10 unit 11 language focus

  -  

Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về kiểu cách phát âm /t/ cùng /d/, tương tự như ôn tập về câu đk loại 3. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng và cấu tạo cần xem xét cũng như trả lời giải bài bác tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: 10 unit 11 language focus

*

PRONUNCIATION (Phát âm)

Listen và repeat (Lắng nghe cùng nhắc lại)

/t//d/

Topic

Toxic

Contain

Plant

Worked

Contamination

Different

Hoped

Difficulty

Invader

Spend

Lived

Documentary

Dependent

Depend

Played

Practise these sentences. (Thực hành đọc các câu sau.)

1. It’s next khổng lồ the restaurant on the third floor.2. They’re on the next counter on your left, dear.3. It’s exactly twenty-two minutes lớn ten.4. They stayed at home and played cards with the children.5. Sidney and I listened to lớn the radio and studied.6. Donald & I had a bad cold, so we decided khổng lồ stay at home.

GRAMMAR & VOCABULARY (Ngữ pháp với từ vựng)

Exercise 1. Complete the following sentences, using the correct khung of the verbs in brackets. (Hoàn thành những câu sau, áp dụng dạng đúng của những động từ vào ngoặc.)

1. If I __had known__ that you were ill last week, I would have gone lớn see you. (Nếu tôi biết tuần trước bạn gầy thì tôi đã từng đi thăm các bạn rồi.)2. I would have bought a new bicycle if I __had had__ enough money. (Tôi sẽ download một chiếc xe đạp mới ví như tôi tất cả đủ tiền.)3. If I had had a motorbike, I __would have gone__ home immediately. (Nếu tôi có xe máy, tôi đã về bên ngay lập tức rồi.)4. If he had worked hard, he __would have passed__ his examination. (Nếu anh ấy học tập chăm chỉ, anh ấy vẫn qua kì thi rồi.)5. We __would have enjoyed__ the party better if it had not been so long.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 6 Bài 20 Vượt Thác, Giúp Mình Bài Này Với ! Bài 20Xem thêm: Định Nghĩa Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn Là Gì? Các Dạng Toán Và Bài Tập

(Chúng ta đã rất có thể tận hưởng buổi tiệc vui hơn trường hợp nó không lâu mang lại vậy.)6. He wouldn’t have begun to lớn learn Russian if he __had known__ the difficulties. (Anh ấy sẽ không còn học giờ Nga giả dụ anh ấy biết những khó khăn của nó.)7. If the rain __had stopped__, I would have gone for a walk. (Nếu trời hoàn thành mưa, tôi sẽ đi dạo bộ.)8. If you __had called__ him, he would have come. (Nếu các bạn gọi anh ấy thì anh ấy đang đi tới rồi.)

Exercise 2. Write a sentence with if for each situation. (Viết một câu với if cho từng tình huống.)

1. If the driver in front hadn"t stopped suddenly, the accident wouldn"t have happened. (Nếu tài xế sống phía trước không dừng lại đột ngột thì vụ tai nạn dường như không xảy ra.)2. If I had known that Lam had to get up early, I would have woken him up. (Nếu tôi biết Lâm đề xuất dậy sớm thì tôi đã đánh thức anh ấy dậy rồi.)3. If Hoa hadn"t lent me the money, I wouldn"t have been able to lớn buy the car. (Nếu Hoa cấm đoán tôi mượn tiền thì tôi vẫn không có tác dụng để download ô tô.)4. If Mary hadn"t been wearing a seat belt, she would have been injured. (Nếu Mary không thắt dây an ninh thì cô ấy đã trở nên thương rồi.)5. If you had had breakfast, you wouldn"t be hungry now. (Nếu ạn đã bữa sáng thì hiện thời bạn đã không đói.)6. If I had had some money on me, I would have got a taxi. (Nếu tôi gồm một không nhiều tiền sở hữu theo, tôi sẽ bắt tắc-xi.)

Exercise 3. Use the given information to make conditional sentences with if. (Dùng tin tức đã cho để đặt câu đk với if.)

1. If I had been working at the restaurant last night, I would have waited on your table. (Nếu buổi tối qua tôi thao tác làm việc ở quán ăn thì tôi đã giao hàng bàn của người sử dụng rồi.)2. If they had been paying attention, they would have seen the sign marking their exit from the highway. (Nếu họ để ý thì họ đã nhận thức thấy biển báo trên tuyến đường cao tốc rồi.)3. Carol would have answered the phone if she hadn"t been studying. (Carol đã trả lời điện thoại thông minh nếu cô ấy không học tập bài.)4. If the sun hadn"t been shining, we wouldn"t have gone to lớn the beach yesterday. (Nếu khía cạnh trời ko chiếu nắng, hôm qua chúng ta sẽ không đi tới kho bãi biển.)5. If the music hadn"t been playing loudly at the restaurant, I would have heard everything Mr. Lee said during dinner. (Nếu âm thanh không được nhảy quá to ở nhà hàng quán ăn thì tôi sẽ nghe được tất cả những gì ông Lee nói trong suốt ban đêm rồi.)