LISTENING

  -  

Phần Listening hướng dẫn bí quyết làm bài nghe với chủ đề Nature in Danger (Thiên nhiên đang lâm nguy) - trong những chủ đề rất rất đáng quan chổ chính giữa trong lịch trình Tiếng Anh lớp 11. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng, cấu trúc cần xem xét cũng như nhắc nhở giải bài tập phần Listening trong sách giáo khoa.


*

Before you listen(Trước khi chúng ta nghe)

Work in pairs.Name some national parks in Vietnam.

Bạn đang xem: Listening

(Làm việc theo cặp. Nói tên một số trong những vườn tổ quốc ở việt Nam.)

Cat tía National Park (Vườn tổ quốc Cát Bà)Cat Tien National Park (Vườn tổ quốc Cát Tiên)Cuc Phuong National Park (Vườn non sông Cúc Phương)Bach Ma National Park (Vườn non sông Bạch Mã)

Listen and repeat.(Lắng nghe với nhắc lại)

scenic features: đặc thù phong cảnhdevastating: tàn phámaintenance: duy trì, bảo vệapproximately: xấp xỉ, khoảngvehicles: xe cộcompletely: trả toàn, đầy đủ

While you listen(Trong khi chúng ta nghe)

Task 1.Listen lớn the passage và decide if the following statements are true (T) or false (F).

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Một Lần Em Mắc Lỗi Với Ai Đó Lớp 2, Kể Về Một Lần Em Mắc Lỗi Với Ai Đó Lớp 2

(Nghe đoạn văn và khẳng định xem các phát biểu sau là đúng (T) hoặc sai (F).)

TF
1. National parks protect and preserve the natural beauty of the land. (Vườn quốc gia bảo đảm và bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của đất.)
2. They usually contain a variety of scenic features. (Chúng luôn có nhiều đặc điểm đa dạng chủng loại về cảnh vật.)
3. All national parks are in danger of being destroyed. (Tất cả các vườn quốc gia đều có nguy cơ bị tàn phá.)
4. Large areas of national parks can be destroyed by fire. (Những khu vực rộng lớn của vườn quốc gia rất có thể bị tàn phá bởi lửa.)
5. Visitors vì chưng not help lớn preserve và protect national parks. (Du khách không giúp gì để bảo đảm và đảm bảo an toàn các vườn quốc gia.)

Task 2.Listen again and answer the questions.(Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1.How many national parks are there in the United States? (Ở Mỹ tất cả bao nhiêu sân vườn quốc gia?)=> There are 52 national parks in the United States. (Có 52 vườn đất nước ở Mỹ.)2.How many people visit national parks every year? (Mỗi năm bao gồm bao nhiêu fan đến thăm vườn cửa quốc gia?)=> Millions of people visit national parks every year. (Hàng triệu người đến thăm vườn đất nước hàng năm.)3.Can you name some problems which national parks are facing currently? (Bạn rất có thể kể tên một trong những vấn đề mà những vườn quốc gia hiện trên đang yêu cầu đối mặt?)=> Rare animals are killed or hunted for fur. (Động vật quý và hiếm bị thịt hoặc bị săn bắt đem lông.)=> Trees are cut down for wood. (Cây bị đốn hạ để triển khai củi.)=> Forest fires. (Cháy rừng.)=> Pollution from visitors" vehicles. (Ô lây truyền từ phương tiện đi lại đi lại của du khách.)4.What should be done to lớn protect them? (Nên làm những gì để bảo đảm an toàn chúng?)=> Rare animals và trees should be protected by laws. (Động vật quý hiếm và cây trồng nên được bảo đảm bằng các bộ luật.)=> Fires caused by careless people should be limited. (Hỏa hoạn tạo ra bởi những người vô ý bắt buộc được hạn chế.)=> Pollution from their vehicles should be decreased. (Ô lan truyền từ xe cộ đề xuất được sút thiểu.)=> Money should be raised for the national parks" staff. (Nên tăng lương cho nhân viên cấp dưới trong vườn cửa quốc gia.)

After you listen(Sau khi bạn nghe)

Work in groups.Summarize the passage, using the information in Tasks 1 & 2. (Làm bài toán nhóm. Cầm tắt đoạn văn, sử dụng thông tin trong bài tập 1 cùng 2.)

Gợi ý:

The aims of national parks are khổng lồ protect & preserve the natural beauty of land. They contain a variety of scenic features. There are 52 national parks in the USA & millions of people visit them every year. Many national parks are in danger of being destroyed. If their problems are not solved, they will be destroyed completely.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Ôn Tập Về Phân Số Tiếp Theo ), Ôn Tập Về Phân Số (Tiếp Theo)

Dịch:

Mục đích của các vườn non sông là bảo đảm an toàn và bảo đảm vẻ đẹp tự nhiên và thoải mái của vùng đất. Chúng có khá nhiều các quánh điểm phong phú về cảnh vật. Tất cả 52 vườn giang sơn ở Mỹ và hàng triệu người đến thăm hàng năm. Những vườn đất nước đang có nguy cơ bị tàn phá. Nếu vụ việc này ko được giải quyết, chúng sẽ bị tàn phá hoàn toàn.