Unit 10 Lớp 12: Listening

     

1. Work in pairs. Match the words (1-5) with their meanings (a-e). (Làm vấn đề theo cặp. Nối từ bỏ với nghĩa của chúng)


*

Tạm dịch:

1. đạt được - một người thành công trong sự nghiệp

2. Kỹ sư mỏ - ngành công nghiệp khai thác các khoán sản dưởi đất

3. Bắt đầu - bước đầu sự nghiệp hoặc dự án công trình một biện pháp nhanh chóng

4. đặc quyền - một quyền quan trọng đặc biệt hoặc một ưu thế cho ai đó

5. đổi khác - dịch chuyển ai đó từ khu vực này đến nơi khác


2. Listen to lớn a talk show about lifelong learning & choose the best answers. (Nghe một talk show về tiếp thu kiến thức suốt đời và lựa chọn câu trả lời giỏi nhất.)


https://xechieuve.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Lop-12-moiunit-10.Listening.2.-Listen-to-a-talk-show-about-lifelong-learning-and-choose-the-best-answers.mp3
*

Tạm dịch:

1. Các bước bán thời gian của Julie là gì?Trợ giảng.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 12: listening

2. Julie học tập gì khi thao tác bán thời gian?Khóa học marketing quốc tế.

3. West Corner là mô hình công ty gì?Khai thác mỏ.

4. Julie học gì nhằm phát triển tài năng chuyên môn của cô ấy?Phát triển và làm chủ dự án.

5. Tại sao Julie được thăng cấp?Bởi do cô ấy đủ trình độ chuyên môn và nói được cả giờ Anh cùng tiếng Việt


Audio Script:

Host: Good evening, ladies và gentlemen. Please join me in welcoming our guests tonight, two young high achievers: Julie Tran in mining Jimmy Tran in hospitality. Now, who"ll be the first to tell our listeners how they kick-started their career?

Jimmy: People often say "ladies first", so I think my sister should have the privilege.

Host: I can"t agree with you more, Jimmy. Julie, let"s hear your story first. How did you get to where you are today?

Julie: Well, I studied art & design at a vocational school, but I"m now working as a project manager in the mining industry. After I got my diploma, I worked as a teaching assistant at a kindergarten. It was a part-time job so I had all the afternoons free. I realised that the job was not challenging enough. I had plenty of time và I was capable of handing a lot more, so I started an international business course.

Host: You mean you worked part-time & studied at the same time?

Julie: That"s right. Lt was a degree course, & it took me three years to complete it. Then I got hired by West Corner, a mining company. In the sale team. I was lucky to lớn have a very supportive supervisor, who gave me the opportunity to lớn attend workshops và further develop my professional skills.

Xem thêm: Thế Nào Là Hai Góc Phụ Nhau Là Gì ?Ví Dụ? Bài: Tính Chất Cộng Số Đo Góc

Host: & you continued learning?

Julie: Yes, I really enjoyed what I studied so I took a course in project development và management. Upon completion, I was internally transferred khổng lồ the project team as the company had secured a good deal in North Viet Nam. It was a promotion for me, partly because I had studied lớn gain the right qualifications và partly because I am bilingual. I speak Vietnamese at trang chủ with my parents. So, that"s how I started my journey khổng lồ where I am today.

Host: Thank you, Julie. And now our second young guest, who seems lớn have a different story, Jimmy.


Dịch Script:

MC: chào buổi tối, thưa quý vị. Xin vui mừng tham gia thuộc tôi đón nhận các vị khách hàng của họ tối nay, hai bạn thành đạt trẻ con tuổi: Julie trằn kỹ sư mỏ , Jimmy è y sĩ. Bây giờ, ai vẫn là fan trước tiên nói với thính giả của ta con đường bắt đầu sự nghiệp của mình?

Jimmy: Mọi bạn thường nói "phụ thiếu phụ trước", vì vậy tôi nghĩ rằng em gái tôi nên bao gồm đặc quyền.

MC: Tôi ko thể đồng ý với cậu những hơn, Jimmy. Julie, chúng ta hãy nghe câu chuyện của chúng ta trước. Bạn đã đi vào nơi bạn thao tác làm việc ngày bây giờ như cố nào?

Julie: Vâng, tôi học nghệ thuật và xây dựng tại một trường dạy nghề, nhưng hiện giờ tôi đang làm giám đốc dự án trong ngành khai quật mỏ. Sau khi tôi có bằng tốt nghiệp, tôi làm trợ giảng trên một trường mẫu mã giáo. Đó là một công việc bán thời gian vì vậy tôi đã có toàn bộ các chiều tối rảnh rỗi. Tôi phân biệt rằng công việc đó cảm thấy không được thử thách. Tôi đã có rất nhiều thời gian cùng tôi có chức năng nhiều hơn, vì chưng vậy tôi đã ban đầu một khóa học kinh doanh quốc tế.

MC: Ý của doanh nghiệp là bạn thao tác bán thời với học cùng một lúc?

Julie: Đúng rồi. Đó là một khóa học mang bằng, cùng tôi mất ba năm để ngừng nó. Tiếp nối tôi được nhận bởi West Corner, một công ty khai thác mỏ, trong nhóm marketing. Tôi may mắn có được một người đo lường và tính toán rất sức nóng tình, người đã mang đến tôi thời cơ tham gia các cuộc hội thảo và phạt triển tài năng nghề nghiệp của tôi.

MC: với bạn tiếp tục học?

Julie: Vâng, tôi thực sự hết sức thích rất nhiều gì tôi học buộc phải tôi vẫn tham gia khóa huấn luyện và đào tạo về phát triển và thống trị dự án. Sau thời điểm hoàn thành, tôi đang được gửi tới nhóm dự án công trình nội cỗ vì công ty đã tất cả một cam kết kết dễ dãi ở miền bắc bộ Việt Nam. Đó là một trong những sự xúc tiến cho bản thân tôi, một phần vì tôi đã phân tích để có được trình độ chính xác và một phần vì tôi có song ngữ. Tôi nói giờ Việt trong nhà với bố mẹ tôi. Bởi vì vậy, kia là cách tôi ban đầu cuộc hành trình của chính bản thân mình đến địa điểm tôi làm ngày hôm nay.

Xem thêm: Chọn Phương Án Sai Khi Nói Về Sóng Âm, Chọn Đáp Án Sai Khi Nói Về Sóng Âm

Chủ nhà: Cảm ơn, Julie. Và hiện nay là vị khách trẻ đồ vật hai của bọn chúng ta, người có vẻ như bao gồm một mẩu chuyện khác, Jimmy.


(Nghe một đợt nữa và đưa ra quyết định xem các nhận định là đúng (T) hoặc không đúng (F). Đánh vết vào ô ưa thích hợp.)