SOẠN ANH 12 UNIT 10: B

     

B. Speaking (trang 109-110 SGK giờ Anh 12)

Task 1: Work in pairs. Ask và answer the following questions. (Làm bài toán từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1.

Bạn đang xem: Soạn anh 12 unit 10: b

A: What vì chưng you gọi Gấu Trúc, tê Giác, Hổ, Voi in English? (Bạn điện thoại tư vấn "gấu trúc, tê giác, hổ và voi "bằng giờ đồng hồ Anh là gì? )

B: We call these animals “panda, rhino, tiger and elephant” respectively.(Chúng tôi gọi những loài vật này theo lần lượt là "panda, rhino, tiger và elephant".)

2. A: In which sort of habitats can you find each of these animals? (Trong số đông loại môi trường xung quanh sống nào bạn có thể tìm thấy những con vật này? )

B: Pandas can be seen in bamboo forests. Rhinos can be found in grasslands & tropical or sub-tropical forests. We can find tigers in forests, grasslands và elephants can be seen in forests. (Gấu trúc có thể được tìm kiếm thấy trong rừng tre. Cơ giác hoàn toàn có thể được tìm kiếm thấy ngơi nghỉ đồng cỏ và rừng sức nóng đới hoặc cận sức nóng đới. Chúng ta có thể thấy những con hổ vào rừng, đồng cỏ và voi hoàn toàn có thể được nhìn thấy trong rừng) 

3. A: Which of these animals can be kept as a pet or used for food or medicine? (A: Động đồ dùng nào trong các những động vật hoang dã này rất có thể được duy trì như thứ nuôi hoặc được thực hiện cho thực phẩm hoặc thuốc? )

B: None of these animals can he kept as a pet, except for tiger can be used for food và medicine. (Không loài trong những những con vật này được nuôi như đồ nuôi, trừ hổ có thể dùng làm cho thức ăn uống và dung dịch men.)

4. A: Which of them is / are endangered? (Những con nào trong số chúng hiện nay đang bị đe doạ?)

B: Pandas, tigers & rhinos are endangered. (Gấu trúc, hổ và tê giác đang bị nguy hiểm.)

Task 2: Work in pairs. Look at the information about the giant panda, tiger, rhino & elephant, which are endangered animals. Ask và answer questions about them. (Làm câu hỏi từng đôi. Nhìn những thông tin về gấu trúc khổng lồ, hổ , cơ giác và voi, bọn chúng là những động vật hoang dã đang lâm nguy. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

A. Where vị the giant panda live? (Gấu trúc sống sinh sống đâu?)

B. In bamboo forests in the mountains in central & western China. (Trong rừng tre sinh hoạt vùng núi Trung và Tây Trung Quốc.)

A. What‘s the population of pandas in the world? (Dân số của gấu trúc trên nhân loại là bao nhiêu?)

B. Only about 600. (Chỉ có tầm khoảng 600.)

 

*

Lời giải: 

A: Where do the giant panda live?

B: In bamboo forests in the mountains in central & western China.

A: What‘s the population of pandas in the world?

B: Only about 600.

A: What’s their main food?

B: Bamboo leaves.

A: What"s their average weight?

B: About 75 to lớn 160 kg.

A: Are they tall? What’s their height?

B: Not much. Their average height is from 1,2 to 1,5 metres.

A: How long vì chưng they live?

B: Their average lifetime is about 20 to 30 years.

A: Are they in danger of extinction?

B: Yes. Their population is in decline.

A: Why?

B: Because their natural habitat is being destroyed and they are hunted for commercial trade.

Hướng dẫn dịch:

A: Gấu trúc kếch xù sống ngơi nghỉ đâu?

B: Ở rừng tre nghỉ ngơi vùng núi phía Trung và Tây Trung Quốc.

A: số lượng dân sinh của panda trên trái đất là gì?

B: chỉ ở mức 600.

A: Thức ăn chính của mình là gì?

B: Lá tre.

A: Trọng lượng mức độ vừa phải của bọn chúng là bao nhiêu?

B: tầm 75 đến 160 kg

A: bọn chúng cao không? độ cao của họ là bao nhiêu?

