lớn get information khổng lồ complete the lable below./(Làm vấn đề từng nhóm. Hỏi bạn cùng học của em câu hỏi để lấy tin tức điền bảng bên dưới đây.)

 

Partner 1

Partner 2

kind of music

classical music

 

reasons for listening khổng lồ music

 

 

favourite band / musician

 

 

favourite tuy vậy / piece of music

 

 

when listen lớn music

 

 

Lời giải:

A: What kind of music vày you like?

B: I lượt thích pop music.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Communication (Trang 53), Communication Unit 11: Our Greener World

A: Why vì you like it?

B: Because it help me relax after working time

A: What’s your favourite band?

B: I lượt thích Backstreet Boys

A: What is your favorite song?

B: I like the “As long as you love me” by Backstreet Boys

A: When bởi vì you listen lớn this music?

B: Whenever I have không tính phí time, especially before sleeping.

A: What kind of music bởi vì you like?

C: I lượt thích rock “n” music.

A: Why do you like it?

C: Because its rhythm relaxes my mind

A: Who is your favourite singer or band?

C: It’s Linkin Park

A: What"s your favourite song?

C: It’s the “In the end”

A: When do you listen to lớn this music?

C: Whenever I have không lấy phí time, especially when I’m upset.

Hướng dẫn dịch:

A: mình muốn loại nhạc nào?

B: Tôi ưng ý nhạc pop.

A: tại sao mình thích nó?

B: bởi vì nó tạo cho tâm trí tôi thư giãn sau giờ làm việc.

A: Ban nhạc yêu thương thích của người sử dụng là gì?

B: Tôi ưng ý Backstreet Boys.

A: bạn thích bản nhạc nào nhất?

B: Tôi ưng ý "As long as you love me" của Backstreet Boys

A: lúc nào bạn nghe nhạc này?

B: Bất cứ lúc nào tôi có thời gian, đặc biệt là trước khi đi ngủ.

A: bạn muốn loại nhạc nào?

C: Tôi thích hợp nhạc rock n roll

A: trên sao mình muốn nó?

c: bởi vì giai điệu của nó giúp tôi thư giãn

A: Ai là ca sĩ giỏi ban nhạc ưa thích của bạn?

C: Đó là ban nhạc Linkin Park

A: bài hát yêu thương thích của chúng ta là gì?

C: Đó là "In the end”

A: bao giờ bạn nghe nhạc này?

C: Bất cứ bao giờ tôi có thời gian rảnh, đặc biệt là khi tôi cảm thấy buồn

Task 3: Now report what you have found out about your partners./(Bây tiếng thuật lại gần như gì em đã nhận được thấy về chúng ta cùng học của em.)

Lời giải:

B is into pop music while C is a fan of rock n roll music. They lượt thích listening khổng lồ these 2 kinds of music because they relax their mind. B is a tín đồ of Backstreet Boys meanwhile C likes Linkin Park. They both listen khổng lồ music whenever they have không lấy phí time.

Xem thêm: Giải Sgk Hóa 9 Trang 27 Sgk Hóa 9, Giải Bài 1 Trang 27 Sgk Hóa 9

Hướng dẫn dịch:

B thích nhạc pop còn C thích nhạc rock. Họ thích nghe 2 thể loại nhạc đó vì chúng thư giãn vai trung phong trí họ. B là fan hâm mộ của Backstreet Boys trong khi C thích Linkin Park. Họ đều nghe nhạc mỗi lúc có thời gian rảnh.