Unit 10 lớp 9: write

     

Bài học tập Unit 10 Lớp 9 Life on another planets phần Write phía dẫn những em viết bài bình luận về việc tồn tại của UFO.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 9: write


Read the outline of an exposition in column A. Then put the paragraphs in column B in order khổng lồ match the sections in colunm A. (Hãy phát âm dàn bài được trình bày trong cột A. Tiếp nối xếp những đoạn văn vào cột B cho tương xứng với mỗi phía bên trong cột A).


*


Read the dialogue between An & Ba about the existence of UFOs. (Đọc bài bác đối thoại thân An cùng Ba về sự tồn tại của đĩa bay) Hướng dẫn dịch

​An: Bạn bao gồm nghĩ đĩa cất cánh tồn tại không?

Ba: Có chứ, báo chí truyền thông đã nói những về sự xuất hiện thêm của đĩa bay.

An: Điều gì làm các bạn tin là gồm đĩa bay?

Ba: À, nhiều người dân khắp phần đa nơi trên nhân loại đều nói rằng họ đã nhận thức thấy đĩa bay, chính vì thế chúng chắc chắn là tồn tại.

An: Đĩa bay! có lẽ rằng đó là sự tưởng tượng của họ.

Ba: Tôi không cho là thế. Đã có nhiều bức hình ảnh về nó. Và đều nhà nhiếp hình ảnh nói rằng họ đã nhìn thấy những sinh vật y hệt như con người bọn họ đi ra khỏi đĩa bay.

An: Nếu có đĩa cất cánh thì phải có dấu dấu của sự đổ bộ của họ trên khu đất liền.

Ba: Bạn nói đúng. Tín đồ ta đang bàn tán về đông đảo vòng tròn kỳ túng bấn trên những cánh đồng sinh sống Anh. Đĩa bay không hề là sự tưởng tượng của con bạn nữa. Chúng bao gồm thật. Họ đã sẵn sàng chào đón những chuyến viếng thăm của họ.

Now use Ba’s opinion in the dialogue lớn write an exposition about the existence of UFOs. Begin with: (Bây giờ hãy sử dụng ý kiến của bố trong bài đối thoại để viết một bài phân tích và lý giải về sự mãi sau của đĩa bay. Bắt đầu với:) Guide to lớn answer

I believe UFOs exist because articles and reports in newspapers talked a lot about its appearance.

First(ly), many people from different countries reported that they once saw flying saucers.

Xem thêm: Soạn Toán 7 Bài 3 Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch Lớp 7, Đại Lượng Tỷ Lệ Nghịch

Second(ly), there are many photos of flying saucers và some photographers said they saw manlike creatures get out of the vehicles.

Moreover, people are discussing those mysterious circles on the fields in the countryside of Great Britain.

Therefore, UFO is not an imagination. It’s real and we should be ready to see its visits.


Use Ba’s opinion rearrange and add some words to lớn complete the paragraph.


I believe UFOs exist because articles and reports in newspapers talked a lot about their appearance. _______there are many photos of flying saucers và some photographers said they saw man-like creatures get out of the vehicles.  They are _______, & we should be ready to lớn see their visits. _______ many people from different countries reported that they once saw flying saucers. _______ people are discussing those mysterious circles on the field in the countryside of Great Britain.  So I think UFOs are ____________.

 

Key

I believe UFOs exist because articles và reports in newspapers talked a lot about their appearance.

Fistly, many people from different countries reported that they once saw flying saucers. Secondly, there are many photos of flying saucers and some photographers said they saw man-like creatures get out of the vehicles. Moreover, people are discussing those mysterious circles on the field in the countryside of Great Britain.

So I think UFOs are not our imagination. They are real, and we should be ready lớn see their visits.


Bài tập trắc nghiệm Write Unit 10 Lớp 9


Trên đó là hướng dẫn nội dung bài học Write Unit 10 giờ Anh lớp 9, để nâng cấp kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành thực tế Trắc nghiệm Unit 10 lớp 9 Write


Câu 1:

Choose the best sentence that has the same meaning as the root.

Unless we protect the environment, our life will be badly affected.

Xem thêm: Thi Cấp 3 Cần Bao Nhiêu Điểm Là Đậu, Mỗi Môn Cần Bao Nhiêu Điểm Để Đỗ Tốt Nghiệp 2021

 


A. If we protect the environment, our life will be badly affected. B. If we don’t protect the environment, our life will be badly affected. C. If we don’t protect the environment, our life won’t be badly affected.  D. If our life is badly affected, we will protect the environment.

Câu 2:

I’m not a millionaire, so I can’t take a trip to space.

 


A. If I am a millonaire, I will take a trip khổng lồ space. B. Unless I was millionaire, I would take a trip khổng lồ space. C. If I were a millinaire, I would take a trip lớn space. D. If only I was a millinaire, I would take a trip lớn space.

Câu 3:

We will try our best lớn finish the work even if it is very hard.

 


A. Despite hard working, we will try our best khổng lồ finish the work. B. Although the work is hard, we will try our best khổng lồ finish it. C. If the work is hard, we will try our finish it. D. We will try our best to finish the work unless it is too hard.

Câu 4-10: Mời những em singin xem tiếp câu chữ và thi demo Online nhằm củng cố kiến thức về bài học kinh nghiệm này nhé!


Hỏi đáp Write Unit 10


Trong quá trình học tập trường hợp có vướng mắc hay yêu cầu trợ giúp gì thì những em hãy comment ở mục Hỏi đáp, xã hội Tiếng Anh xechieuve.com.vn sẽ cung ứng cho những em một biện pháp nhanh chóng!