B: không cao lắm. độ cao trung bình từ bỏ 1,2 cho 1,5 mét.

A: bọn chúng sống bao lâu?

B: Tuổi thọ mức độ vừa phải của chúng khoảng từ trăng tròn đến 30 năm.

A: chúng có nguy cơ tuyệt chủng không?

B: Có. Con số của chúng đang suy giảm.

Xem thêm: Đường Trung Trực: Định Nghĩa Đường Trung Trực, Đường Trung Trực Là Gì

A: tại sao?

B: Do môi trường thiên nhiên sống thoải mái và tự nhiên của bọn chúng đang bị tàn phá và chúng bị săn bắt để mua bán.

Task 3: Work in groups. Take turns to lớn give an oral report on the animals mentioned in Task 2. (Làm việc từng nhóm. Núm phiên trần thuật về những bé thú được kể tới ở Task 2.)

Lời giải: 

1. A: Let’s talk about the present endangered animals: pandas, tigers, rhinos and elephants.

B: OK. First I see rhinos are listed in the Red List.

C: Now they live in grasslands, tropical & subtropical forests in Africa và southern Asia.

D: The population of rhinos is about 17 000.

A: They have the average height of about 1,2 khổng lồ 1,8 meters & weigh from 1,000 khổng lồ 3,000 kgs.

B: Their main food is grass and plants.

D: và their average life span is about forty years.

C: They are also in danger of extinction due lớn their natural habitat destruction and illegal hunting và poaching.

Hướng dẫn dịch: 

A: chúng ta hãy nói về những động vật đang nguy cấp hiện nay: gấu trúc, hổ, tê giác cùng voi.

B: OK. Đầu tiên tôi thấy kia giác được liệt kê trong list Đỏ.

C: hiện nay chúng sống sinh hoạt đồng cỏ, rừng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới ở Châu Phi cùng Nam Á.

D: số lượng tê giác là khoảng chừng 17 000.

A: bọn chúng có chiều cao trung bình từ bỏ 1,2 mang lại 1,8 mét và nặng từ 1.000 mang đến 3.000 kg.

B: Thức nạp năng lượng chính của chúng là cỏ cùng cây cối.

D: Tuổi thọ trung bình của bọn chúng là khoảng tầm 40 năm.

C: Chúng cũng có nguy cơ tốt chủng vì chưng sự hủy hoại môi trường sống tự nhiên của chúng và việc săn bắt  cùng săn bắt trái phép.

2. A: Tigers are also referred lớn in the Red List & there are only about 6000 tigers in the world.

B: They are found in forests, grasslands & swamps in Siberia, Southeast Asia & Southern India.

C: Their average height is about 1,4 khổng lồ 1,9 meters và an average weight of 65 lớn 300 kgs.

D: Tigers are carnivores so their food is living animals such as deer, buffalo, etc...

A:The life span is about 15 to lớn 17 years.

B: They are also endangered animals because their natural habitat is destroyed & they are hunted for commercial trade.

Hướng dẫn dịch:

A: Hổ cũng rất được đề cập đến trong list Đỏ cùng chỉ có tầm khoảng 6.000 bé hổ trên nuốm giới.

Xem thêm: Hãy Viết Một Đoạn Văn Tả Hoạt Động Của Bạn Nhỏ Hoặc Em Bé, Viết Đoạn Văn Miêu Tả Hoạt Động Của Một Em Bé

B: chúng được tìm kiếm thấy vào rừng, đồng cỏ và đầm lầy ở Siberia, Đông phái nam Á cùng Nam Ấn Độ.

C: độ cao trung bình của chúng khoảng chừng 1,4 mang lại 1,9 mét với trọng lượng vừa đủ từ 65 đến 300 kg.

D: Hổ là động vật hoang dã ăn thịt cần thức nạp năng lượng của chúng là động vật sống như hươu, trâu, vân vân ...

A: Khoảng thời hạn sống là 15 đến 17 năm.

B: chúng cũng là động vật hoang dã bị rình rập đe dọa vì môi trường thiên nhiên sống tự nhiên và thoải mái của bọn chúng bị tàn phá và bọn chúng bị săn bắt để mua bán.